ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

MSP licence

Informace o licencích a společnostech

Každé licenci je přiřazen štítek s názvem společnosti. Pokud společnost později přejmenujete, název štítku zůstane beze změny. Jeho název si však můžete ručně kdykoli změnit.

Všechny importované licence jsou kompatibilní s ESET PROTECT bezpečnostním modelem. Díky tomu každý uživatel vytvořený prostřednictvím průvodce konfigurací MSP zákazníka bude mít přístup pouze ke svým licencím.

Pokud ve své MSP struktuře máte společnost, která v době synchronizace neměla žádnou licenci, dojde k synchronizaci pouze MSP stromu z pohledu počítačů, nikoli licenční MSP strom.

Pokud do ESET MSP Administrator 2 přidáte novou společnost, do MSP stromu v ESET PROTECT se přidá při další synchronizaci.

Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle jednotlivých společností. Licence není možné z tohoto fondu přesunout.

V sekci Správa licence naleznete informace o názvu společnosti nebo lokality ve sloupci Uživatel licence. Uvedené jméno uživatele licence můžete využít při generování přehledů.

Pokud máte licence na ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 portále pod stejným účtem, do ESET PROTECT se synchronizují všechny licence z obou účtů. Po importování se všechny ESET Business Account licence uloží do jednotlivých fondů licencí. Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle jednotlivých společností.

 

license_pools_cloud

Ruční synchronizace

ESET PROTECT provádí synchronizaci s licenčními servery jednou denně. Pokud jste provedli změny ve svém MSP účtu a chcete změny replikovat do seznamu licencí a MSP stromu, přejděte do sekce Správa licence, klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Synchronizovat licence.

cloud_msp_synch