ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Chování Live Installer

Po vytvoření se Live Installer uloží do vaší instance ESET PROTECT a bude se chovat dle informací uvedených v tabulce níže.

Akce

Chování odkazu pro stažení Live Installer

Chování staženého balíčku Live Installer

Smazání Live Installer z ESET PROTECT

Odkaz nebude k dispozici

Stažené kopie Live Installer přestanou fungovat

Live Installer se již nenachází v repozitáři

Odkaz nebude k dispozici V instalačním balíčku se zobrazí informace: Vybraný balíček není v repozitáři dostupný

Stažené kopie Live Installer přestanou fungovat

Dojde ke změně politiky, která je součástí Live Installer

Změna politiky neovlivní existující kopie Live Installer. Odkaz pro stažení bude stále směrovat na balíček s politikou z doby jeho vytvoření.

Pokud chceme změny promítnout tak do instalačního balíčku, vytvořte si nové s vámi změněnou politikou.

Instalační balíček bude funkční, ale produkt ESET bude v konfiguraci, kterou jste definovali v době vytvoření balíčku.

Dojde k odstranění politiky, která je součástí Live Installer

Vedle instalačního balíčku se zobrazí informace: Použitá politika není dostupná, balíček nebude možné stáhnout. Si vytvořit kopii instalačního balíčku a přiřadit mu novou politiku.

Stažené kopie Live Installer přestanou fungovat

Dojde ke změně skupiny, která je použitá v Live Installer

 

Tato změna neovlivní existující instalační balíčky a počítač se po připojení k ESET PROTECT zařadí do aktualizované/přejmenované skupině.

Dojde k odstranění skupiny, která je použitá v Live Installer

 

Instalační balíček se zachová stejně, jako kdyby neměl k dispozici informaci o cílové skupině. Počítač se zařadí do výchozí skupiny Ztráty a nálezy.

Životnost Live Installer

Instalační balíčky Live Installer jsou platné 6 měsíců od svého vytvoření. Pro aktualizování odkazu pro stažení existujícího instalačního balíčku přejděte do sekce Instalační balíčky, vyberte požadovaný balíček a v kontextovém menu klikněte na možnost Zobrazit odkaz ke stažení. Platný instalační balíček si stáhněte prostřednictvím nového odkazu.