ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení

Na záložce Nastavení máte přístup ke konfiguraci oznámení, zapnutí dvoufázového ověření, možnostem pro zobrazení nástroje na generování klasických a offline licenčních souborů, případně zde můžete odstranit svůj ESET Business Account (EBA) účet.

eba_settings_0

Upozornění

Blíží se konec platnosti licence – při aktivování této možnosti se upozornění vygeneruje v případě, kdy do konce platnosti licence bude zbývat 30 a méně dní. Pokud tuto možnost ve sloupci Upozornění deaktivujete, informace se nezobrazí v sekci Upozornění. Pro zasílání upozornění e-mailem nejprve zaškrtněte pole ve sloupci Upozornění a následně vyberte možnost E-mail.

Blíží se překročení počtu klientů povolených licencí – při aktivování této možnosti se upozornění vygeneruje v případě, kdy bude licence vyčerpána z více než 90 %. Pro zasílání upozornění e-mailem nejprve zaškrtněte pole ve sloupci Upozornění a následně vyberte možnost E-mail.

Překročen počet klientů povolených licencí – při aktivování této možnosti se upozornění vygeneruje v případě, kdy bude přečerpána. Pokud tuto možnost ve sloupci Upozornění deaktivujete, informace se nezobrazí v sekci Upozornění a v sekci Licence se nezvýrazní červeně (červenou barvou bude zvýrazněn pouze počet jednotek licence).

Správa licencí

Deaktivovat klienty nepřipojené k ESET Business Account – při aktivování této možnosti nastavte dobu, po které mají být licence distribuované z EBA a aktivované na koncových zařízeních automaticky deaktivovány, pokud se tato zařízení nepřipojí k aktivačnímu serveru. Služba zajišťující tuto funkci se spouští každých 12 hodin, ve 12:00 a 00:00 UTC.

Zobrazit klasické licenční soubory pro produkty ve verzi 5 a starší – pokud licence umožňuje stažení licenčního souboru (.lic) a zobrazení uživatelského jména/hesla, můžete těmito údaji aktivovat starší verze produktů.

Zobrazit možnost pro stažení offline licenčních souborů – pokud licence umožňuje stažení offline licenčního souboru (.lf), můžete je použít pro aktivaci počítačů, které jsou offline.

Bezpečnost

Vynutit dvoufázové ověření u všech uživatelů – ESET Secure Authentication přidádalší bezpečnostní vrstvu chránící přístup na portál EBA.

Zapomenout přihlášení na všech zapamatovaných zařízeních

Formát data

Nastavit formát data všem uživatelům – pomocí rozbalovacího menu vyberte formát času a data zobrazovaný v portálu ESET Business Account všem uživatelům EBA.

Správa účtu

Odstranit ESET Business Account – pro smazání svého ESET Business Account účtu postupujte podle následujících kroků:

1.Klikněte na Vymazat.

2.Zadejte heslo pro přístup do portálu EBA.

3.Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

4.Klikněte na Odstranit účet.