ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Události na spravovaných počítačích nebo skupinách

Tento typ události nesouvisí s dynamickými skupinami, ale je založen na událostech z bezpečnostních produktů nainstalovaných na spravovaných stanicích. Pro vytvoření oznámení si vyberte kategorii a filtr konkrétní události.

Kategorie – vyberte jednu z následujících kategorií:

Detekce firewallu

Detekce antivirem

Kontrola počítače

HIPS

ESET Inspect upozornění

Zablokovaný soubor

První připojení počítače

Obnovení identity počítače

Vytvoření rozhodnutí o klonování počítače

Nalezen nový MSP zákazník

Incidenty ESET Inspect

V závislosti na vybrané kategorii se v sekci Nastavení > Filtrovat podle zobrazí dostupné události, podle kterých můžete filtrovat. Hodnoty jsou porovnávány přímo s událostmi, které reportují klienti. Neposkytujeme seznam možných hodnot, které mohou být reportovány.

Sledovaná statická skupina – výběrem statických skupin můžete zúžit seznam zařízení, ze kterých chcete dostávat oznámení. Pokud nevyberte žádnou statickou skupinu, obdržíte oznámení ze všech zařízení, k nimž máte přístup.

Přeskočit potlačená zařízení – po vybrání této možnosti nebudete dostávat oznámení ze zařízení, která jsou označena jako potlačená (v oznámeních nebudou uvedena potlačená zařízení).

Nastavení

V části Nastavení vyberte spojku a zadejte hodnoty filtru (v sekci Filtrovat podle). Použít můžete vždy jen jeden operátor, který se použije při vyhodnocování hodnot. Pro vytvoření filtru klikněte na Přidat filtr.

Výchozí obsah zprávy má informativní účel a nelze jej přizpůsobit. Zprávu doručenou prostřednictvím oznámení můžete přizpůsobit v sekci Distribuce.