ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa oznámení

Přístup k oznámením získáte po kliknutí v hlavním menu na ikonu Oznámení. V zobrazené sekci konzole máte k dispozici tyto možnosti:

Kliknutím na tlačítko Nové oznámení vytvoříte nové oznámení.

V kontextovém menu oznámení máte k dispozici následující možnosti:

details_defaultZobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detailní informace zahrnující konfiguraci a způsob distribuce. Pro zobrazení náhledu oznámení klikněte na možnost Zobrazit náhled zprávy.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

icon_enable Zapnout / icon_disable Vypnout

Kliknutím změníte stav oznámení. Vypnutá oznámení nejsou vyhodnocována a zasílána. Všechna oznámení jsou standardně Vypnutá.

edit_default Změnit…

Kliknutím můžete upravit parametry a způsob doručení oznámení.

duplicate_default Duplikovat…

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině kopii oznámení.

delete_default Odstranit

Kliknutím odstraníte oznámení.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout

Přesuňte objekt do jiné statické skupiny, kde je k dispozici uživatelům s dostatečnými právy k cílové skupině. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

Nové oznámení

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářeného oznámení. Z důvodu jeho snadnější identifikace v budoucnu.

Pokud chcete vypnout zapnuté oznámení, klikněte na přepínač enabled, a stav se změní na Vypnuto disabled.

Konfigurace

Událost – oznámení můžete vytvořit na základě výskytu třech typů událostí. Pro každý typ události jsou v sekci konfigurace dostupné jiné možnosti. Dostupné jsou tyto typy událostí:

Události na spravovaných počítačích nebo skupinách

Změny stavu serveru

Změna dynamické skupiny

Rozšířená nastavení

Pomocí těchto možností můžete ovlivnit citlivost aktivace oznámení a zabránit jejich nadměrnému zasílání. Pro více informací se podívejte do kapitoly throttling.

Distribuce

V této části definujte způsob doručení oznámení.