Zjednodušené nasazení ESET Full Disk Encryption

V hlavním menu přejděte do sekce Řešení ESET, vyberte si ESET Full Disk Encryption a po kliknutí na tlačítko Koupit budete přesměrování do nákupního košíku a provedeni procesem nákupu rozšíření svého licenčního balíku na ESET PROTECT Cloud. Po dokončení roušíření licence budete schopni nasadit a aktivovat ESET Full Disk Encryption ve své síti.

Po kliknutí na tlačítko Nasadit se zobrazí dialogové okno, ve kterém:

1.jako Cíle můžete ponechat předvybranou výchozí možnost Všechna zařízení, případně si jako cíl vyberte konkrétní počítače nebo skupiny (statické/dynamické).

2.si vyberte Jazyk, ve kterém se ESET Full Disk Encryption nasadí na vybraná zařízení.

3.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

4.Klikněte na tlačítko Nasadit. Na vybraných cílech se spustí klientská úloha pro instalaci aplikace a aktivaci produktu ESET Full Disk Encryption.


note

V průběhu nasazení se aplikuje předdefinovaná politika Zašifrovat všechny disky – použít TPM, pokud je dispozici – OPAL se nepoužije.

Po pravé straně obrazovky se zobrazí malé oznamovací okno obsahující informace týkající se nasazení.


important

Pro úspěšné nasazení ESET Full Disk Encryption na spravované zařízení jsou vyžadovány další kroky ze strany uživatele. Postupujte podle kroků uvedených v uživatelské příručce k ESET Full Disk Encryption.

cloud_eset_solutions_smallbox_efde

Průběh nasazení můžete sledovat v sekci icon_eset Řešení ESET.

Odstranění ESET Full Disk Encryption

V detailech spravovaného zařízení klikněte v pravém horním rohu dlaždice ESET Full Disk Encryption na ikonu ozubeného kolečka gear_icon a vyberte možnost delete_defaultOdebrat ESET Full Disk Encryption. Tím produkt deaktivujete, dešifrujete všechny zašifrované disky a odstraníte související politiky ze všech vybraných zařízení.


note

Při odebrání produktu se aplikuje předdefinovaná politika Dešifrovat všechny disky.