Strom statických skupin pro ESET Business Account / ESET MSP Administrator

Při nasazení ESET PROTECT Cloud prostřednictvím ESET Business Account dojde k přenesení struktury vaší společnosti z portálu ESET Business Account (včetně lokalit) do stromu statických skupin (nová funkce představená v ESET PROTECT Cloud 3.4).

Při nasazení ESET PROTECT Cloud prostřednictvím ESET MSP Administrator dojde k přenesení struktury z portálu ESET MSP Administrator do stromu statických skupin. Přečtěte si další informace související s ESET PROTECT Cloud pro poskytovatele spravovaných služeb.

Struktura stromu statických skupin pro ESET Business Account / ESET MSP Administrator

Strom statických skupin z ESET Business Account/ESET MSP Administrator naleznete na záložce Počítačích zanořenou ve struktuře Všechna zařízení > icon_companies Společnosti.

static_group_tree

Ve statické skupině icon_companies Společnosti naleznete:

company_normal ESET Business Account společnost – v případě, že jste nasadili ESET PROTECT Cloud prostřednictvím ESET Business Account.

icon_msp ESET MSP Administrator strom – v případě, že jste nasadili ESET PROTECT Cloud prostřednictvím ESET MSP Administrator.

Oba stromy – v případě, že jste ESET PROTECT Cloud nasadili prostřednictvím smíšeného účtu.

Pokud máte ESET MSP Administrator účet, další informace naleznete v kapitole Struktura entit v MSP.

Synchronizace lokalit z ESET Business Account

Pokud v rámci portálu ESET Business Account využíváte lokality, ESET PROTECT Cloud je automaticky synchronizuje se stromem statických skupin a přiřadí v rámci company_normal ESET Business Account společnosti licence z každé lokality příslušné statické skupině (označené ikonou locate_default).


important

Ke správě lokalit doporučujeme využít automaticky vytvořený strom statických skupin (místo ručního vytváření statických skupin).

Dále je nutné ručně vytvořit administrátory lokalit a přiřadit jim odpovídající oprávnění - prostřednictvím možnosti Vlastní přístup k ESET PROTECT Cloud. Každému administrátorovi lokality nastavte odpovídající statickou skupinu jeho lokality jako domovskou skupinu, stejně tak mu přiřaďte sadu oprávnění odpovídající stejné domovské skupině.


example

Máte například vytvořené dvě lokality (site1 a site2):

1.Vytvořte uživatele pro každou lokalitu (site1_admin a site2_admin).

2.Volitelné: Přiřaďte každému uživateli jeho odpovídající domovskou skupinu (lokalitu) – tedy skupinu site1 uživateli site1_admin a site2 uživateli site2_admin.

3.Vytvořte pro každého uživatele sadu oprávnění (site1_permissions pro uživatele site1_admin a site2_permissions pro uživatele site2_admin).

4.Propojte každou sadu oprávnění s odpovídající domovskou skupinu – tedy skupinu site1 s oprávněním site1_permissions a skupinu site2 s site2_permissions.

5.V každé sadě oprávnění definujte požadovaný úroveň přístupu k jednotlivým funkcím a částem Web Console (čtení, použití, zápis).

6.Přiřaďte každou sadu oprávnění jednotlivým uživatelům (sadu site1_permissions uživateli site1_admin a site2_permissions uživateli site2_admin).

7.Nyní uvidí administrátor každé lokality výhradně své lokality a jejich související objekty (například licence).

Při přejmenování lokality v ESET Business Account, která se synchronizuje v rámci stromu statických skupin, dojde ke změně jejího názvu také v ESET PROTECT Cloud.

Při odstranění lokality v ESET Business Account, která se synchronizuje v rámci stromu statických skupin, tuto změnu reflektujete do ESET PROTECT Cloud kliknutím na ikonu icon_location_unlinked.

Sdílení objektů

Ve stromové struktuře ESET Business Account i ESET MSP Administrator se nachází další speciální statická skupina s názvem Sdílené objekty.

Tuto statickou skupinu můžete využít ke sdílení objektů Web Console (politik, šablon dynamických skupin, atd.) s ostatními uživateli, kteří mají omezené oprávnění (mají přístup ke statickým skupinám na stejné úrovni jako je skupina Sdílené objekty nebo níže ve stromové struktuře):

1.Objekty Web Console přesuňte pomocí funkce Přístup skupiny do statické skupiny Sdílené objekty.

2.Uživateli přiřaďte oprávnění Použít ke skupině Sdílené objekty.


important

Abyste zabránili modifikaci sdílených objektů, ujistěte se, že uživatelé s omezeným oprávněním nemají nad skupinou Sdílené objekty oprávnění pro Zápis. Oprávnění Použít je v tomto případě dostačující.

Do statické skupiny Sdílené objekty nelze přesouvat počítače. Statická skupina Sdílené objekty se nezobrazuje mezi jednotlivými Skupinami na záložce Počítače.