ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Importování CSV

Velké množství dat můžete do konzole importovat prostřednictvím .csv souboru. Tato možnost je dostupná ve vybraných částech ESET PROTECT. Sloupce se v jednotlivých částech konzole mění, v závislosti na importovaných datech.

1.Klikněte na tlačítko Importovat CSV.

2.Nahrát – klikněte na Vybrat soubor, vyhledejte .csv soubor (s kódováním UTF-8), který chcete nahrát, a klikněte na Nahrát.

3.Oddělovač – v této části definujte znak, kterým jsou data oddělena. Z rozbalovacího menu můžete vybrat nejpoužívanější oddělovač (středník, čárka, mezera, tabulátor, tečka, roura), případně můžete zadat vlastní znak, který odpovídá vašemu .csv souboru. Pokud máte v .csv souboru použit jiný oddělovač, zaškrtněte možnost Jiný… a znak zadejte. Pro snadnější identifikaci oddělovače se v sekci Náhled dat zobrazuje část .csv dokumentu.

4.Mapování sloupců – po nahrání .csv souboru a jeho zpracování můžete ovlivnit mapování jednotlivých sloupců z .csv souboru se sloupci tabulky v ESET PROTECT. Pomocí rozbalovacího menu namapujte CSV sloupec se sloupcem tabulky ESET PROTECT. Pokud importovaný .csv soubor obsahuje hlavičku, zaškrtněte možnost První řádek CSV souboru obsahuje hlavičku. V opačném případě ponechte tuto možnost vypnutou.

5.V Náhledu tabulky se ujistěte, že je mapování sloupců nastaveno správně a import proběhne požadovaným způsobem.

6.Pokud jste sloupce namapovali správně a náhled tabulky vypadá korektně, pro zahájení importu dat klikněte na tlačítko Importovat.

csv_columns