Náhled počítače

Tato funkce je dostupná v sekci Počítače.

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na Název počítače se v pravé části obrazovky zobrazí popup okno. V náhledu detailů počítače naleznete nejdůležitější informace o vybraném zařízení.

Práce s náhledem počítačem

details_default Zobrazit detaily – po kliknutí se zobrazí standardní dialogové okno s Detaily počítače

Další – po kliknutí se v náhledu zobrazí detaily dalšího zařízení v seznamu

Předchozí – po kliknutí se v náhledu zobrazí detaily předchozího zařízení v seznamu

gear_icon Správa obsahu detailů počítače – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete upravit jaké informace a v jakém pořadí chcete v náhledu počítače zobrazovat.

Zavřít – kliknutím zavřete popup okno s náhledem počítače

cloud_preview_features_Computer_preview