Částečná migrace z ESMC 7 / ESET PROTECT 8 na ESET PROTECT Cloud

important

Důležité

Není možné přemigrovat ERA 6.x agenty do ESET PROTECT Cloud. Pokud máte ERA 6.x server nebo ve sví infrastruktuře stále ERA 6.x agenty, před migrací do ESET PROTECT Cloud nejprve aktualizujte svůj server na ESMC 7 nebo ESET PROTECT, následně na všech spravovaných stanicích aktualizujte ERA 6.x agenty na ESET Management agenty (verze 7 nebo 8).

Není možné migrovat databázi ESMC 7 / ESET PROTECT 8 serveru do ESET PROTECT Cloud.

Částečná migrace zahrnuje:

ESET Management Agenty (spravované počítače)

Politiky

Ostatní data v ESMC 7 / ESET PROTECT 8 databázi (dynamické skupiny, šablony dynamických skupin, přehledy, detekce, oznámení, úlohy, instalační balíčky) nebudou migrovány.

ESET PROTECT Cloud nepodporuje ESET Enterprise Inspector. Mějte na paměti, že po provedení migrace ESET PROTECT na ESET PROTECT Cloud nebudete schopni prostřednictvím ESET PROTECT Cloud spravovat ESET Enterprise Inspector.

Podle níže uvedených kroků přejděte z ESMC 7 / ESET PROTECT 8 na ESET PROTECT Cloud:

I. Vytvoření nové instance ESET PROTECT Cloud

II. Migrace politik z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8 do ESET PROTECT Cloud

III. Migrace ESET Management Agentů (spravovaných počítačů) z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8 do ESET PROTECT Cloud prostřednictvím politiky na migraci

IV. Vytvoření ESET PROTECT Cloud uživatelů v ESET Business Account, aby mohli přistupovat k ESET PROTECT Cloud Web Console

note

Poznámka

Pokud máte MSP účet, můžete jej synchronizovat s ESET PROTECT Cloud Web Console.


I. Vytvoření nové instance ESET PROTECT Cloud

Předpoklady

Vytvořený účet superuživatele na portále ESET Business Account.

Přidaná vhodná licence pro ESET PROTECT Cloud.

important

Důležité

Pokud máte na stejnou e-mailovou adresu založen EBA i EMA2 účet, ESET PROTECT Cloud je možné aktivovat pouze z jednoho účtu. Aktivovat nebo odstranit instanci budete schopni výhradně prostřednictvím účtu (EBA nebo EMA2), který si vyberete pro vytvoření ESET PROTECT Cloud instance.

Vytvoření nové instance ESET PROTECT Cloud

1.Přihlaste na portál ESET Business Account. Pokud zatím účet nemáte, vytvořte si jej.

2.V hlavním menu přejděte na záložku Licence a klikněte na tlačítko Zadat licenční klíč.

eba_welcome_01

3.V dialogovém okně Přidat licenci zadejte licenční klíč pro ESET PROTECT Cloud a klikněte na tlačítko Přidat licenci.

eba_add_license

4.Následně obdržíte ověřovací e-mail. V e-mailu klikněte na odkaz Ověřit licenci.

eba_verify_license

5.Na nástěnce se vám následně zpřístupní možnost pro aktivaci ESET PROTECT Cloud. Pokračujte kliknutím na Aktivovat.

warning

Varování

Ověřte nastavení vašeho jazyka ve vašem účtu na portále ESET Business Account. Některé části produktu a předdefinované objekty ESET PROTECT Cloud se vytvoří v jazyce, který máte nastaven v ESET Business Account, a není možné jej později změnit.

6.Zobrazí se dialogové okno pro aktivaci ESET PROTECT Cloud. Přečtěte si a odsouhlaste podmínky použití.

7.Vyberte datové centrum nejbližší vámi spravované síti, ve kterém chcete vytvořit instanci ESET PROTECT Cloud, a klikněte na tlačítko Pokračovat.

warning

Varování

Po potvrzení již nebudete schopni změnit datové centrum vaší ESET PROTECT Cloud instance.

8.Instance ESET PROTECT Cloud se vytvoří. Vyčkejte několik minut. Nyní se můžete odhlásit. Až bude vaše ESET PROTECT Cloud instance aktivní, zašleme vám upozornění e-mailem.

9.Klikněte na tlačítko Pokračovat. Alternativně pro otevření ESET PROTECT Cloud klikněte na nástěnce klikněte na tlačítko Otevřít. Následně se vám v nové záložce prohlížeče otevře ESET PROTECT Cloud Web Console.


II. Migrace politik z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8 do ESET PROTECT Cloud

note

Poznámka

V níže uvedených krocích je ukázána migrace z ESMC 7.

1.Přihlaste se do svého on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8..

2.V on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8 přejděte do sekce Politiky a pomocí zaškrtávacího pole v záhlaví tabulky vyberte všechny politiky (případně označte jen ty, které chcete exportovat), klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Exportovat….

important

Důležité

Neexportujte politiky ESET Management Agenta, ve kterých máte uvedeny parametry pro připojení k serveru (například název serveru, certifikát, atp.). Údaje pro připojení k serveru se řeší v části III.

export_policies

3.Uložte si .dat soubor obsahující politiky.

4.V ESET PROTECT Cloud přejděte do sekce Politiky. Klikněte na tlačítko Akce > Importovat a vyberte .dat soubor se seznamem politiky exportovaných z ESMC 7 / ESET PROTECT 8 v kroku 6. Dále pokračujte kliknutím na tlačítko Importovat.

cloud_import_policies

5. Importované politiky se zobrazí v sekci Uživatelské politiky. Po migraci počítačů z ESMC 7 / ESET PROTECT 8 do ESET PROTECT Cloud nedojde k zachování vazeb mezi počítači a politikami. Po importování politik do ESET PROTECT Cloud je ručně přiřaďte počítačům v ESET PROTECT Cloud.

warning

Varování

Při aplikování politik buďte opatrní:

a)Ve svém on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8: Pro každý počítači si vytvořte seznam aplikovaných politik a jejich pořadí.

b)V ESET PROTECT Cloud: Aplikujte každému počítači politiky na základě konfigurace poznamenané z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8.


III. Migrace ESET Management Agentů (spravovaných počítačů) z on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8 do ESET PROTECT Cloud prostřednictvím politiky na migraci

1.V horní části ESET PROTECT Cloud Web Console klikněte na Rychlé odkazy > Stáhnout politiku pro migraci a uložte si .dat soubor.

cloud_dwn_mig_pol

2.V on-premise ESMC 7 / ESET PROTECT 8 přejděte do sekce Politiky a klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Importovat. Vyberte stažený .dat soubor z předchozího kroku a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Importovat.

cloud_policy_import

3.Přejděte do sekce Uživatelské politiky a vyberte importovanou politiku pro migraci.

cloud_mig_pol_assign

4.V zobrazeném kontextovém menu vyberte možnost Přiřadit skupině.

5. Vyberte statickou skupinu Všechna zařízení a klikněte na tlačítko OK.

warning

Varování

Přiřazením politiky pro migraci statické skupině Všechna zařízení zajistíte migraci všech spravovaných počítačů.

create_new_agent_policy_6

6. Politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

7. Přihlaste se do ESET PROTECT Cloud Web Console. Na záložce Počítače uvidíte počítače přemigrované z ESMC 7 / ESET PROTECT 8.. Může trvat několik minut, než se všechny počítače z ESMC 7 / ESET PROTECT 8 začnou připojovat k ESET PROTECT Cloud.

8. Po přemigrování počítačů z ESMC 7 / ESET PROTECT 8 do ESET PROTECT Cloud znovu aktivujte bezpečnostní produkty ESET na nich nainstalované.

a.V hlavním menu ESET PROTECT Cloud Web Console klikněte na Nástěnka > Počítače, klikněte na červenou oblast grafu Problémy s počítačem a z kontextového menu vyberte možnost Aktivovat produkt.

cloud_activate_product_1

b.V sekci Nastavení vyberte licenci, kterou chcete aktivovat bezpečnostní produkt ESET, v sekci Cíle zkontrolujte cílové počítače a klikněte na tlačítko Dokončit.

important

Důležité

Pokud používáte více bezpečnostních produktů (například ESET Endpoint a produkty pro ochranu serverů), bude nutné kroky pro aktivaci opakovat pro každou kategorii produktu.

c.Vyčkejte několik minut, než dojde k aktivaci bezpečnostních produktů ESET.


IV. Vytvoření ESET PROTECT Cloud uživatelů v ESET Business Account, aby mohli přistupovat k ESET PROTECT Cloud Web Console

1.Přihlaste se ke svému účtu na portále ESET Business Account.

2.V hlavním menu přejděte do sekce Správa uživatelů a klikněte na tlačítko Nový uživatel.

cloud_add_users_1

3.Vyplňte požadovaná pole (další informace naleznete v online nápovědě k ESET Business Account).

I.Obecné – v této části zadejte základní informace o uživateli

II.Přístupová oprávnění:

a)Přístup ke společnosti – vyberte úroveň přístupu ke společnosti: Zápis, Čtení, Přístup pouze k vybraným lokalitám.

b)Přístup ke správě uživatelů – rozhodněte, zda bude tento uživatel schopen spravovat ostatní uživatele v ESET Business Account.

c)Přístup k ESET PROTECT Cloud:

Zápis – uživatel má úplný přístup k ESET PROTECT Cloud.

Čtení – uživatel si může v ESET PROTECT Cloud zobrazit pouze data.

Vlastní – přístupové oprávnění si následně můžete definovat v ESET PROTECT Cloud v sekci Sady oprávnění.

Žádný přístup – uživatel nemá přístup k ESET PROTECT Cloud.

important

Důležité

Pro přístup k ESET PROTECT Cloud musí mít uživatel oprávnění Zápis nebo Čtení alespoň k jedné společnosti s vhodnou (aktivní) licencí pro ESET PROTECT Cloud.

III.Předvolby – nastavte uživateli jazyk, ve kterém bude používat ESET Business Account a ESET PROTECT Cloud, a vyberte časové pásmo.

IV.Zabezpečení – v této části uživateli upravte bezpečnostní nastavení (doba platnosti hesla, doba neaktivity, dvoufaktorovou autentifikaci)

Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Vytvořit.

cloud_add_users_2

4.Nový uživatel se zobrazí v seznamu uživatelů v sekci Správa uživatelů s popiskem Čekání na aktivaci.

cloud_add_users_3

5. Uživatel obdrží aktivační e-mail (na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při vytváření uživatele). Uživatel nyní musí kliknout na odkaz Aktivujte svůj účet.

cloud_add_users_4

6.Uživatel si nyní musí nakonfigurovat svůj učet, což spočívá v nastavení hesla (vyplnění pole Vytvoření hesla a Potvrzení hesla), dále zaškrtnutí pole Přijímám ESET podmínky použití. Následně klikne na tlačítko Aktivovat účet.

cloud_add_users_5

7.Přihlaste se ke svému účtu na portále ESET Business Account. Použijte účet vytvořený v kroku 1, nepoužívejte zatím nově vytvořený účet.

8.Otevřete si ESET PROTECT Cloud Web Console. V hlavním menu přejděte do sekce Další > Uživatelé, vyberte možnost Namapované účty na portále ESET Business Account a klikněte na tlačítko Přidat nový.

cloud_add_users_6

9.V části ESET Business Account klikněte na tlačítko Vybrat.

cloud_add_users_7

10. Vyberte vámi vytvořeného uživatele a klikněte na tlačítko OK.

cloud_add_users_8

11. Nastavte uživateli domovskou skupinu uživatele a klikněte na tlačítko Pokračovat.

12. V sekci Sady oprávnění se zobrazí úroveň přístupového oprávnění, které jste uživateli přiřadili v kroku 3. Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost Vlastní, je nutné uživateli v ESET PROTECT Cloud přiřadit existující sadu oprávnění (případně si nejprve vytvořte novou sadu oprávnění). Klikněte na tlačítko Dokončit.

cloud_add_users_9

13. Uživateli jste přidělili přístup k ESET PROTECT Cloud. Nově po přihlášení ke svému účtu na portále ESET Business Account uvidí možnost pro otevření ESET PROTECT Cloud.

cloud_open