Vytvoření nového uživatele ESET PROTECT Cloud v ESET Business Account

1.Přihlaste se ke svému účtu na portále ESET Business Account.

2.V hlavním menu přejděte do sekce Správa uživatelů a klikněte na tlačítko Nový uživatel.

cloud_add_users_1

3.Vyplňte požadovaná pole (další informace naleznete v online nápovědě k ESET Business Account).

I.Obecné – v této části zadejte základní informace o uživateli

II.Přístupová oprávnění:

a)Přístup ke společnosti – vyberte úroveň přístupu ke společnosti: Zápis, Čtení, Přístup pouze k vybraným lokalitám.

b)Přístup ke správě uživatelů – rozhodněte, zda bude tento uživatel schopen spravovat ostatní uživatele v ESET Business Account.

c)Přístup k ESET PROTECT Cloud:

Zápis – uživatel má úplný přístup k ESET PROTECT Cloud.

Čtení – uživatel si může v ESET PROTECT Cloud zobrazit pouze data.

Vlastní – přístupové oprávnění si následně můžete definovat v ESET PROTECT Cloud v sekci Sady oprávnění.

Žádný přístup – uživatel nemá přístup k ESET PROTECT Cloud.

important

Důležité

Pro přístup k ESET PROTECT Cloud musí mít uživatel oprávnění Zápis nebo Čtení alespoň k jedné společnosti s vhodnou (aktivní) licencí pro ESET PROTECT Cloud.

III.Předvolby – nastavte uživateli jazyk, ve kterém bude používat ESET Business Account a ESET PROTECT Cloud, a vyberte časové pásmo.

IV.Zabezpečení – v této části uživateli upravte bezpečnostní nastavení (doba platnosti hesla, doba neaktivity, dvoufaktorovou autentifikaci)

Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Vytvořit.

cloud_add_users_2

4.Nový uživatel se zobrazí v seznamu uživatelů v sekci Správa uživatelů s popiskem Čekání na aktivaci.

cloud_add_users_3

5. Uživatel obdrží aktivační e-mail (na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při vytváření uživatele). Uživatel nyní musí kliknout na odkaz Aktivujte svůj účet.

cloud_add_users_4

6.Uživatel si nyní musí nakonfigurovat svůj učet, což spočívá v nastavení hesla (vyplnění pole Vytvoření hesla a Potvrzení hesla), dále zaškrtnutí pole Přijímám ESET podmínky použití. Následně klikne na tlačítko Aktivovat účet.

cloud_add_users_5

7.Přihlaste se ke svému účtu na portále ESET Business Account. Použijte účet vytvořený v kroku 1, nepoužívejte zatím nově vytvořený účet.

8.Otevřete si ESET PROTECT Cloud Web Console. V hlavním menu přejděte do sekce Další > Uživatelé, vyberte možnost Namapované účty na portále ESET Business Account a klikněte na tlačítko Přidat nový.

cloud_add_users_6

9.V části ESET Business Account klikněte na tlačítko Vybrat.

cloud_add_users_7

10. Vyberte vámi vytvořeného uživatele a klikněte na tlačítko OK.

cloud_add_users_8

11. Nastavte uživateli domovskou skupinu uživatele a klikněte na tlačítko Pokračovat.

12. V sekci Sady oprávnění se zobrazí úroveň přístupového oprávnění, které jste uživateli přiřadili v kroku 3. Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost Vlastní, je nutné uživateli v ESET PROTECT Cloud přiřadit existující sadu oprávnění (případně si nejprve vytvořte novou sadu oprávnění). Klikněte na tlačítko Dokončit.

cloud_add_users_9

13. Uživateli jste přidělili přístup k ESET PROTECT Cloud. Nově po přihlášení ke svému účtu na portále ESET Business Account uvidí možnost pro otevření ESET PROTECT Cloud.

cloud_open