ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ESET PROTECT pro poskytovatele spravovaných služeb

Kdo je MSP

MSP je zkratka pro "Managed Service Provider". MSP obvykle poskytují IT služby svým zákazníkům, například správu bezpečnostních produktů (ESET Endpoint Antivirus aj.).

MSP mají jiné požadavky a potřeby při používání ESET PROTECT, než SMB nebo enterprise zákazníci. Více informací naleznete v kapitole doporučené scénáře nasazení pro MSP.

Pro více informací o ESET MSP programu kontaktujte lokálního partnera ESET nebo navštivte webovou stránku ESET Managed Service Provider Program.

Struktura entit v MSP

ESET PROTECT synchronizuje strukturu z ESET MSP Administrator a ve Web Console je v sekci Počítače reprezentována jako strom statických skupin.

msp_structure

Distributor – distributorem je ESET partner, MSP nebo MSP Manager.

MSP Manager – spravuje více MSP společností. MSP Manager může mít přímo pod sebou koncové zákazníky.

MSP – cílový čtenář této příručky. MSP poskytuje služby svým zákazníkům. MSP například vzdáleně spravuje počítače zákazníka, instaluje na ně a spravuje bezpečnostní produkty ESET.

Spravovaný MSP – zastává podobnou roli jako MSP, nicméně je spravován MSP Managerem.

Zákazník – koncový uživatel licence na ESET produkt. Zákazník by neměl konfigurovat produkty ESET. Zákazník může mít různé stavy označené ikonou:

ocompany_no_setup – zákazník ještě nebyl nastaven.

omsp_customer_normal – zákazník byl nastaven, nebo jste nastavení zákazníka přeskočili.

ocompany_unlinked – zákazník byl odstraněn.


note

Po synchronizaci účtu MSP si mohou uživatelé MSP zobrazit seznam spravovaných zákaznických účtů v hlavní nabídce ESET PROTECT > msp_customer_normal Spravovaní zákazníci.

Specifika MSP prostředí

Infrastruktura konzole pro vzdálenou správu se v případě MSP obchodního modelu liší od SMB nebo enterprise prostředí. V MSP prostředí se typicky zákazníci nacházejí mimo síť MSP společnosti. ESET Management Agenti nainstalovaní na počítačích zákazníka musí mít přímou konektivitu na ESET PROTECT z veřejné části internetu. Ujistěte se, že jste otevřeli příslušné porty umožňující viditelnost ESET PROTECT.

Standardní konfigurace MSP:

msp_infra_cloud

ESET PROTECT nasazený prostřednictvím smíšeného účtu

Smíšený účet je ten, který má stejné přihlašovací údaje do portálu ESET Business Account a ESET MSP Administrator. V tomto případě můžete ESET PROTECT instanci vytvořit z libovolného účtu. Po vytvoření instance k ní můžete přistupovat z obou účtu (EMA 2 i EBA). Odstranit instanci ESET PROTECT však můžete pouze prostřednictvím účtu, který jste použili pro její vytvoření.