ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Registrace pomocí Microsoft Entra ID (Android nebo iOS)

Uživatel Microsoft Entra ID (dříve Azure Active Directory) může registrovat mobilní zařízení se systémem Android nebo iOS v ESET PROTECT.


note

Pro tento typ registrace mobilního zařízení potřebujete uživatelský účet Microsoft Entra ID.

Všechna mobilní zařízení můžete zaregistrovat prostřednictvím jednoho odkazu.

1.Ve webové konzoli ESET PROTECT klikněte na Další > Nastavení > Registrace pomocí Microsoft Entra ID.

2.Pro získání autorizačního tokenu klikněte na Získat token.

3.Přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft Entra ID a přijměte požadované povolení.

4.V části Schválení uživatelé vyberte uživatele Microsoft Entra ID, kteří mohou registrovat mobilní zařízení:

Všichni uživatelé – všichni uživatelé Microsoft Entra ID se mohou zaregistrovat

Pouze uživatelé z určité skupiny – vyberte skupinu uživatelů Microsoft Entra ID, kteří se mohou zaregistrovat

5.Vyberte nadřazenou skupinu, do které budou zaregistrovaná mobilní zařízení patřit.

6.Výběrem licence aktivujte zaregistrovaná mobilní zařízení.

7.Zaškrtněte možnost Přijímám licenční ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

8.Po kliknutí na Aplikovat nastavení se uloží a aplikují všechny vybrané parametry registrace. Mobilní zařízení s Microsoft Entra ID se zobrazí ve webové konzoli ESET PROTECT v sekci Počítače se stejnými názvy. Zařízení lze přejmenovat v Detailech zařízení.

cloud_entra_id_enrollment

9.Pro zobrazení registračního odkazu klikněte na Registrační odkaz:

Odkaz můžete zkopírovat, naskenovat pomocí kódu QR nebo odeslat e-mailem. Existuje jeden registrační odkaz, a ten není vázaný na specifického uživatele.

Odkaz pro registraci je platný po dobu jednoho roku. Pro obnovení registračního odkazu klikněte na Obnovit odkaz.

cloud_entra_id_link

10. Otevřete odkaz pro registraci na mobilním zařízení, přihlaste se ke svému účtu Microsoft Entra ID a přijměte požadované povolení. Poté postupujte podle pokynů pro registraci Android nebo iOS.


note

Registrace Android zařízení s omezenými možnosti vstupu:

1.Na počítači si ve webovém prohlížeči otevřete odkaz pro registraci.

2.Vložte bezpečnostní kód vygenerovaný v ESET Endpoint Security pro Android aplikaci do mobilního zařízení, které chcete zaregistrovat.

3.Dokončete registraci.

11. Nyní můžete v ESET PROTECT spravovat mobilní zařízení s Microsoft Entra ID.

Všechna mobilní zařízení s Microsoft Entra ID jsou ve vyhrazených dynamických skupinách – Registrace Microsoft Entra ID (Android zařízení) a Zařízení Microsoft Entra ID (iOS zařízení).