ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Spravovaní zákazníci


important

Sekce msp_customer_normal Spravovaní zákazníci v hlavním okně ESET PROTECT je k dispozici pouze MSP uživatelům (Managed Service Provider).

V sekci msp_customer_normal Spravovaní zákazníci může MSP uživatel vidět seznam spravovaných zákazníků:

Kliknutím na jméno zákazníka zobrazíte podrobnosti o něm – jde o podrobnosti o statických skupinách, protože statické skupiny v ESET PROTECT představují zákazníky

Kliknutím na číslo v tabulce získáte podrobnosti o zařízeních, detekcích (nevyřešených) a licencích zákazníka

Hlavní tabulku můžete přizpůsobit (upravit zobrazené sloupce, přidat nebo odebrat sloupce).

Filtrování spravovaných zákazníků

Spravované zákazníky můžete filtrovat podle jejich jména:

V sekci msp_customer_normal Spravovaní zákazníciFiltrování můžete opravit kliknutím na Přidat filtr:

1.U některých filtrů můžete vybrat operátor kliknutím na ikonu operátoru vedle názvu filtru (dostupné operátory závisí na typu filtru):

icon_equals Rovná se nebo Obsahuje

icon_does_not_equal Nerovná se nebo Neobsahuje

icon_greater_than_or_equal Je větší než

icon_less_than_or_equal Je menší než

2.Vyberte jednu nebo více položek ze seznamu. Zadejte hledaný výraz nebo požadovaný filtr vyberte z rozbalovacího menu.

3.Stiskněte klávesu Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře. Můžete také použít Předvolby filtru

V ostatních sekcích webové konzole na Nástěnce při plánování nebo generování přehledu