MSP licence

Informace o licencích a společnostech

Každé licenci je přiřazen štítek s názvem společnosti. Pokud společnost později přejmenujete, název štítku zůstane beze změny. Jeho název si však můžete ručně kdykoli změnit.

Všechny importované licence jsou kompatibilní s ESET PROTECT Cloud bezpečnostním modelem. Díky tomu každý uživatel vytvořený prostřednictvím průvodce konfigurací MSP zákazníka bude mít přístup pouze ke svým licencím.

Pokud ve své MSP struktuře máte společnost, která v době synchronizace neměla žádnou licenci, dojde k synchronizaci pouze MSP stromu z pohledu počítačů, nikoli licenční MSP strom.

Pokud do ESET MSP Administrator 2 přidáte novou společnost, do MSP stromu v ESET PROTECT Cloud se přidá při další synchronizaci.

Po importování MSP účtu se všechny licence uloží do jednoho fondu licencí. Licence není možné z tohoto fondu přesunout. Nicméně můžete přesunout celý fond licencí. Pro přesunutí fondu licencí na něj klikněte, z kontextového menu vyberte možnost Přístup skupiny > Přesunout a vyberte novou skupinu. Při pozdější synchronizaci MSP účtu se nové licence přidají do skupiny, v níž se aktuálně fond licencí nachází.

V sekci Správa licence naleznete informace o názvu společnosti nebo lokality ve sloupci Uživatel licence. Uvedené jméno uživatele licence můžete využít při generování přehledů.

Pokud máte licence na ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 portále pod stejným účtem, do ESET PROTECT Cloud se synchronizují všechny licence z obou účtů. Po importování se všechny ESET Business Account licence uloží do jednotlivých fondů licencí. Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle jednotlivých společností.

Při odebrání fondu licencí dojde automaticky k odstranění všech fondů přiřazených k danému účtu. Další informace naleznete v kapitole odstranění společnosti.

 

license_pools_cloud

Ruční synchronizace

ESET PROTECT Cloud provádí synchronizaci s licenčními server jednou denně. Pokud jste provedli změny ve svém MSP účtu a chcete změny replikovat do seznamu licencí a MSP stromu, přejděte do sekce Správa licence, klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Synchronizovat licence.

cloud_msp_synch