ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

ESET PROTECT online instalační balíček pro Windows

Tento instalační balíček můžete vytvořit v ESET PROTECT.

Instalační balíček nainstaluje ESET Management Agenta a dále může obsahovat následující součásti (pokud byly vybrány v průběhu jeho vytváření):

Bezpečnostní produkt ESET (pro koncové stanice nebo servery)

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect Connector

Pokud jste si vytvořili ESET PROTECT Live Installer pro macOS, při instalaci postupujte podle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.


important

ESET PROTECT Live Installer vyžaduje připojení k internetu a není možné jej použít na offline počítači.

Instalační balíček je dostupný jako .exe a je určen pro operační systém Windows.

Pokud spustíte instalační balíček na stanici, kde je již nainstalován bezpečnostní produkt ESET nebo ESET Management Agent, dojde k aktualizaci produktu na verzi obsaženou v balíčku.

Instalační balíček je nutné spustit pod lokálním vestavěným účtem Administrator nebo doménovým administrátorem (v případě, že je lokální vestavěný účet Administrator zakázán). Jakýkoli jiný uživatel, i když je členem skupiny Administrators, nebude mít dostatečné oprávnění pro dokončení instalace.

Instalační balíček ESET Endpoint Antivirus/Security vytvořený v ESET PROTECT podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 pro více relací.

Průběh instalace


note

Pro spuštění bezobslužné instalace postupujte podle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.

Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.

1.Spusťte instalační balíček. Následně dojde k stažení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET kompatibilního s vaší platformou (x86, x64 nebo ARM64).


note

Offline cache

Pokud nechcete, aby se při každém spuštění balíčku stahoval agent a bezpečnostní produkt z internetu, můžete si vytvořit offline cache. Pro její vytvoření klikněte na úvodní obrazovce instalační balíčku na ikonu ozubeného kolečka gear_icon. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Stažení komponent předem pro stažení souboru ESETOfflinePackage.dat. Pro fungování offline instalace je nutné, aby se stažený .dat soubor nacházel ve stejné složce jako samotný instalační balíček (.exe soubor). Při příštím spuštění instalačního balíčku (ať již s grafickým rozhraním nebo tiše) se použije stažený .dat, a data se nebudou stahovat z online repozitáře. Tento scénář doporučujeme použít v případě, kdy hromadně nasazujete produkt na nová zařízení a spouštíte instalační balíček ze síťového disku.

Před zahájením instalace bezpečnostního produktu ESET se ujistěte, že v počítači nemáte nainstalované žádné další bezpečnostní řešení.

Pokud jste se při vytváření instalační balíčku rozhodli integrovat ESET AV Remover, tento nástroj vám pomůže odinstalovat nebo kompletně odebrat bezpečnostních řešení třetí stran:

 

a)Pro odebrání/odinstalování bezpečnostních řešení třetích stran ze svého počítače vyberte možnost Chci odinstalovat nekompatibilní bezpečnostní produkty. Seznam podporovaných aplikací máme uveden v Databázi znalostí.

b)Klikněte na tlačítko Pokračovat. Přečtěte si licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA) a odsouhlaste jej kliknutím na tlačítko Přijímám.

c)V případě, že bude identifikováno jiné řešení, vyberte jej a klikněte na tlačítko Odstranit. Více informací týkající se nástroje ESET AV Remover naleznete v Databázi znalostí.

d)Pokud nemáte nic k odstranění nebo již nástroj ESET AV Remover dokončil odebrání bezpečnostních řešení třetích stran, klikněte na tlačítko Pokračovat v instalaci.

 

Pokud víte, že v systému není žádné další bezpečnostní řešení, klikněte na tlačítko Pokračovat.

 

cloud_epi_initial_screen

2.V tomto kroku se stáhne ESET Management Agent a bezpečnostní produkt ESET určený pro vaši platformu.

3.V dalším kroku proveďte obecné nastavení ochrany zajišťovanou bezpečnostním produktem ESET:


note

Tato nastavení nemůžete konfigurovat v případě, kdy byla definována při vytváření all-in-one instalačního balíčku v ESET konzoli pro vzdálenou správu.

Pro aktivování technologie ESET LiveGrid® vyberte možnost Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučeno).

Rozhodněte se, zda má bezpečnostní produkt detekovat potenciálně nechtěné aplikace.

Pro změnu složky, do níž se má produkt nainstalovat, klikněte na možnost Změnit instalační složku.

Klikněte na tlačítko Pokračovat.

detection_advanced

4.Instalačního průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Následně se otevře nainstalovaný bezpečnostní produkt ESET. Správnou funkčnost a konfiguraci ESET Management Agenta ověřte otevřením souboru C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html (mějte na paměti, že složka je standardně skrytá). V případě, že ESET Management agent nepřipojuje k ESET PROTECT serveru, přejděte do kapitoly řešení problémů.

Řešení problémů

Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.