ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zapnout ESET LiveGuard Advanced

Vyberte sekci Řešení ESET; v ESET LiveGuard Advanced klikněte naKoupit a budete přesměrováni na návod, jak přejít na vyšší bezpečnostní úroveň ESET PROTECT. Po dokončení rozšíření licence budete schopni aktivovat a zapnout ESET LiveGuard Advanced ve své síti.


note

Zkušební licence

Pokud již máte aktivní zkušební licenci a poté zakoupíte plnou licenci produktu, budete mít k dispozici možnost pro migraci zařízení na novou licenci.

Po kliknutí na tlačítko Nasadit se zobrazí dialogové okno. Zde můžete vybrat Optimální ochranu (doporučeno) nebo Základní ochranu. V tomto okně vyberte Cíle, na které chcete službu nasadit. Ponechat můžete předvybranou výchozí možnost Všechna zařízení, případně si jako cíl vyberte konkrétní počítače nebo skupiny (statické/dynamické). Pokud ponecháte předvybranou výchozí skupinu Všechna zařízení, můžete zaškrtnout možnost Vždy zapnout na nových zařízeních. Tím zajistíte automatické nasazení služby ESET LiveGuard Advanced na všech nových zařízeních, která v budoucnu připojíte k ESET PROTECT. Svůj výběr potvrďte kliknutím na Zapnout.

cloud_liveguard_advanced_deployment


note

Základní ochrana: V průběhu nasazení se aplikuje předdefinovaná politika ESET LiveGuard – Zapnout.

Optimální ochrana: V průběhu nasazení se aplikuje předdefinovaná politika ESET LiveGuard – Optimální ochrana – Zapnout.

Na vybraných cílech se spustí klientská úloha pro aktivaci produktu ESET LiveGuard Advanced.

Po pravé straně obrazovky se zobrazí malé oznamovací okno obsahující informace týkající se nasazení.

cloud_eset_solutions_smallbox

Průběh nasazení můžete sledovat v sekci icon_eset Řešení ESET.

Po zapnutí ESET LiveGuard Advanced:

se na nástěnce ESET LiveGuard bude zobrazovat podrobné hlášení ESET LiveGuard Advanced ze spravované sítě.

každé zařízení s ESET LiveGuard Advanced bude mít zapnutý Reputační systém ESET LiveGrid® a Systém zpětné vazby ESET LiveGrid®. Konfiguraci produktu ověřte v politikách.

cloud_dashboard_dtd_empty

Odstranění ESET LiveGuard Advanced

V detailech spravovaného zařízení klikněte v pravém horním rohu dlaždice ESET LiveGuard Advanced na ikonu ozubeného kolečka gear_icon a vyberte možnost delete_defaultOdebrat ESET LiveGuard Advanced. Tím produkt deaktivujete a odstraníte související politiky ze všech vybraných zařízení.

Zakázat automatické nasazení

V detailech spravovaného zařízení klikněte v pravém horním rohu dlaždice ESET LiveGuard Advanced na ikonu ozubeného kolečka gear_icon a vyberte možnost icon_disableZakázat automatické nasazení. Tím zakážete automatickou aktivaci a zapnutí této služby na nově přidaných zařízeních.