ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Odebrání počítače ze správy

Pro odebrání zařízení z konzole klikněte v hlavním okně na záložce Počítače na zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost manage_defaultSpravovat > delete_defaultOdstranit. Následně se zobrazí dialogové okno s kroky, které je potřeba provést.

cloud_remove_computer_from_management


important

Před dalším krokem se ujistěte, že jste úspěšně dokončili předchozí krok. V opačném případě nedojde ke korektnímu a očekávanému odebrání zařízení.

1.Obnovení nastavení produktu – klikněte na tlačítko Správa politik a odeberte všechny politiky aplikované na zařízení. Doporučujeme prostudovat sekci Pravidla odebrání politik v kapitole Politiky. Pokud je nastaveno heslo pro přístup k nastavení aplikace, klikněte na Zakázat heslo a přiřaďte vybranému zařízení politiku Zrušit ochranu heslem. Alternativně můžete vytvořit novou politiku, v níž vynucení hesla zrušíte (pouze vyberte možnost Nastavit heslo, ale žádné nezadávejte). U zařízení zašifrovaných pomocí ESET Full Disk Encryption postupujte podle kroků pro dešifrování.

2.Ukončení správy – na stanici spusťte úlohu pro ukončení správy, nebo manuálně odinstalujte na stanici ESET Management Agenta, případně bezpečnostní produkt (v případě mobilních zařízení). Tím přerušíte komunikaci mezi stanicí a ESET PROTECT.

3.Odebrání počítače z databáze – ujistěte se, že se zařízení již nepřipojuje k ESET PROTECT. Poté ho můžete odstranit ze seznamu spravovaných zařízení.

Vybráním možnosti Chci deaktivovat nainstalované ESET produkty zajistíte odstranění licence ze všech ESET produktů nainstalovaných na daném zařízení. Více informací naleznete v kapitole deaktivace firemních produktů ESET.