Nastavení MSP zákazníka

 

Po vytvoření ESET PROTECT Cloud instance prostřednictvím MSP účtu dojde k synchronizaci MSP stromu a můžete zahájit konfiguraci společností. Průvodce konfigurací MSP zákazníka vytvoří:

Unikátní instalační balíček ESET Management Agenta nebo balíček obsahující agent i bezpečnostní produkt. Průvodce konfigurací MSP zákazníka nepodporuje vytvoření instalačních balíčků obsahujících ESET Full Disk Encryption nebo ESET Enterprise Inspector Agenta.

Konfiguraci MSP zákazníka můžete sice přeskočit, nicméně ji doporučujeme dokončit.

important

Důležité

Konfigurovat můžete pouze společnosti, které mají alespoň 1 platnou licenci.

1.V hlavním menu Web Console na záložce Počítače klikněte na ozubené kolečko u společnosti, kterou chcete konfigurovat, a vyberte možnost Spustit konfiguraci MSP zákazníka.

msp_add4

2.Pokud budete chtít tuto konfiguraci uložit jako výchozí, zaškrtněte možnost Zapamatovat si nastavení. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

3.Pokud chcete v průběhu konfigurace vytvořit unikátní instalační balíček (doporučeno), zaškrtněte možnost Vytvořit instalační balíček.

cloud_msp_add6

4.Můžete si vybrat jeden z níže uvedených typů instalačních balíčků:

Pouze instalační balíček agenta (Windows, Linux)

All-in-one instalační balíček (Windows, macOS) – instalační balíček bude obsahovat ESET Management Agenta a vámi vybraný firemní bezpečnostní produkt ESET.

arrow_down_businessAll-in-one instalační balíček (Windows, macOS)

Pokud chcete balíček uložit do sekce Instalační balíčky pro jeho použití v budoucnu, vyberte možnost Uložit mezi ostatní instalační balíčky.

arrow_down_businessPovolit nastavení HTTP Proxy

 

5.Kliknutím na tlačítko Pokračovat pro přechod do sekce Uživatel.

6. Můžete vybrat uživatele z EMA 2 a přidělit mu oprávnění pro správu ESET PROTECT Cloud.

a)Zaškrtněte možnost Vytvořit sadu oprávnění.

b)Tento uživatel bude schopen se přihlásit do Web Console a spravovat svá firemní zařízení. Jako úroveň přístupových oprávnění vyberte Čtení nebo Zápis.

c)Klikněte na možnost Vyberte účet a vyberte si jeden z dostupných.

 

Máte potíže při vytváření uživatelů? Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění.

Pro vytvoření instalačních balíčků klikněte na tlačítko Dokončit.  Balíčky si kdykoli můžete stáhnout ze sekce Instalační balíčky (za předpokladu, že jste vybrali možnost pro uložení instalačního balíčku). Instalační balíček můžete nasadit dvěma způsoby:

a)Po vybrání možnosti Zobrazit odkaz ke stažení si můžete odkaz zkopírovat a zaslat jej uživatelům. Ti si následně balíček ESET PROTECT Live Installer stáhnou a nainstalují. Vybráním možnosti Stáhnout si balíček ESET PROTECT Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

b)Po vybrání možnosti Odeslat odkaz na balíček uživatelům využijete ESET PROTECT Cloud SMTP server k doručení e-mailu, obsahujícím odkaz na instalační balíček, vašim uživatelům. E-mailové adresy uživatelů zadejte do odpovídajícího pole. Volitelně můžete přidat jméno uživatele. Pro přidání více uživatelů klikněte naPřidat uživatele – kliknutím můžete vybrat příjemce ze seznamu Uživatelů zařízení. Importovat CSV... – seznam adres můžete importovat z CSV souboru.

important

Důležité

ESET PROTECT Live Installer vyžaduje připojení k internetu a není možné jej použít na offline počítači.

ESET PROTECT Live Installer pro macOS vyžaduje přímé připojení k internetu (na servery společnosti ESET). Není možné jej použít na macOS stanicích, které jsou k internetu připojeny prostřednictvím proxy serveru.

Instalační balíček není digitálně podepsán, což může vést k zobrazení varování ze strany webového prohlížeče při pokusu o jeho stažení, stejně tak operačního systému, který může blokovat spuštění nepodepsaných instalačních balíčků.

Dále si přečtěte informace pro lokální nebo vzdálené nasazení ESET Management Agenta.