ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

MSP uživatelé

Během Nastavení MSP zákazníka můžete přidat existujícího uživatele z EMA2 nebo EBA do ESET PROTECT.  Oprávnění vytvořeného uživatele si můžete zkontrolovat, případně kdykoli upravit v sekci Další > Přístupová oprávnění > Uživatelé.

Vyžadovaná oprávnění

Pro vytvoření nového uživatele v průběhu nastavení MSP zákazníka potřebujete oprávnění ke společnosti, kterou konfigurujete, a ke skupině Sdílené objekty.

arrow_down_businessDetailní schéma oprávnění

Mít přístupová oprávnění znamená, že uživatel právě provádějící akce má přiřazené sady oprávnění umožňujícími mu přístup k výše uvedeným skupinám. Pokud nebudete mít vyžadovaná přístupová oprávnění, průvodce nastavení MSP zákazníka skončí chybou.

Funkce MSP uživatele

Může se přihlásit do ESET PROTECT Web Console, spravovat svá zařízení a objekty k nimž má přístup.

ESET PROTECT pro každého MSP uživatele eviduje následující nastavení:

Popis – nativní uživatel vytvořený průvodcem konfigurací MSP zákazníka

Štítky – každému uživateli je přiřazen štítek s názvem společnosti

Domovská skupina – statická skupina dané společnosti

Automatické odhlášení – 15 minut

Účet je aktivní a není vyžadována změna hesla

Sady oprávnění – každý MSP uživatel má přiřazeny 2 sady oprávnění. Jednu ke své domovské skupině a druhou pro přístup do skupiny Sdílené objekty.