Safetica software

Co je Safetica?

Safetica je řešení třetí strany, které je součástí ESET Technology Alliance. Safetica poskytuje IT řešení pro zabránění ztráty dat (DLP) a doplňuje tak portfolio bezpečnostních řešení ESET. Primárním účelem Safetica software je:

Zabránění ztráty dat – monitorování všech pevných disků, USB jednotek, síťového přenosu, e-mailů a tiskáren stejně jako aplikací přistupujících k souborům

Reportování a blokování aktivity – pro souborové opera,ce webové stránky, e-maily, instant messaging, používání aplikací a vyhledávání

Jak Safetica pracuje?

Safetica vyžaduje nasazení agenta (Safetica Endpoint Client) na každou stanici z níž chcete získat data a zajišťuje komunikaci mezi serverem (Safetica Management Service). Tento server shromažďuje informace o aktivitách na pracovních stanicích a distribuuje na ně politiky pro ochranu dat.

Integrace Safetica v ESET PROTECT Cloud

ESET Management Agent detekuje a reportuje Safetica aplikace jako ESET aplikace (v Detailech zařízení v sekci Instalované aplikace). ESET PROTECT Cloud Web Console vás upozorní na dostupnost nové verze Safetica agenta. Zároveň jej prostřednictvím klientské úlohy pro instalaci aplikace dokážete prostřednictvím ESET PROTECT Cloud Web Console aktualizovat přímo z ESET repozitáře.

Safetica Agenta můžete nainstalovat také prostřednictvím klientské úlohy Spustit příkaz.

msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name

Kde "Server_name" je název nebo IP serveru, na kterém máte nainstalovánu Safetica Management službu.

Přidáním parametru /silent na konec příkazu zajistíte spuštění instalace v tzv. "tichém" režimu. Příklad: msiexec /i safetica_agent.msi STSERVER=Server_name /silent

Pro nainstalování Safetica Agenta výše uvedeným způsobem se již musí .msi balíček na cílové stanici nacházet. Pro spuštění instalace z .msi balíčku nacházejícího se na sdíleném úložišti je nutné v příkazu definovat cestu: msiexec /i Z:\sharedLocation\safetica_agent.msi STSERVER=Server_name