Řešení problémů – Web Console

ESET PROTECT Cloud je hostován v cloudu, proto většinu chyb souvisejících s neúspěšným přihlášením vyřešíte provedením následujících kroků:

Vymažte cache prohlížeče a načtěte znovu přihlašovací stránku.

V případě přetrvávajících potíží vyčkejte několik minut a zkuste se přihlásit znovu nebo v jiném z podporovaných prohlížečů.

Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, kontaktujte ESET Technickou podporu.

V tabulce níže uvádíme přehled nejčastějších chybových hlášení a stavů souvisejících s přihlášením do Web Console společně s jejich vysvětlením a možnými kroky pro jejich vyřešení:

Chybová zpráva

Možný důvod

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Komunikace z vaší adresy byla dočasně zablokována.

Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení bude IP adresa dočasně zablokována. Po uplynutí 15 minut se přihlaste platnými údaji.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při autentifikaci

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Neúspěšné ověření na serveru

Server obdržel poškozený nebo neúplný autorizační token. Ujistěte se, že zadáváte platné přihlašovací údaje a jste na zabezpečené přihlašovací stránce. V případě přetrvávajících potíží zkuste smazat cookies.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Nepodařilo se připojit k serveru. Důvod: server není dostupný nebo neběží.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při komunikaci

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Vypršel čas spojení

Ověřte konfiguraci sítě, firewallu a ujistěte se, že je ESET PROTECT Cloud Web Console z vašeho zařízení dostupná.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Uživatel nemá přiřazenou žádné přístupové oprávnění

Uživatelský účet, pod kterým se pokoušíte přihlásit nemáte přiřazené žádné přístupové oprávnění. Přihlaste se jako administrátor a danému uživateli přiřaďte odpovídající oprávnění. Pokud nemáte administrátorský přístup, kontaktujte v této žádosti svého správce.

JavaScript je vypnutý. Prosím, povolte jej ve svém prohlížeči.

JavaScript je vyžadován pro korektní fungování přihlašovací obrazovky. Povolte JavaScript nebo aktualizujte svůj webový prohlížeč.

Přihlašovací obrazovka se nezobrazuje nebo načítá ve smyčce.

Ověřte konfiguraci sítě, firewallu a ujistěte se, že je ESET PROTECT Cloud Web Console z vašeho zařízení dostupná.

Prostřednictvím portálu ESET Status Portal získáte aktuální přehled o dostupnosti služeb ESET. Naleznete zde seznam online služeb ESET společně s přehledem o jejich stavu, včetně historie incidentů. Pokud se jako uživatel ESET potýkáte s jakýmkoli problémem souvisejícím se službou ESET, a na portále ESET Status Portal není uveden, kontaktujte technickou podporu ESET.

"Nastala neočekávaná chyba" nebo "Nastala neošetřená chyba"

Tato chyba se může zobrazit ve chvíli, kdy se pokoušíte ESET PROTECT Cloud Web Console otevřít v ne-podporovaném prohlížeči.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (pouze Mozilla Firefox).

Mozilla Firefoxpoškozené úložiště certifikátů.