ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení MSP zákazníka

Po vytvoření instance ESET PROTECT prostřednictvím MSP účtu dojde k synchronizaci MSP stromu a můžete zahájit konfiguraci společností. Průvodce konfigurací MSP zákazníka vytvoří:

Unikátní instalační balíček ESET Management Agenta nebo balíček obsahující agent i bezpečnostní produkt. Průvodce konfigurací MSP zákazníka nepodporuje vytvoření instalačních balíčků obsahujících ESET Full Disk Encryption nebo ESET Inspect Connector.

Konfiguraci MSP zákazníka můžete sice přeskočit, nicméně ji doporučujeme dokončit.


important

Nastavit můžete pouze společnost, která má alespoň jednu platnou jednotku licence.

1.V sekci Počítače klikněte na ozubené kolečko u společnosti, kterou chcete konfigurovat, a vyberte možnost Spustit konfiguraci MSP zákazníka.

msp_add4

2.Pokud chcete konfiguraci uložit jako výchozí nastavení, zaškrtněte možnost Zapamatovat si nastavení. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

3.Pokud chcete v průběhu konfigurace vytvořit vlastní instalační balíček (doporučeno), zaškrtněte možnost Vytvořit instalační balíček.

cloud_msp_installer

4.Můžete si vybrat jeden z níže uvedených typů instalačních balíčků:

Pouze instalační balíček agenta (Windows, Linux) – ESET Management Agenta můžete nainstalovat na zařízení s operačním systémem Windows a Linux.

Online instalační balíček (pro Windows nebo macOS) – v instalačním balíčku je ESET Management Agent a vámi zvolné firemní bezpečnostní řešení ESET.

oProdukt/Verze – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společně s ESET Management Agentem. Standardně je vybrána nejnovější verze produktu. V případě potřeby si můžete vybrat starší verzi.

oZ rozbalovacího menu si vyberte Jazyk.

oZaškrtněte možnost Přijímám licenční ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

Pokud chcete balíček uložit do sekce Instalační balíčky pro jeho použití v budoucnu, vyberte možnost Uložit mezi ostatní instalační balíčky.

arrow_down_business Povolit nastavení HTTP Proxy

5.Kliknutím na tlačítko Pokračovat pro přechod do sekce Uživatel.

6.Můžete vybrat uživatele z EMA 2 a přidělit mu oprávnění pro správu ESET PROTECT.

a)Zaškrtněte pole u možnosti Vytvořit sadu oprávnění.

b)Přístupová oprávnění – tento uživatel bude schopen se přihlásit do Web Console a spravovat svá firemní zařízení. Jako úroveň přístupových oprávnění vyberte Čtení nebo Zápis.

c)Namapovat účet (nepovinné) – klikněte na možnost Vyberte účet a vyberte si jeden z dostupných.

cloud_msp_user

Máte potíže při vytváření uživatelů? Ujistěte se, že máte potřebná oprávnění.

Pro vytvoření instalačních balíčků klikněte na tlačítko Dokončit.  Balíčky si kdykoli můžete stáhnout ze sekce Instalační balíčky (za předpokladu, že jste vybrali možnost pro uložení instalačního balíčku). Live Installer Balíček můžete distribuovat několika způsoby:

Kliknutím na ikonu duplicate_default si zkopírujte do schránky odkaz ke stažení balíčku, který zašlete uživatelům. Ti si následně balíček Live Installer stáhnou a nainstalují.

Kliknutím na možnost Stáhnout si balíček Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

Pouze pro Windows: Pro vzdálené nasazení balíčku Live Installer použijte ESET Remote Deployment Tool.

Kliknutím na ikonu icon_email ESET PROTECT použije SMTP server pro doručení e-mailu, ve kterém uživatelů naleznou odkaz na stažení balíčku Live Installer.

oPro přidání příjemce klikněte na Přidat, do pole E-mailová adresa zadejte adresu uživatele a potvrďte stisknutím klávesy Enter nebo klikněte na ikonu icon_save_hover. Volitelně můžete kliknout na Vytvořit uživatele, následně zadejte jméno uživatele a klikněte na Uložit. Detaily uživatele můžete posléze změnit v sekci Uživatelé zařízení. Klikněte na Zobrazit náhled e-mailu, pomocí kontextového menu vyberte Jazyk e-mailu a klikněte na Uložit.

oUživatele můžete přidat hromadně následujícími způsoby: klikněte na Další > Přidat uživatele (tím můžete vybrat e-mailové adresy uživatelů definovaných v sekci Uživatelé zařízení) nebo na Další > Importovat CSV / Vložit ze schránky (kdy můžete seznam adres importovat z CSV souboru, případně vlastní datové struktury).


important

Vytvořený Live Installer balíček se bude chovat a měnit automaticky dle kroků uvedených v této tabulce.

Live Installer vyžaduje připojení k internetu a není možné jej použít na offline počítači.

Live Installer pro macOS vyžaduje přímé připojení k internetu (na servery společnosti ESET). Není možné jej použít na macOS stanicích, které jsou k internetu připojeny prostřednictvím proxy serveru.

Dále si přečtěte informace pro lokální nebo vzdálené nasazení ESET Management Agenta.