ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Deaktivování licence v bezpečnostním produktu

Na záložce Aktivovaná zařízení je uveden seznam všech zařízení, na kterých je produkt ESET aktivován některou z licencí importovanou ve vašem účtu na portále ESET Business Account (EBA). Pro zobrazení všech zařízení aktivovaných konkrétní licencí využijte postranní menu, ve kterém si vyberte licenci dle identifikátoru, případně pro nalezení konkrétních zařízení využijte vyhledávání.

Popis sloupců:

Zařízení – název zařízení jak jej vidí operační systém.

Název klienta – standardně stejná hodnota jako ve sloupci Zařízení. Pro změnu názvu klikněte pravým tlačítkem na zařízení a z kontextového menu vyberte možnost Změnit název klienta.

Produkt – název bezpečnostního produktu ESET nainstalovaného na zařízení

Verze – verze bezpečnostního produktu ESET nainstalovaného na zařízení

Vlastník – pokud byl bezpečnostní produkt ESET aktivován prostřednictvím licenčního klíče, je zde uveden název vlastníka. Při použití EBA účtu se zobrazí jméno uživatele, který bezpečnostní produkt ESET aktivoval


note

Význam ikon ve sloupci "Vlastník"

icon_standalone_license_activation – bezpečnostní produkt byl aktivován přímým vložením licenčního klíče, případně jiným způsobem, například pomocí offline licenčního souboru, vzdáleně prostřednictvím ESET PROTECT on-prem nebo ESET PROTECT.

icon_managed_license_activation – bezpečnostní produkt byl aktivován prostřednictvím účtu EBA.

Počet Subjednotek se týká serverových produktů ESET. Jde například o počet e-mailových adres v ESET Mail Security for Exchange Server nebo počet SMS pro ESET Secure Authentication.

Spravováno – pokud je zařízení spravováno vzdáleně prostřednictvím ESET PROTECT on-prem nebo ESET PROTECT, ve sloupci je uvedena hodnota "Ano".
Pokud licenci deaktivujete na konkrétním zařízení, zařízení se odstraní ze seznamu aktivovaných zařízení a adekvátně se navýší počet volných jednotek v sekci Licence. Čítač se může aktualizovat až po 5 minutách.

Aktivován – datum aktivace bezpečnostního produktu ESET nainstalovaného na zařízení

Naposledy viděno – datum, kdy naposledy bezpečnostní produkt ESET kontaktoval portál EBA

Lokalita – název lokality, ve které se nachází licence, která byla použita pro aktivaci daného zařízení.

Jak deaktivovat jednu stanici

1.Vyberte konkrétní zařízení a klikněte na tlačítko Deaktivovat.

eba_activated_devices_1

2.V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Deaktivovat.

Zařízení se automaticky odstraní ze seznamu aktivovaných zařízení.

Jak deaktivovat více stanic


note

Limit pro deaktivaci

Hromadně můžete deaktivovat více licencí s maximálně 200 licenčními jednotkami.

1.Pomocí zaškrtávacích polí vyberte zařízení, na kterých chcete produkt ESET deaktivovat, a v dolní části obrazovky klikněte na tlačítko Deaktivovat.

eba_activated_devices_2

2.V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Deaktivovat.

Zařízení se automaticky odstraní ze seznamu aktivovaných zařízení.