ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Počítače

Všechna zařízení přidaná do ESET PROTECT naleznete v této sekci rozdělené do skupin. Každé zařízení členem právě jedné statické skupiny. Po kliknutí na konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam všech klientů, kteří se nacházejí v dané skupině.

Nespravovaná zařízení icon_unmanaged (stanice bez ESET Management Agenta) se nacházejí ve skupině Ztráty a nálezy. Stav, který je zobrazený u klienta v ESET PROTECT se může lišit od toho, co se zobrazuje uživatelům klientských stanic v hlavním okně bezpečnostních řešení. Proto, i když se určitý stav uživateli klientského zařízení nezobrazí, přesto může být ve webové konzoli ESET PROTECT hlášen. Pro přesunutí stanice do jiné skupiny můžete využít například techniku drag & drop.

Klikněte na tlačítko Přidat zařízení a vytvořte instalační program pro správu a ochranu zařízení.

Kliknutím na zařízení se zobrazí kontextové menu s dostupnými akcemi, které nad zařízením můžete provést. Najednou můžete vybrat více zařízení a poté v dolní části obrazovky kliknout na tlačítko Počítač. Seznam dostupných akcí v menu Počítač se může v závislosti na zařízení (počítač/telefon) lišit. Více informací o jednotlivých ikonách a stavech naleznete v této kapitole. Kliknutím na číslo ve sloupci Upozornění budete přesměrování do odpovídající sekce v detailech počítače.

Ve sloupci Naposledy připojeno je uvedeno datum a čas posledního připojení spravovaného zařízení k serveru. Symbol zelené tečky značí, že se počítač naposledy k serveru připojil před méně než 10 minutami. V závislosti na hodnotě ve sloupci Naposledy připojeno se informace zvýrazní, abyste mohli snáze rozpoznat nepřipojující se zařízení

oŽlutá (chyba) – zařízení se k serveru nepřipojilo 2 až 14 dnů.

oČervená (varování) – zařízení se k serveru připojilo více než 14 dnů.


important

Zaregistrovaná mobilní zařízení se musí k ESET PROTECT připojit jednou za 120 dní, aby se předešlo problémům s připojením. Tyto informace jsou uvedeny v registračním e-mailu nebo v QR kódu.

Náhradní zařízení předem neregistrujte. Doporučujeme zaregistrovat pouze ta náhradní zařízení, která se budou používat v průběhu následujících 120 dní.

Po kliknutí na ikonu Inspect icon_inspect_default si zobrazíte sekci Počítače v ESET Inspect Web Console. Tlačítko ESET Inspect je dostupné pouze v případě, že vlastníte licenci na ESET Inspect a ESET Inspect máte připojen k ESET PROTECT. Uživatel Web Console potřebuje alespoň sadu oprávnění s hodnotou pouze pro čtení u možnosti Přístup k ESET Inspect.

Filtrování

Zařízení můžete filtrovat mnoha způsoby:

Standardní filtr: Filtrování můžete opravit kliknutím na Přidat filtr:

1.U některých filtrů můžete vybrat operátor kliknutím na ikonu operátoru vedle názvu filtru (dostupné operátory závisí na typu filtru):

icon_equals Rovná se nebo Obsahuje

icon_does_not_equal Nerovná se nebo Neobsahuje

icon_greater_than_or_equal Je větší než

icon_less_than_or_equal Je menší než

2.Vyberte jednu nebo více položek ze seznamu. Zadejte hledaný výraz nebo požadovaný filtr vyberte z rozbalovacího menu.

3.Stiskněte klávesu Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Zařízení můžete filtrovat podle stavu: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning žlutá – Varování, icon_success zelená – OK a icon_unmanaged šedá – Nespravovaná zařízení. Ikona představuje aktuální stav bezpečnostního produktu ESET na daném klientovi. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním validation-status-icon-warning ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro zobrazení klientů s upozorněním validation-status-icon-warning i chybami validation-status-icon-error nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.

Můžete filtrovat podle závažnosti incidentuseverity_high Vysoká, severity_medium Střední, severity_low Nízká a severity_none Žádná. Zapínáním a vypínáním těchto ikon můžete filtrování kombinovat.

Po kliknutí na Přidat filtr > Kategorie produktu můžete filtrovat konkrétní typy zařízení nebo počítače podle nainstalovaných produktů.

oChráněno produktem ESET – chráněné jsou icon_computer Pracovní plocha, mobile_default Mobil, icon_server Server, icon_email Poštovní server, icon_gateway Gateway Server, icon_collaboration_server Kolaborační server, icon_file_server Souborový server.

oESET PROTECT – jednotlivé komponenty ESET PROTECT – icon_agent ESET Management Agent, icon_rds Rogue Detection Sensor.

oOstatníelga_icon ESET LiveGuard, icon_eia ESET Inspect Connector, efde_icon ESET Full Disk Encryption, icon_proxy ESET Bridge, icon_vulnerabilities ESET Správa zranitelností a záplat.

sub_tree Zobrazit podskupiny – zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte podskupiny v aktuálně vybrané skupině.

V horní části obrazovky se seznamem počítačů se nachází rozbalovací panel Pokročilé filtry.

cloud_advanced_filters

Na tomto panelu se v reálném čase zobrazuje náhled hodnot jednotlivých filtrů společně s přesným počtem výsledků.

Při filtrování většího množství počítačů díky pokročilým filtrům zjistíte, které hodnoty filtru vrátí zvládnutelný počet výsledků, a dokážete tak mnohem rychleji najít požadovaná zařízení.

Filtr aplikujete kliknutím na konkrétní položku ve sloupci. Aplikované filtry rozeznáte podle toho, že se u nich nachází modrá bublina. Kliknutím na použitý filtr přepněte filtrování z rovná se na nerovná se.

cloud_advanced_filters_2

Pro seřazení hodnot v daném sloupci klikněte na ikonu gear_icon ozubeného kolečka v tabulce, případně klikněte na ikonu gear_icon ozubeného kola v horní části na panelu Pokročilých filtrů. Pomocí této možnosti můžete add_new_defaultpřidat, delete_defaultodebrat a icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzměnit pořadí zobrazených sloupců. Při správě sloupců můžete využít techniku drag and drop. Kliknutím na Obnovit obnovíte sloupce tabulky do výchozího stavu (výchozí dostupné sloupce ve výchozím pořadí).


note

Pokročilé filtrování je dostupné pouze nad statickými skupinami. V dynamických skupinách není možné používat pokročilé filtry.

Pro pokročilé filtrování počítačů využijte dynamické skupiny nebo přehledy.

Pro nalezení počítačů označených jako Master pro klonování klikněte na tlačítko Přidat filtr, v seznamu vyberte Master pro klonování a filtr aktivujte pomocí zaškrtávacího políčka.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.


note

Pokud v seznamu nemůžete najít určitý počítač a víte, že je v infrastruktuře ESET PROTECT, ujistěte se, že jsou vypnuty všechny filtry.