ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Uživatelé

Správu uživatelů v ESET PROTECT Web Console naleznete v sekci Další.

Detaily uživatele a akce nad uživateli

Namapovaní uživatelé

Přiřazení sady oprávnění konkrétnímu uživateli

Firma s více pobočkami


example

Společnost má dvě pobočky a správu každé zajišťuje jiný administrátor. Každý z nich tedy potřebuje oprávnění k odlišným skupinám.

Představte si dva administrátory, Filipa v Praze a Jiřího v Brně. Oba potřebují mít v konzoli přístup ke stanicím, které spravují a chtějí používat nástěnku, politiky, přehledy a šablony dynamických skupin. Administrator musí podniknout tyto kroky:

1.Vytvořit nové statické skupiny: Praha a Brno.

2.Vytvořit nové sady oprávnění:

a)Sadu s názvem Sada oprávnění pro pobočku v Praze, přístupem ke statické skupině Praha a úplným oprávněním.

b)Sadu s názvem Sada oprávnění pro pobočku v Brně, přístupem ke statické skupině Brně a úplným oprávněním.

c)Sadu s názvem Všechna zařízení / Nástěnka, přístupem ke statické skupině Všechna zařízení a níže uvedenými oprávnění:

Čtení u položky Klientské úlohy

Použít u položky Šablony dynamických skupin

U položky Přehledy a nástěnka přidělíte oprávnění Použít;

Použít u položky Politiky

U položky Odeslat e-mail přidělíte oprávnění Použít

U položky Licence přidělíte oprávnění Použít.

Zápis u položky Oznámení

3.Vytvořit uživatele Filip, nastavit mu domovskou skupinu Praha a přiřadit Sadu oprávnění pro pobočku v Praze a Všechna zařízení / Nástěnka.

4.Vytvořit uživatele Jiří, nastavit mu domovskou skupinu Brno a přiřadit Sadu oprávnění pro pobočku v Brně a Všechna zařízení / Nástěnka.

Po provedení výše uvedených kroků mohou oba uživatelé (Filip a Jiří) používat stejné úlohy, politiky, přehledy a šablony dynamických skupin, ale vždy je mohou aplikovat pouze na své stanice, resp. v přehledech uvidí jen data ze stanic, ke kterých mají přístup.

Sdílení objektů

Pokud jako administrátor chcete přidělit přístup k vámi vytvořeným nebo předdefinovaným objektům (šablonám dynamických skupin, přehledům, politikám, ...), můžete to udělat dvěma způsoby:

Přesunout objekty do sdílené skupiny, do které mají přístup všichni uživatelé.

Vytvořit kopii objektů a přesunout je do statické skupiny, do které má konkrétní uživatel přístup (viz příklad níže).


example

Pro duplikování objektů musí mít uživatel oprávnění pro čtení originálních objektů a zápis daného typu objektu ve své domovské skupině.

Administrator, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení, chce Filipovi přidělit přístup k Šabloně A. Protože šablonu vytvořil Administrator, šablona je umístěna v jeho domovské skupině (Všechna zařízení). Administrator musí provést tyto kroky:

1.V hlavním menu Web Console přejde do sekce Další > Šablony dynamických skupin.

2.Vybrat Šablonu A a z kontextového menu vybrat možnost Duplikovat. V případě potřeby změní název a šablon uloží kliknutím na tlačítko Dokončit.

3.Kopie objektu se opět vytvoří ve statické skupině Všechna zařízení (domovské skupině uživatele Administrator).

4.Následně Administrator vybere kopii šablony (v sekci Další > Šablony dynamických skupin), v kontextovém menu klikne na move_defaultPřístup skupiny > move_default Přesunout a vybere Filipovu statickou skupinu. Dále klikněte na tlačítko OK.

Jak sdílet objekty s více uživateli prostřednictvím sdílené skupiny

Pro lepší pochopení nového bezpečnostního modelu jsme připravili názorné schéma. V níže uvedeném příkladu máme dva uživatelské účty. Každý z nich má vlastní domovskou skupinu, ve které si může vytvářet objekty. Filip má přiřazenou Sadu oprávnění pro pobočku v Praze, což mu umožňuje pracovat s objekty ve své domovské skupině. Obdobně je na tom Jiří. V případě, že si uživatelé chtějí vyměňovat mezi sebou objekty (politiky, přehledy, ...), použijí k tomu statickou skupinu Sdílená skupina. Oba uživatelské účty mají přiřazenou Sdílenou sadu oprávnění a v seznamu skupin vidí statickou skupinu Sdílené objekty.

security_model

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby.

Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.