Správa licence

Seznam licencí a možnosti pro jejich přidání naleznete v ESET PROTECT Cloud Web Console v sekci Další > Správa licence. V této části se zobrazí licence synchronizované z ESET Business Account, které jste použili pro nasazení ESET PROTECT Cloud.


important

Pro použití licencí z jiného ESET Business Account je nutné licence přesunout do ESET Business Account, který jste použili pro nasazení ESET PROTECT Cloud.

Prostřednictvím ESET PROTECT Cloud můžete aktivovat vzdáleně podporované bezpečnostní produkty ESET ve vaší síti.

Oprávnění pro přístup k licencím

Pro přístup k licencím musí mít uživatel potřebná oprávnění. Oprávnění se vždy vztahuje pouze na licence umístěné v konkrétní statické skupině, do které má uživatel přístup. Přehled všech oprávnění naleznete v této kapitole.


important

Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny. Licence není možné rozdělit.

Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle jednotlivých společností. Licence není možné z tohoto fondu přesunout.

Správa licencí ve Web Console

cloud_license_management

Licence přidané pod konkrétním ESET Business Account uživatelem nebo stejnou společností jsou seskupeny do fondu licencí. Pro zobrazení detailních informací o licenci klikněte na icon_expand_arrow, čímž rozbalíte daný fond licencí.

V ESET Business Account a ESET PROTECT Cloud můžete licence rozpoznat podle:

ID licence

Typ licence: Firemní (placená licence), Zkušební (zkušební licence), MSP (Managed Services Provider licence) a NFR (neprodejná licence).

Mezi další informace patří:

jméno vlastníka licence a kontaktní informace.

Uživatel licence a typ: company_normal Společnost, locate_defaultLokalita, msp_customer_normal MSP zákazník.

název produktu, na který licence platí,

celkový stav licence (zda licence vypršela, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí a jiná upozornění),

počet klientů aktivovaných prostřednictvím této licence, V případě ESET Mail Security se hodnota ve sloupci Počet vypočítává na základě zakoupených poštovních schránek (hodnota ve sloupci Rozsah).

rozsah představuje počet schránek, uživatelů, připojení (v případě serverových produktů), na které jste si zakoupili licenci,

datum, do kdy je licence platná,

ov případě licencí ve formě předplatného nemusí být uvedeno datum platnosti,

Licence můžete filtrovat podle stavu:

icon_success OK – zelená

Licence je platná a je úspěšně registrovaná.

validation-status-icon-error Chyba – červená

Licence není registrovaná, její platnost vypršela nebo je nadužívána.

validation-status-icon-warning Varování – oranžová

Licence je téměř vyčerpána nebo se blíží konec její platnosti.

icon_suspended Deaktivováno nebo pozastaveno

Licence je deaktivována nebo její platnost byla dočasně pozastavena.

exclusion Neaktuální

Platnost vaší licence vypršela.


note

V Průvodci pro vytvoření All-in-one instalačního balíčku a v klientských úlohách Aktivace produktu nebo Instalace aplikace nejsou vypršelé (neplatné) nebo nadužité licence (ve stavu Chyby nebo Neaktuální) vypsány v seznamu dostupných licencí.

Kliknutím na tlačítko Akce se zobrazí možnosti pro správu fondu licencí:

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

delete_default Odstranit licenci

Kliknutím odstraníte vybraný fond licencí. Následně budete vyzváni k potvrzení akce. Odstraněním licence nedojde k deaktivaci klientů, kteří byli prostřednictvím této licenci aktivováni. Produkty ESET aktivované danou licencí zůstanou po jejím odebrání z ESET PROTECT Cloud stále aktivované.

move_default Přístup skupiny

Kliknutím přesunete vybraný fond licencí do jiné statické skupiny.

update_default Synchronizovat licence

Kliknutím vynutíte synchronizaci licenčních informací do ESET PROTECT Cloud. Licence se s licenčními servery ESET automaticky synchronizují jednou denně. Pokud jste licence přidali prostřednictvím ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator, synchronizace s těmito portály probíhá rovněž jednou denně.

icon_open Otevřít EBA

Kliknutím se otevře portál ESET Business Account. Tato akce je k dispozici pouze v případě, kdy jste ji přidali prostřednictvím ESET Business Account.

icon_open Otevřít EMA

Kliknutím se otevře portál ESET MSP Administrator. Tato akce je k dispozici pouze v případě, kdy jste ji přidali prostřednictvím ESET MSP Administrator.

Po rozbalení fondu licencí a kliknutí nad konkrétní licencí můžete provést níže uvedené akce. Dostupnost jednotlivých akcí se odvíjí od typu vybrané licence:

play_default Použít licenci pro aktivaci

Kliknutím vytvoříte úlohu pro aktivaci produktu vybranou licencí.

icon_installers Vytvořit all-in-one instalační balíček

Kliknutím vytvoříte all-in-one instalační balíček, ve kterém bude použita vybraná licence.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

manage_default Správa licence

Licence můžete spravovat, pokud je máte synchronizovány s portálem ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator. Pokud dochází k nadužívání licence, navyšte si její kapacitu nebo deaktivujte některá zařízení.

update_default Prodloužit licenci

Kliknutím si platnost licence (blížící se ke konci, neplatné, pozastavené nebo deaktivované) prodloužíte na portále ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator.

update_default Koupit licenci

Kliknutím transformujete zkušební licenci na plnou na portále ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_copy_to_clipboard Zkopírovat veřejné ID licence

Kliknutím si do schránky zkopírujete ID licence.

Předplatné licencí

ESET PROTECT Cloud podporuje správu licencí ve formě předplatného.  Platnost předplatného si můžete zkontrolovat v sekci Správa licence ve sloupci Platnost, případně v sekci Počítače v Detailech konkrétního zařízení.

Podpora ESET Business Account lokalit

Nyní můžete ze svého ESET Business Account importovat kompletní strukturu společnosti a rozdělovat části licence jednotlivým lokalitám.

Aktivace ESET firemních produktů

 


important

Licenci pro ESET PROTECT Cloud nemůžete použít pro aktivaci bezpečnostních produktů ESET nainstalovaných na spravovaných stanicích. Pro aktivaci jednotlivých bezpečnostních produktů ESET použijte licenci určenou pro daný produkt.

ESET produkty můžete aktivovat z ESET PROTECT Cloud dvěma způsoby:

pomocí úlohy instalace aplikace

pomocí úlohy aktivace produktu

Deaktivace ESET firemních produktů

Firemní produkty ESET můžete deaktivovat (odebrat licenci z produktu) prostřednictvím ESET PROTECT Cloud Web Console několika způsoby:

v hlavním menu na záložce Počítače vyberte požadované počítače a v kontextovém menu klikněte na možnost disable_default Deaktivovat produkty – po kliknutí deaktivujete všechny ESET produkty nainstalované na vybraných zařízeních (odstraníte vazbu z licenčních serverů společnosti ESET). Produkt se deaktivujte i v případě, že nebyl aktivován prostřednictvím ESET PROTECT Cloud. Daná licence přitom nemusí být spravovaná prostřednictvím ESET PROTECT Cloud.


note

Pokud vyberte pouze jeden počítač, na kterém je nainstalováno více ESET produktů (například ESET Endpoint a ESET Inspect Connector), můžete se rozhodnout, který z nich chcete deaktivovat.

Odebrání počítače ze správy

Vytvořte klientskou úlohu na Odstranění nepřipojujících se počítačů, ve které vyberte možnost Deaktivovat licenci.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.

Jak Administrator může přidělit přístup k licenci dalším uživatelům


example

Existuje výchozí účet Administrator a dále jsou definovány další tři uživatelské účty:

Filip jehož domovská skupina je Praha

Pavel jehož domovská skupina jeSydney

Petr jehož domovská skupina je Tokyo

Administrator naimportoval 3 licence. To znamená, že se umístily do statické skupiny Všechna zařízení a další uživatelé k licencím nemají přístup.

Administrator klikne na ikonu ozubeného kolečka u fondu licencí, ke kterému chce uživatelům přidělit přístup. Následně v kontextovém menu vybere možnost move_defaultPřístup skupiny > move_defaultPřesunout a následně vybere statickou skupinu, do které mají uživatelé přístup. V případě Filipa vybere skupinu Praha. Aby Filip licenci viděl a mohl ji používat, musí mít přiděleno oprávnění Použít u položky Licence ve své statické skupině Praha.

Pokud se následně Filip přihlásí, v sekci Další > Správa licence uvidí licenci. Administrátor zopakuje výše uvedený proces pro uživatele Pavla a Petra, aby měli přístup ke svým licencím.