ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Hlavní menu ESET PROTECT > Přehled stavu
Změnit kapitolu

Stav serveru

ESET PROTECT Server provádí pravidelnou diagnostiku. Informace o stavu ESET PROTECT ve vaší infrastruktuře a statistická data naleznete v sekci status_overview Stav serveru. Tyto informace vám zároveň mohou pomoci s počátečním nastavením ESET PROTECT. Pro zobrazení těchto dat přejděte v hlavním menu ESET PROTECT do sekce Stav serveru.

Po kliknutí na konkrétní dlaždici se zobrazí v pravé části okna detailnější informace. Barvy jednotlivých dlaždic se mohou lišit v závislosti na stavu jednotlivých položek (vždy se zobrazuje nejzávažnější stav):

Barva

Ikona

Význam ikony

Popis

Zelená

icon_success

OK

U žádné položky v dané sekci není evidován problém.

Žlutá

validation-status-icon-warning

Varování

Alespoň u jedné položky v sekci je varování.

Červená

validation-status-icon-error

Chyba

Alespoň u jedné položky v sekci je chyba.

Šedivá

unavailable

Obsah není dostupný

Obsah není dostupný z důvodu nedostatečných přístupových oprávnění uživatele ESET PROTECT konzole. Administrator v takovém případě musí přidat uživateli oprávnění pro přístup k danému typu objektu, nebo se uživatel musí přihlásit pod jiným uživatelem.

Modrá

information

Informační

Rozhodnutí souvisí s připojenými počítači, viz sekci Rozhodnutí v dolní části této počítače.

 

Okno status_overviewStav serveru je rozděleno do následujících sekcí:

Licence

ESET PROTECT využívá ESET licenční systém. Pro správu licencí přejděte do svého účtu na portále ESET Business Account.

Počítače

Přidat počítač – umožnuje přidat zařízení ve vaší síti do struktury ESET PROTECT.

Mobilní zařízení

Přidat mobilní zařízeníregistrace mobilního zařízení.

Nastavení registrace Microsoft Entra ID – nastavení registrace Microsoft Entra ID.

Synchronizace s Microsoft Intune – nastavení synchronizace s Microsoft Intune.

Synchronizace s ABM – nastavení synchronizace s Apple Business Manager (ABM).

Synchronizace s VMware Workspace ONE – nastavení synchronizace s VMware Workspace ONE.

Agenti

Nasadit AgentaESET Management Agenta můžete na cílová zařízení nasadit různými způsoby.

Bezpečnostní produkty a komponenty ESET

Nová politika – umožňuje vytvořit politiku pro změnu konfigurace bezpečnostního produktu ESET nainstalovaného na klientských zařízeních.

Instalovat aplikaci – pokud už máte nasazeného ESET Management Agenta, můžetenainstalovat bezpečnostní produkt z ESET repozitáře nebo zadat umístění instalačního balíčku (URL nebo síťovou složku).

Nastavit ochranu – zkontrolujte a přizpůsobte si nastavení zabezpečení, která se aplikují na všechna zařízení připojená k ESET PROTECT.

Šifrování

Pokud máte spravovaná zařízení zašifrovaná prostřednictvím ESET Full Disk Encryption, následující možnosti použijte k tomu, abyste zabránili ztrátě dat pro obnovení šifrování.

Exportovat – umožňuje exportovat aktuálních data pro obnovení ESET Full Disk Encryption před migrací šifrovaných zařízení.

Importovat – umožňuje importovat data pro obnovení ESET Full Disk Encryption po migraci šifrovaných zařízení do nové instance ESET PROTECT.

Neplatné objekty

V této části můžete ověřit, zda klientské nebo serverové úlohy, podmínky spuštění nebo oznámení nejsou navázány na již neexistující nebo nedostupné objekty. Po kliknutí budete přesměrováni do konkrétní sekce s problémovými objekty.

Rozhodnutí

Při detekci klonového zařízení nebo změny hardware se v této sekci zobrazí rozhodnutí, které je nutné vyřešit. Pro více informací přejděte do kapitoly řešení klonovaných počítačů.

Stav MSP

MSP stavy jsou k dispozici v instancích s MSP účtem.

 

cloud_status_overview