Nastavení

Na záložce Nastavení máte přístup ke konfiguraci oznámení, dvoufaktorové autentifikaci, možnostem pro zobrazení nástroje na generování klasických a offline licenčních souborů, případně zde můžete odstranit svůj ESET Business Account (EBA účet).

eba_settings_0

Upozornění

Vypnout upozornění na blížící se konec platnosti licence – licence nebude na portále EBA označena příznakem, že se blíží konec její platnosti (14 a méně dní), v seznamu licencí se neoznačí oranžově a ani se tento stav nepřenese do sekce Upozornění.

Blíží se překročení počtu klientů povolených licencí – při aktivování této možnosti se upozornění vygeneruje v případě, kdy bude licence vyčerpána z více než 90 %. Nejprve je nutné možnost aktivovat ve sloupci Upozornění, následně jej bude možné zaslat E-mailem.

Vypnout upozornění na překročení počtu klientů povolených licencí – licence nebude na portále EBA označena jako přečerpaná, v seznamu licencí se neoznačí červeně a ani se tento stav nepřenese do sekce Upozornění.

Správa licence

Deaktivovat klienty nepřipojené k ESET Business Account – pokud je tato možnost aktivní, po nastavené době co se klient aktivovaný danou licencí nepřipojí k licenčnímu serveru, dojde automaticky k jeho deaktivování (pokud byl aktivován licencí prostřednictvím EBA).

Zobrazit klasické licenční soubory pro produkty ve verzi 5 a starší – pokud licence umožňuje stažení licenčního souboru (.lic) a zobrazení uživatelského jména/hesla, můžete těmito údaji aktivovat starší verze produktů.

Zobrazit možnost pro stažení offline licenčních souborů – pokud licence umožňuje stažení offline licenčního souboru (.lf), můžete je použít pro aktivaci počítačů, které jsou offline.

Bezpečnost

Vynutit dvoufaktorovou autentifikaci všem uživatelům – prostřednictvím aplikace ESET Secure Authentication zvýšíte úroveň zabezpečení svého firemního účtu na portále EBA.

Správa účtu

Odstranit ESET Business Account – pro odstranění svého účtu na portále ESET Business Account klikněte na Vymazat, zadejte heslo pro přístup do portálu, klikněte na Další a potvrďte svůj záměr vybráním možnosti Odstranit účet.