Detaily uživatele a akce nad uživateli

Pro správu uživatele na něj klikněte a v zobrazeném kontextovém menu si vyberte jednu z níže dostupných akcí:

Akce

details_default Zobrazit detaily – kliknutím si zobrazíte detaily uživatele.

audit_log Audit log – kliknutím si zobrazíte Audit Log pro všechny uživatele.

selected_user Audit log pro vybraného uživatele – kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybraného uživatele.

icon_tags ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

change_default Přiřadit sady oprávnění - kliknutím uživateli přiřadíte sadu oprávnění.

Přístupová oprávnění

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout – kliknutím přesunete uživatele do jiné statické skupiny.

 

cloud_user_actions

Detaily uživatele

Detaily uživatele jsou rozděleny do dvou sekcí:

Přehled – v této části jsou dostupné obecné informace o uživateli. Pro správu uživatele využijte tlačítko Akce umístěné v dolní části obrazovky.

Sady oprávnění – v této části naleznete seznam sad oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Pro jejich správu klikněte na danou sadu oprávnění.