ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení ESET

V této části naleznete zjednodušeného průvodce pro nasazení následujících produktů:

ESET LiveGuard Advanced

ESET Full Disk Encryption

U každého produktu máte k dispozici následující možnosti:

Vyzkoušet – uživatelé, kteří zatím nevlastní licenci na tento produktu, si mohou po kliknutí požádat o zkušební licenci.

Koupit – kliknutím zakoupíte licenci pro vybraný produkt.

Zapnout – zapne vybraný produkt na všech vhodných zařízeních. Pro více informací se podívejte do podsekce u každého produktu.

Pro odebrání ESET LiveGuard Advanced nebo ESET Full Disk Encryption ze všech zařízení klikněte na ikonu gear_icon ozubeného kolečka a vyberte možnost delete_defaultOdebrat.

Zjistit více – zobrazí stránku se základními informacemi o vybraném produktu.

Nad každou kategorií reprezentovanou v grafu je k dispozici kontextové menu, prostřednictvím kterého si můžete zobrazit výsledky prvních 100 zařízení.


important

Omezení pro nasazení

Pro aktivaci této funkce musí mít uživatelský účet přidělené oprávnění pro zápis.

Každá MSP společnost můžete funkci vyzkoušet nejvýše jednou.

cloud_eset_solutions