Chování ESET PROTECT Live Installer

Po vytvoření se ESET PROTECT Live Installer uloží do vaší instance ESET PROTECT Cloud a bude se chovat dle informací uvedených v tabulce níže.

Akce

Chování odkazu pro stažení ESET PROTECT Live Installer

Chování staženého balíčku ESET PROTECT Live Installer

Dojde ke smazání ESET PROTECT Live Installer z ESET PROTECT Cloud

Odkaz nebude k dispozici

Stažené kopie ESET PROTECT Live Installer přestanou fungovat

ESET PROTECT Live Installer se již nenachází v repozitáři

Odkaz nebude k dispozici V instalačním balíčku se zobrazí informace: Vybraný balíček není v repozitáři dostupný

Stažené kopie ESET PROTECT Live Installer přestanou fungovat

Dojde ke změně politiky, která je součástí ESET PROTECT Live Installer

Změna politiky neovlivní existující kopie ESET PROTECT Live Installer. Odkaz pro stažení bude stále směrovat na balíček s politikou z doby jeho vytvoření.  

Pokud chceme změny promítnout tak do instalačního balíčku, vytvořte si nové s vámi změněnou politikou.

Instalační balíček bude funkční, ale produkt ESET bude v konfiguraci, kterou jste definovali v době vytvoření balíčku.

Dojde k odstranění politiky, která je součástí ESET PROTECT Live Installer

Vedle instalačního balíčku se zobrazí informace: Použitá politika není dostupná, balíček nebude možné stáhnout. Si vytvořit kopii instalačního balíčku a přiřadit mu novou politiku.

Stažené kopie ESET PROTECT Live Installer přestanou fungovat

Dojde ke změně skupiny, která je použitá v ESET PROTECT Live Installer

Tato změna neovlivní existující instalační balíčky a počítač se po připojení k ESET PROTECT Cloud zařadí do aktualizované/přejmenované skupině.

Dojde k odstranění skupiny, která je použitá v ESET PROTECT Live Installer

Instalační balíček se zachová stejně, jako kdyby neměl k dispozici informaci o cílové skupině. Počítač se zařadí do výchozí skupiny Ztráty a nálezy.

Životnost ESET PROTECT Live Installer

Instalační balíčky ESET PROTECT Live Installer jsou platné 6 měsíců od svého vytvoření. Pro aktualizování odkazu pro stažení existujícího instalačního balíčku přejděte do sekce Instalační balíčky, vyberte požadovaný balíček a v kontextovém menu klikněte na možnost Zobrazit odkaz ke stažení. Platný instalační balíček si stáhněte prostřednictvím nového odkazu.