ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Oznámení

Oznámení představují účinný a pohodlný nástroj pro zjištění stavu vaší sítě. Při výskytu nové události v síti (definované v konfiguraci oznámení) si můžete nechat zaslat upozornění prostřednictvím e-mailu, abyste na ni mohli vhodně reagovat. SMTP server vyžadovaný pro zasílání oznámení je nakonfigurován automaticky. Z vaší strany není vyžadován žádný další zásah. K dispozici máte několik předdefinovaných automatických oznámení zaměřených na hlášení detekcí, informování o zastaralých verzí produktů ve vaší síti atp. Podrobné informace o oznámení a jeho podmínce spuštění naleznete v popisu oznámení.

cloud_notifications

Pro vytvoření nového oznámení klikněte v dolní části na tlačítko Nové oznámení.

Možnosti pro správu oznámení se zobrazí po vybrání konkrétního oznámení a následném kliknutí na tlačítko Akce.

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Zadejte hledaný výraz, případně si požadovaný filtr vyberte ze seznamu, a stiskněte klávesu Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Oznámení, uživatelé a oprávnění

Použití oznámení vázáno na oprávnění uživatele. Oznámení se vždy spustí pod uživatelem, který naposledy oznámení upravoval. Uživatel uvidí pouze oznámení, ke kterým má přístup. V rámci oznámení obdržíte data výhradně z objektů, ke kterým máte přístup (alespoň pro čtení).


important

Pro správnou funkčnost oznámení je nezbytné, aby uživatel měl potřebná oprávnění ke všem odkazovaným objektům (zařízením, skupinám, šablonám, ...). Obecně k tomu stačí oprávnění Číst a Použít. Pokud uživatel nemá potřebná oprávnění, nebo o ně kdykoli přijde, oznámení nebude fungovat. Neúspěšná oznámení jsou zvýrazněna a na definovanou e-mailovou adresu se odešle upozornění.

Vytvoření oznámení – uživatel musí mít oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení ve své domovské skupině. Všechna nově vytvořená oznámení se uloží do jeho domovské skupiny.

Úprava oznámení – uživatel musí mít oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.

Úprava oznámení – uživatel musí mít oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.


example

Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chce odstranit (případně upravit) Oznámení 1: Protože oznámení vytvořil Petr, je umístěno v jeho domovské skupině (Petrova skupina). Aby mohl Filip upravit Oznámení 1:

Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Oznámení.

Jako statická skupina musí být v dané sadě oprávnění nastavena Petrova skupina.

Domovská skupina je automaticky detekována na základě přiřazené sady oprávnění právě přihlášeného uživatele.


example

Příklad:

Právě přihlášený uživatel má oprávnění k zápisu u klientské úlohy Instalace aplikace. Domovská skupina uživatelského účtu je skupina s názvem "Oddělení_1". Pokud uživatel vytváří novou klientskou úlohu pro instalaci aplikace, skupina "Oddělení_1" se automaticky vybere jako domovská skupina.

Pokud vám předvybraná domovská skupina nevyhovuje, můžete ji ručně změnit.

Klonování a VDI

Pro detekci klonovaných stanic máme předpřipravena tři oznámení, které si můžete v případě potřeby upravit nebo je využít při tvorbě vlastních.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.