ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení problémů – Web Console

Vzhledem k tomu, že je ESET PROTECT hostován v cloudu, lze většinu chyb souvisejících s neúspěšným přihlášením vyřešit následujícími kroky:

Vymažte cache prohlížeče a načtěte znovu přihlašovací stránku.

V případě přetrvávajících potíží vyčkejte několik minut a zkuste se přihlásit znovu nebo v jiném z podporovaných prohlížečů.

Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, kontaktujte ESET Technickou podporu.

V tabulce níže uvádíme přehled nejčastějších chybových hlášení a stavů souvisejících s přihlášením do Web Console společně s jejich vysvětlením a možnými kroky pro jejich vyřešení:

Chybová zpráva

Možný důvod

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Komunikace z vaší adresy byla dočasně zablokována.

Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení bude IP adresa dočasně zablokována. Po uplynutí 15 minut se přihlaste platnými údaji.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při autentifikaci

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Neúspěšné ověření na serveru

Server obdržel poškozený nebo neúplný autorizační token. Ujistěte se, že používáte správné přihlašovací údaje a že připojení k přihlašovací stránce je zabezpečené. V případě přetrvávajících potíží zkuste smazat cookies.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Nepodařilo se připojit k serveru. Důvod: server není dostupný nebo neběží.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při komunikaci

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Vypršel čas spojení

Zkontrolujte síťové připojení a nastavení firewallu a ujistěte se, že je webová konzole ESET PROTECT dostupná z vašeho zařízení.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Uživatel nemá přiřazenou žádné přístupové oprávnění

Uživatelský účet, pod kterým se pokoušíte přihlásit nemáte přiřazené žádné přístupové oprávnění. Přihlaste se jako administrátor a danému uživateli přiřaďte odpovídající oprávnění. Pokud nemáte administrátorský přístup, kontaktujte v této žádosti svého správce.

JavaScript je vypnutý. Prosím, povolte jej ve svém prohlížeči.

JavaScript je vyžadován pro korektní fungování přihlašovací obrazovky. Povolte JavaScript nebo aktualizujte svůj webový prohlížeč.

Přihlašovací obrazovka se nezobrazuje nebo načítá ve smyčce.

Zkontrolujte síťové připojení a nastavení firewallu a ujistěte se, že je webová konzole ESET PROTECT dostupná z vašeho zařízení.

ESET Status Portal zobrazuje aktuální stav cloudových služeb ESET, plánované odstávky a minulé incidenty. Pokud máte problém s podporovanou službou ESET a nevidíte ji uvedenou ve stavovém portálu, kontaktujte technickou podporu společnosti ESET.

Monitorovací týmy interně ověřují potenciální problémy a potvrzené incidenty jsou zveřejňovány a aktualizovány ručně, aby byla zachována vysoká důvěryhodnost a přesnost. Proto se ve stavovém portálu zobrazují s mírným zpožděním. Incidenty s krátkou dobou trvání nemusí být zveřejněny, pokud jsou vyřešeny před ručním potvrzením.

"Nastala neočekávaná chyba" nebo "Nastala neošetřená chyba"

Tato chyba může nastat, pokud přistupujete k webové konzoli ESET PROTECT z prohlížeče, který není podporován webovou konzolí ESET PROTECT, viz podporované webové prohlížeče.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (pouze Mozilla Firefox).

Mozilla Firefox má poškozené úložiště certifikátů.