Přiřazení štítků MSP objektům

Pokud v ESET PROTECT Cloud použijete EMA 2 účet, aktivuje se automatické tagování MSP objektů. Níže uvedeným objektům se štítek přiřadí automaticky:

Licencím importovaným prostřednictvím MSP účtu,

Instalační balíčky

Uživatelům a jejich sadám oprávnění vytvořeným prostřednictvím průvodce konfigurací MSP zákazníka.

Štítek si můžete představit jako nálepku, kterou využijete při filtrování objektů. Název automatického štítku odpovídá Uživateli licence (názvu společnosti v EMA 2. Neobsahuje pouze znaky , ", které ESET PROTECT Cloud ze štítku odstraní). Pokud po provedení synchronizace zákazníka na EMA 2 portále přejmenujete, štítek tuto změnu nebude reflektovat. Kdykoli si můžete vytvořit vlastní štítky a přiřadit je libovolným objektům. Štítky můžete kdykoli odebrat.

Kliknutím na ikonu expand_menu si zobrazíte panel Štítky.

msp_tagging