Distribuce

Standardně se zasílá e-mail v HTML formátu s logem ESET PROTECT Cloud umístěným v hlavičce.

Příjemci

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu příjemce oznámení.

Klikněte na ikonu add_new_hover přidáte dalšího příjemce.

Uživatele můžete přidat hromadně následujícími způsoby: klikněte na Další > Přidat uživatele (tím můžete vybrat e-mailové adresy uživatelů definovaných v sekci Uživatelé zařízení) nebo na Další > Importovat CSV / Vložit ze schránky (kdy můžete seznam adres importovat z CSV souboru, případně vlastní datové struktury).

Další > Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV). Tato funkce funguje podobně jako import dat z CSV.

Obecná pole v sekci Distribuce

Náhled zprávy – v této části se uvidíte, jak bude oznámení vypadat. Náhled se zobrazuje v textové podobě. Pomocí proměnných si můžete přizpůsobit předmět i obsah zprávy. Proměnné budou vždy nahrazeny aktuálními hodnoty z doby generování oznámení. Jejich použití je volitelné, nicméně vám pomohou při filtrování zpráv a získání lepšího přehledu o vzniklé situaci.

oPředmět – předmět zprávy obsahující oznámení. Toto pole je nepovinné, ale vyplnění vám pomůže při třídění došlých zpráv. Pro úpravu předmětu klikněte na ikonu edit_default. Použitím vhodného předmětu si usnadníte třídění a filtrování zpráv.

oObsah – pro úpravu obsahu klikněte na ikonu edit_default. Pro obnovení výchozího obsahu můžete kdykoli kliknout na ikonu icon_reset_default.


note

Do předmětu i obsahu můžete vložit proměnné a přizpůsobit si oznámení svým potřebám. Pro zobrazení seznamu proměnných klikněte na tlačítko Přidat proměnnou nebo napište $.

 

oPřidat do zprávy odkaz – po aktivování této možnosti se do těla e-mailu s oznámením vloží odkaz, prostřednictvím kterého si ve webové konzoli otevřete detailní informace.

 

Obecné

oJazyk – jazyk výchozí zprávy. Mějte na paměti, že vámi definovaný text nebude přeložen do vybraného jazyka.

oČasové pásmo – definujte časové pásmo pro proměnnou Čas výskytu (${timestamp}), kterou jste použili ve vámi přizpůsobeném obsahu oznámení.


example

Pokud k události došlo v 3:00 lokálního času, lokální čas je UTC+2 a časové pásmo jste nastavili na UTC+4, uvedený čas v oznámení bude 5:00.

Pro vytvoření oznámení klikněte na tlačítko Dokončit.