ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Částečná migrace z ESMC 7 / ESET PROTECT na ESET PROTECT Cloud


important

Není možné přemigrovat ERA 6.x agenty do ESET PROTECT Cloud. Pokud používáte ERA 6.x server nebo ve své infrastruktuře máte stále nasazené ERA 6.x agenty, před migrací do ERA nejprve aktualizujte svůj server a následně na všech spravovaných stanicích aktualizujte ESET Management 6.x agenty alespoň na ESET PROTECT Cloud agenty ve verzi 7.

Není možné migrovat databázi ESMC 7 / ESET PROTECT serveru do ESET PROTECT Cloud.

Částečná migrace zahrnuje:

ESET Management Agenty (spravované počítače)

Politiky

Ostatní data v ESMC 7 / ESET PROTECT databázi (dynamické skupiny, šablony dynamických skupin, přehledy, detekce, oznámení, úlohy, instalační balíčky) nebudou migrovány.

ESET PROTECT Cloud nepodporuje ESET Inspect, pouze ESET Inspect Cloud. Mějte na paměti, že po provedení migrace ESET PROTECT na ESET PROTECT Cloud nebudete schopni prostřednictvím ESET PROTECT Cloud spravovat ESET Inspect. Můžete však přejít na ESET Inspect Cloud.

Podle níže uvedených kroků přejděte z ESMC 7 / ESET PROTECT na ESET PROTECT Cloud:


note

Pokud máte MSP účet, postupujte podle kroků uvedených v kapitole migrace MSP do cloudu.

I. Vytvoření nové instance ESET PROTECT Cloud

II. Migrace politik z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud

III. Migrace ESET Management Agentů (spravovaných počítačů) z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud prostřednictvím politiky na migraci

IV. Migrace mobilních zařízení

V. Vytvoření uživatelů ESET PROTECT Cloud v ESET Business Account

VI. Namapování ESET Business Account uživatelů ve webové konzoli ESET PROTECT Cloud


warning

Pokud máte spravovaná zařízení zašifrovaná prostřednictvím ESET Full Disk Encryption, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili ztrátě dat pro obnovení šifrování.

1.Před zahájením migrace přejděte do sekce Stav serveru > Šifrování. Naleznete zde možnost pro exportování dat pro obnovení šifrování.

2.Po dokončení migrace tento soubor s daty pro obnovení šifrování následně importujte do nové konzole pro vzdálenou správu.

V případě, že tyto kroky nemůžete provést, dešifrujte stanice před zahájením migrace. Po dokončení migrace je následně zašifrujte z ESET PROTECT Cloud konzole.


warning

Neexportujte žádné politiky pro ESET Management Agenta.

Před migrací se ujistěte, že jste pro Agenta zcela zrušili přiřazení všech aktivních politik.


I. Vytvoření nové instance ESET PROTECT Cloud

Předpoklady

Vytvořený účet superuživatele na portále ESET Business Account.

Přidaná vhodná licence pro ESET PROTECT Cloud.


important

Pokud máte na stejnou e-mailovou adresu založen EBA i EMA2 účet, ESET PROTECT Cloud je možné aktivovat pouze z jednoho účtu. Aktivovat nebo odstranit instanci budete schopni výhradně prostřednictvím účtu (EBA nebo EMA2), který si vyberete pro vytvoření ESET PROTECT Cloud instance.

Vytvoření nové instance ESET PROTECT Cloud

1.Přihlaste na portál ESET Business Account. Pokud zatím účet nemáte, vytvořte si jej.

2.V hlavním menu přejděte na záložku Licence a klikněte na tlačítko Zadat licenční klíč.

eba_welcome

3.V dialogovém okně Přidat licenci zadejte licenční klíč pro ESET PROTECT Cloud a klikněte na tlačítko Přidat licenci.

eba_add_license

4.Následně obdržíte ověřovací e-mail. V případě, že vám nedorazí, postupujte podle kroků uvedených v Databázi znalostí. V e-mailu klikněte na odkaz Ověřit licenci.

eba_verify_license

5.Na nástěnce se vám následně zpřístupní možnost pro aktivaci ESET PROTECT Cloud. Pokračujte kliknutím na Aktivovat.


warning

Ověřte nastavení vašeho jazyka ve vašem účtu na portále ESET Business Account. Některé části produktu a předdefinované objekty ESET PROTECT Cloud se vytvoří v jazyce, který máte nastaven v ESET Business Account, a není možné jej později změnit.

6.Zobrazí se dialogové okno pro aktivaci ESET PROTECT Cloud. Přečtěte si a odsouhlaste podmínky použití.

7.Vyberte datové centrum nejbližší vámi spravované síti, ve kterém chcete vytvořit instanci ESET PROTECT Cloud, a klikněte na tlačítko Pokračovat.


warning

Po potvrzení již nebudete schopni změnit datové centrum vaší ESET PROTECT Cloud instance.

8.Instance ESET PROTECT Cloud se vytvoří. Vyčkejte několik minut. Nyní se můžete odhlásit. Až bude vaše ESET PROTECT Cloud instance aktivní, zašleme vám upozornění e-mailem.

9.Klikněte na tlačítko Pokračovat. Alternativně pro otevření ESET PROTECT Cloud klikněte na nástěnce klikněte na tlačítko Otevřít. Následně se vám v nové záložce prohlížeče otevře ESET PROTECT Cloud Web Console.

ESET PROTECT Cloud synchronizuje strukturu z ESET Business Account a ve Web Console je v sekci Počítače reprezentována jako strom statických skupin.


II. Migrace politik z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud


note

V níže uvedených krocích je ukázána migrace z ESMC 7.

1.Přihlaste se do svého on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT.

2.V on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT přejděte do sekce Politiky a pomocí zaškrtávacího pole v záhlaví tabulky vyberte všechny politiky (případně označte jen ty, které chcete exportovat), klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Exportovat….


warning

Neexportujte žádné politiky pro ESET Management Agenta.

Před migrací se ujistěte, že jste zcela zrušili přiřazení všech aktivních politik pro Agenta.

export_policies

3.Uložte si .dat soubor obsahující politiky.

4.V ESET PROTECT Cloud přejděte do sekce Politiky. Klikněte na tlačítko Akce > Importovat a vyberte .dat soubor se seznamem politik exportovaných z ESMC 7 / ESET PROTECT v kroku 2. Dále pokračujte kliknutím na tlačítko Importovat.

cloud_import_policies

5.Importované politiky se zobrazí v sekci Uživatelské politiky. Po migraci počítačů z ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud nedojde k zachování vazeb mezi počítači a politikami. Po importování politik do ESET PROTECT Cloud je ručně přiřaďte počítačům v ESET PROTECT Cloud.


warning

Při aplikování politik buďte opatrní:

a)Ve svém on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT: Pro každý počítači si vytvořte seznam aplikovaných politik a jejich pořadí.

b)V ESET PROTECT Cloud: Aplikujte každému počítači politiky na základě konfigurace poznamenané z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT.


III. Migrace ESET Management Agentů (spravovaných počítačů) z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud prostřednictvím politiky na migraci

1.V horní části ESET PROTECT Cloud Web Console klikněte na Rychlé odkazy > Stáhnout politiku pro migraci a uložte si .dat soubor.

cloud_dwn_mig_pol

2.V on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT přejděte do sekce Politiky a klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Importovat. Vyberte stažený .dat soubor z předchozího kroku a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Importovat.

policy_import

3.Přejděte do sekce Uživatelské politiky a vyberte importovanou politiku pro migraci.

mig_pol_assign

4.Klikněte na migraci politik > Upravit.

5.V Nastavení > Připojení nastavte příznakicon_force_policy Vynutit pro Připojovat se k těmto serverům a Certifikát.

6.Klikněte na tlačítko Dokončit.


important

Otestujte si migraci na malém vzorku stanic

Doporučujeme nejprve přemigrovat několik počítačů, ke kterým máte fyzický přístup. Ujistěte se, že se dokáží připojit ESET PROTECT Cloud, poté pokračujte v migraci ostatních zařízení.

7.V zobrazeném kontextovém menu vyberte možnost Přiřadit skupině.

8. Vyberte statickou skupinu Všechna zařízení a klikněte na tlačítko OK.


warning

Přiřazením politiky pro migraci statické skupině Všechna zařízení zajistíte migraci všech spravovaných počítačů.

Po dokončení migrace naleznete všechna zařízení ve statické skupině Ztráty a nálezy.

Pokud jste MSP s multi-tenant konfigurací, opakujte tyto kroky pro každou statickou skupinu, abyste zajistili, že přemigrované počítače budou ve správných statických skupinách:

a)Vyberte si statickou skupinu.

b)Přemigrujte všechna zařízení ve skupině.

c)Přesuňte přemigrovaná zařízení do požadované statické skupiny v ESET PROTECT Cloud.

cloud_select_targets_all

9. Politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

10. Přihlaste se do ESET PROTECT Cloud Web Console. Na záložce Počítače uvidíte počítače přemigrované z ESMC 7 / ESET PROTECT. Může trvat několik minut, než se všechny počítače z ESMC 7 / ESET PROTECT začnou připojovat k ESET PROTECT Cloud.

11. Po přemigrování počítačů z ESMC 7 / ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud znovu aktivujte bezpečnostní produkty ESET na nich nainstalované (licencí přidanou do ESET PROTECT Cloud):

a.V hlavním menu ESET PROTECT Cloud Web Console klikněte na Nástěnka > Počítače, klikněte na červenou oblast grafu Problémy s počítačem a z kontextového menu vyberte možnost Aktivovat produkt.

cloud_activate_product

b.V sekci Nastavení vyberte licenci, kterou chcete aktivovat bezpečnostní produkt ESET, v sekci Cíle zkontrolujte cílové počítače a klikněte na tlačítko Dokončit.


important

Pokud používáte více bezpečnostních produktů (například ESET Endpoint a produkty pro ochranu serverů), bude nutné kroky pro aktivaci opakovat pro každou kategorii produktu.

c.Vyčkejte několik minut, než dojde k aktivaci bezpečnostních produktů ESET.


IV. Migrace mobilních zařízení

V. Vytvoření uživatelů ESET PROTECT Cloud v ESET Business Account

VI. Namapování ESET Business Account uživatelů ve webové konzoli ESET PROTECT Cloud