ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vytvoření nového uživatele ESET PROTECT v ESET MSP Administrator

Abyste mohli vytvořit nového uživatele pro ESET PROTECT Web Console, musíte jej nejprve vytvořit v ESET MSP Administrator (EMA 2). Návod krok za krokem naleznete v online příručce k portálu EMA 2. Nového uživatele můžete vytvořit v průběhu nastavení MSP zákazníka nebo pomocí níže uvedených kroků.

Zjistěte, jak fungují uživatelská oprávnění v EMA 2 a ESET PROTECT.

Zjistěte, jak vytvořit ESET PROTECT instanci.

1.Otevřete si Web Console.

2.Přejděte na záložku Uživatelé.

cloud_add_users_7

3.Vedle pole Identifikátor účtu klikněte na možnost Vybrat a následně vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do ESET PROTECT.

4.Uživateli můžete přiřadit existující štítek, případně vytvořit nový.

5.Vedle pole Domovská skupina klikněte na tlačítko Vybrat. Domovská skupina je reprezentována statickou skupinou, do níž se ukládají objekty vytvořené uživatelem.

6.Klikněte na Sady oprávnění.

cloud_add_users_10

7.Vyberte sadu oprávnění, kterou chcete uživateli přiřadit. Sada oprávnění definuje úroveň přístupových oprávnění uživatele. Každá sada oprávnění umožňuje uživateli provádět akce nad konkrétní statickou skupinou. Přístup ke skupině je definován v každé sadě oprávnění. Uživateli můžete přiřadit libovolné množství sad oprávnění. Můžete si vybrat jedno z navržených oprávnění nebo si vytvořit nové.


important

Nastavení oprávnění pro domovskou skupinu

Přiřaďte vybranému uživateli sadu oprávnění k jeho domovské skupině. Bez přístupového oprávnění k domovské skupině neuvidí objekty v ní umístěné a nebude je schopen ani ve své domovské skupině vytvářet.

8.Pro uložení změn klikněte na tlačítko Dokončit.

Uživatel se nyní může do ESET PROTECT Web Console přihlásit svými přihlašovacími údaji k EMA 2.