Zjednodušené nasazení ESET Full Disk Encryption

V hlavním menu přejděte do sekce Řešení ESET, vyberte si ESET Full Disk Encryption a po kliknutí na tlačítko Koupit budete přesměrování do nákupního košíku a provedeni procesem nákupu rozšíření svého licenčního balíku na ESET PROTECT Cloud. Po dokončení roušíření licence budete schopni nasadit a aktivovat ESET Full Disk Encryption ve své síti.

Po kliknutí na tlačítko Nasadit se zobrazí dialogové okno, ve kterém:

1.jako Cíle můžete ponechat předvybranou výchozí možnost Všechna zařízení, případně si jako cíl vyberte konkrétní počítače nebo skupiny (statické/dynamické).

2.si vyberte Jazyk, ve kterém se ESET Full Disk Encryption nasadí na vybraná zařízení.

3.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

4.Klikněte na tlačítko Nasadit. Na vybraných cílech se spustí klientská úloha pro instalaci aplikace a aktivaci produktu ESET Full Disk Encryption.


note

V průběhu nasazení se aplikuje předdefinovaná politika Zašifrovat všechny disky – použít TPM, pokud je dispozici – OPAL se nepoužije.

Po pravé straně obrazovky se zobrazí malé pop-up okno obsahující informace týkající se nasazení.


important

Pro úspěšné nasazení ESET Full Disk Encryption na spravované zařízení jsou vyžadovány další kroky ze strany uživatele. Postupujte podle kroků uvedených v uživatelské příručce k ESET Full Disk Encryption.

cloud_eset_solutions_smallbox_efde

Průběh nasazení můžete sledovat v sekci icon_eset Řešení ESET.

Odstranění ESET Full Disk Encryption

V detailech spravovaného zařízení klikněte v pravém horním rohu dlaždice ESET Full Disk Encryption na ikonu ozubeného kolečka gear_icon a vyberte možnost delete_defaultOdebrat ESET Full Disk Encryption. Tím produkt deaktivujete, dešifrujete všechny zašifrované disky a odstraníte související politiky ze všech vybraných zařízení.


note

Při odebrání produktu se aplikuje předdefinovaná politika Dešifrovat všechny disky.