ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání počítačů prostřednictvím RD Sensor

RD Sensor vám pomůže najít nespravované počítače ve vaší síti. Monitoruje síť, ve které je nasazen, a pokud se do ní připojí zařízení, na kterém není nainstalován agent, předá tuto informaci do ESET PROTECT. RD Sensor není možné nasadit prostřednictvím Live Installer. Pro nasazení ESET RD Sensor do vaší sítě postupujte podle kroků uvedených v kapitole Instalace ESET RD Sensor.

Pokud již máte RD Sensor nainstalován, v hlavním menu Web Console přejděte do sekce Přehledy a klikněte na dlaždici reprezentující přehled Nalezené počítače.

cloud_using_rd_sensor

V přehledu se zobrazují všechny počítače, které objevil RD Sensor. Množství zobrazovaných informací můžete ovlivnit politikou pro RD Sensor.

Pro přidání počítačů, které objevil RD Sensor do ESET PROTECT, si stáhněte přehled ve formátu .csv. Spusťte Deployment Tool, použijte možnost Importovat seznam počítačů a vyberte exportovaný seznam počítačů.

cloud_fs_rd_sensor_add_computer

Výsledky analýzy sítě ESET RD Sensor zapisuje do protokolu detectedMachines.log. V souboru se nachází seznam všech počítačů, která tento nástroj objevil ve vaší síti. Obsah tohoto protokolu následně předává PRODUCT Serveru. Protokol naleznete ve složce:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log