ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Strom statických skupin pro ESET Business Account / ESET MSP Administrator

Při nasazení ESET PROTECT prostřednictvím ESET Business Account dojde k přenesení struktury vaší společnosti z portálu ESET Business Account (včetně lokalit) do stromu statických skupin (nová funkce představená v ESET PROTECT3.4).

Při nasazení ESET PROTECT prostřednictvím ESET MSP Administrator dojde k přenesení struktury z portálu ESET MSP Administrator do stromu statických skupin. Přečtěte si další informace o ESET PROTECT pro poskytovatele spravovaných služeb.

Struktura stromu statických skupin pro ESET Business Account / ESET MSP Administrator

Strom statických skupin z ESET Business Account/ESET MSP Administrator naleznete na záložce Počítače zanořenou ve struktuře Všechna zařízení > icon_companies Společnosti.

static_group_tree

Ve statické skupině icon_companies Společnosti naleznete:

company_normal ESET Business Account společnost – v případě, že jste nasadili ESET PROTECT prostřednictvím ESET Business Account.

icon_msp ESET MSP Administrator strom – v případě, že jste nasadili ESET PROTECT prostřednictvím ESET MSP Administrator.

Oba stromy – v případě, že jste ESET PROTECT nasadili prostřednictvím smíšeného účtu.

Pokud máte ESET MSP Administrator účet, další informace naleznete v kapitole Struktura entit v MSP.

Synchronizace lokalit z ESET Business Account

Pokud v rámci portálu ESET Business Account využíváte lokality, ESET PROTECT je automaticky synchronizuje se stromem statických skupin a přiřadí v rámci company_normal ESET Business Account společnosti licence z každé lokality příslušné statické skupině (označené ikonou locate_default).


important

Ke správě lokalit doporučujeme využít automaticky vytvořený strom statických skupin (místo ručního vytváření statických skupin).

Je třeba vytvořit administrátory lokalit s vlastním přístupem k ESET PROTECT a přiřadit jim oprávnění ručně. Každému administrátorovi lokality nastavte odpovídající statickou skupinu jeho lokality jako domovskou skupinu a přiřaďte mu sadu oprávnění odpovídající stejné domovské skupině.


example

Máte například vytvořené dvě lokality (site1 a site2):

1.Vytvořte uživatele pro každou lokalitu (site1_admin a site2_admin).

2.Volitelné: Přiřaďte každému uživateli jeho odpovídající domovskou skupinu (lokalitu) – tedy skupinu site1 uživateli site1_admin a site2 uživateli site2_admin.

3.Vytvořte pro každého uživatele sadu oprávnění (site1_permissions pro uživatele site1_admin a site2_permissions pro uživatele site2_admin).

4.Propojte každou sadu oprávnění s odpovídající domovskou skupinu – tedy skupinu site1 s oprávněním site1_permissions a skupinu site2 s site2_permissions.

5.V každé sadě oprávnění definujte požadovaný úroveň přístupu k jednotlivým funkcím a částem Web Console (čtení, použití, zápis).

6.Přiřaďte každou sadu oprávnění jednotlivým uživatelům (sadu site1_permissions uživateli site1_admin a site2_permissions uživateli site2_admin).

7.Nyní uvidí administrátor každé lokality výhradně své lokality a jejich související objekty (například licence).

Při přejmenování lokality v ESET Business Account, která se synchronizuje v rámci stromu statických skupin, dojde ke změně jejího názvu také v ESET PROTECT.

Při odstranění lokality v ESET Business Account, která se synchronizuje v rámci stromu statických skupin, tuto změnu reflektujete do ESET PROTECT kliknutím na ikonu icon_location_unlinked.

Sdílení objektů

Ve stromové struktuře ESET Business Account i ESET MSP Administrator se nachází další speciální statická skupina s názvem Sdílené objekty.

Tuto statickou skupinu můžete využít ke sdílení objektů Web Console (politik, šablon dynamických skupin, atd.) s ostatními uživateli, kteří mají omezené oprávnění (mají přístup ke statickým skupinám na stejné úrovni jako je skupina Sdílené objekty nebo níže ve stromové struktuře):

1.Objekty Web Console přesuňte pomocí funkce Přístup skupiny do statické skupiny Sdílené objekty. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

2.Uživateli přiřaďte oprávnění Použít ke skupině Sdílené objekty.


important

Abyste zabránili modifikaci sdílených objektů, ujistěte se, že uživatelé s omezeným oprávněním nemají nad skupinou Sdílené objekty oprávnění pro Zápis. Oprávnění Použít je v tomto případě dostačující.

Do statické skupiny Sdílené objekty nelze přesouvat počítače. Statická skupina Sdílené objekty se nezobrazuje mezi jednotlivými Skupinami na záložce Počítače.