Funkce v ESET PROTECT Cloud pro MSP uživatele

ESET PROTECT Cloud nabízí funkce určené MSP uživatelům MSP funkce jsou dostupné uživatelům, kteří nasadili ESET PROTECT Cloud prostřednictvím:

ESET MSP Administrator (EMA 2) účtu

ESET Business Account (EBA) účtu, který má stejné přihlašovací údaje také do EMA 2

Průvodce konfigurací zákazníka

Průvodce konfigurací MSP zákazníka představuje klíčovou funkci ESET PROTECT Cloud pro MSP uživatele. Prostřednictvím tohoto průvodce si pro své zákazníky vytvoříte uživatele a přizpůsobíte instalační balíček ESET Management Agenta.

MSP strom

Po importování EMA 2 účtu do ESET PROTECT Cloud dojde k synchronizaci s ESET MSP portálem a vytvoření MSP stromu. MSP strom představuje strukturu počítačů reprezentující strukturu společností ve vašem EMA 2 účtu. Pro odlišení používají položky v MSP stromu jiné ikony, než standardní zařízení a skupiny ESET PROTECT Cloud. MSP strom není možné prostřednictvím Web Console modifikovat. Zákazníka budete schopni ve stromu modifikovat nebo jej z něj odstranit po odebrání EMA 2 účtu ze seznamu licencí. Při pozastavení společnosti v EMA 2 nedojde k jejímu odstranění z MSP stromu v ESET PROTECT Cloud.

msp_tree

Sdílené objekty

ESET PROTECT Cloud Úo synchronizaci MSP účtu vytvoří MSP strom. Pro každého MSP uživatele a MSP manažera je k dispozici jedna statická skupina s názvem Sdílené objekty. Prostřednictvím této skupiny si v rámci MSP můžete sdílet objekty jako jsou politiky a úlohy.

Každý MSP uživatel vytvořený průvodcem konfigurací zákazníka má oprávnění pro čtení a použití všech objektů ve skupině Sdílené objekty, která se nachází nad ním. Pro zjištění, k jakým skupinám má uživatel přístup, a jaké operace může provádět, se podívejte na sady oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Uživatelé mají vždy přístup k nadřazené skupině Sdílené objekty, nikoli skupinám paralelních MSP manažerů.

msp_shared_schema

Stav MSP

Po importování EMA 2 účtu se v sekci Stav serveru objeví nová dlaždice. Na této dlaždici naleznete základní informace o svém MSP účtu.

Více instancí ESET PROTECT Cloud v MSP struktuře

Při pro nasazení cloudové instance použili MSP účet, jednotlivé MSP instance jsou od sebe odděleny. Instance MSP Managera nejsou mezi sebou propojeny. Sdílejí stejnou strukturu společnosti (MSP strom), ale nesdílejí mezi sebou počítače, stejně tak další objekty jako úlohy nebo politiky. Jedinou výjimkou jsou licence. Ty jsou sdíleny hierarchicky, stejně jako v ESET MSP Administrator. MSP Manager si může zobrazit své MSP licence ve Web Console a přiřadit je zařízením.

Níže uvádíme příklad:

MSP uživatel nemá přístup k počítačům v rámci instance MSP Managera, ačkoli se počítače nacházejí ve statické skupině MSP zákazníka. Je to z důvodu, že jednotlivé cloudové instance jsou od sebe odděleny.

msp_protect_share