ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Skupiny

Skupiny slouží pro organizaci objektů do logických celků.

Jednotlivé počítače si můžete přidat do skupin a vytvořit si tak přehlednou strukturu počítačů. Díky tomu si můžete vytvořit přehlednou strukturu počítačů. Počítače můžete ručně přesouvat mezi statickými skupinami.

Do statických skupin počítače přidáte ručně, členem dynamické skupiny se stanou automaticky, pokud vyhovují definované podmínce. Ve chvíli, kdy se počítač stance členem skupiny, se na něj mohou začít aplikovat úlohy nebo politiky přiřazené dané skupině. Politiky a úlohy přiřazené skupině se automaticky aplikují na všechna zařízení v dané skupině. Existující dva typy skupin:

Statické skupiny

Statické skupiny jsou skupiny obsahující vámi definované počítače a další objekty. Přidat nebo odebrat členy můžete pouze ručně, nikoli pomocí dynamických kritérií. Každý počítač může být členem právě jedné statické skupiny. Statickou skupinu můžete odstranit pouze v případě, že je prázdná – neobsahuje žádný objekt (počítač, politiku, úlohu, ...).

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny jsou skupiny klientů (nepatří do nich jiné objekty jako úlohy nebo politiky), které byly sestaveny automaticky na základě specifických podmínek. Pokud klient přestane vyhovovat podmínce, bude ze skupiny automaticky odstraněn. Naopak počítače, které vyhovují podmínce, budou do skupiny automaticky přidány – odtud název dynamické.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka gear_icon na řádku s názvem skupiny můžete nad skupinou provést akce a zobrazit si její detaily.

Počítače, které jsou členy této skupině se zobrazí v pravé části obrazovky.