Přesunutí licencí do jiného EBA účtu

Pro přesun licence do jiného EBA účtu postupujte podle níže uvedených kroků.

1.Odstraňte licenci ze stávajícího EBA účtu:

a.Přejděte do sekce Licence, klikněte na požadovanou licenci a vyberte možnost Odstranit.

b.Pokud chcete ponechat zařízení aktivovaná, nevybírejte možnost Deaktivovat všechny klienty.

c.Klikněte na tlačítko Odebrat.

2.Naimportujte licenci do jiného EBA účtu:

a.Přejděte do sekce Licence a klikněte na Přidat licenci > Zadat licenční klíč.

b.Zadejte licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci.

c.Pokud chcete ponechat zařízení aktivovaná, v dialogovém okně Přidat licenci vyberte možnost Ponechat.

d.Pokud je licence registrována na jinou e-mail adresu, než na kterou je založen EBA účet, na tuto adresu obdržíte ověřovací odkaz (platný je hodinu). Klikněte na něj, a v případě potřeby zadejte pro ověření své přihlašovací údaje do portálu ESET Business Account.