Řešení problémů

Instalační balíček automaticky vytváří protokol ve složce C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\eset\ .

V této kapitole uvádíme přehled chybových hlášek, které se mohou zobrazit, společně s možným řešením.

Nekompatibilní operační systém

incompatible_OS

Pokoušíte se nainstalovat bezpečnostní produkt ESET, který není určen pro vámi používaný operační systém (například instalujete ESET Endpoint Antivirus na Windows Server).

 

architecture

Pravděpodobně jste použili instalační balíček určen pro jiný typ operačního systému. Zkontrolujte typ operačního systému (32 nebo 64-bit) a ověřte, že máte správný balíček. Instalační balíčky rozeznáte dle jejich názvu, ve kterém je vždy uvedena platforma (x86 nebo x64), například PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.

 


Neplatný instalační balíček

invalid_installer

ESET PROTECT Cloud Live Installer se stane neplatným ve chvíli, kdy daná verze bezpečnostního produktu ESET již není k dispozici ke stažení. Vygenerujte si nový instalační balíček.

 


Instalace nebyla úspěšně dokončena

installation_not_successful

Kód chyby MSI.1303 poukazuje na konflikt mezi vašimi systémovými oprávněními a nainstalovaným bezpečnostním produktem ESET. Zkuste tyto možnosti:

Spusťte instalační balíček znovu jako administrátor.

Změňte instalační složku.

Použijte ESET Specialized Cleaner, který dokáže automaticky odstranit nejznámější infiltrace.

 

V případě výskytu hlášení Kód chyby: WIN.1603 přejděte do naší Databáze znalostí, kde máme uvedeny podrobné informace, jak tento problém vyřešit.

Využít můžete též informace společnosti Microsoft uvedené v článcích Chybové kódy Windows Installer a Chybové kódy MsiExec.exe a InstMsi.exe.

installation_not_successful_2

 


Nedostatek místa na disku

out_of_space

Tato chyba se zobrazí v případě, kdy na disku, vybraném pro instalaci komponent (například ESET Management Agenta), není dostatek volného místa. Uvolněte nějaké místo a zkuste to znovu.

 


Vybrali jste neplatnou složku.

installation_invalid_folder_selected

Tato chyba se zobrazí v případě, kdy cílová složka pro instalaci komponent neexistuje nebo ji není možné vytvořit z důvodu chybějících oprávnění. Pro vyřešení problému vyberte jinou složku.

 


Tuto aplikaci není možné spustit na tomto PC

damaged_installer_file

Pro vyřešení problému si v ESET PROTECT Web Console nebo ESET PROTECT Cloud Web Console vytvořte nový instalační balíček.

 


Systém Windows ochránil váš počítač

smart_screen

Operační systém Windows zabránil z bezpečnostních důvodů spuštění instalačního balíčku. Pro jeho spuštěnu klikněte v zobrazeném dialogovém okně na Více informací a Přesto spustit.

smart_screen_run_anyway

Pokud se tlačítko Přesto spustit nezobrazuje, případně je stále blokováno stažení/spuštění instalačního balíčku, přejděte do Zabezpečení Windows > Řízení aplikací a prohlížečů > Nastavení Ochrany na základě reputace a pomocí přepínače deaktivujte možnost Zkontrolovat aplikace a soubory. V některých případech může být vyžadováno vypnutí rezidentní ochrany v sekci Ochrana před viry a hrozbami.

win_security_settings

 


Aplikace selhala

corrupted_installer

Instalace nemůže pokračovat, protože je instalační balíček poškozen nebo nebyl kompletně stažen. Pro vyřešení problému si znovu z ESET PROTECT Web Console nebo ESET PROTECT Cloud Web Console stáhněte instalační balíček.

 


Windows nemá přístup k definovanému zařízení, cestě nebo souboru.

inappropriate_permissions

Tato chyba se zobrazí v případě, kdy nemáte oprávnění pro přístup k souboru, soubor byl odstraněn/přesunut, nebo jeho spuštění blokuje operační systém. Pro více informací přejděte do Databáze znalostí společnosti Microsoft.