ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Registrace zařízení s iOS

Podle níže uvedených kroků zaregistrujte iOS zařízení v ESET PROTECT Cloud:


important

Zaregistrovaná mobilní zařízení se musí k ESET PROTECT Cloud připojit jednou za 120 dní, aby se předešlo problémům s připojením. Tyto informace jsou uvedeny v registračním e-mailu nebo v QR kódu.

Náhradní zařízení předem neregistrujte. Doporučujeme zaregistrovat pouze ta náhradní zařízení, která se budou používat v průběhu následujících 120 dní.

1.Otevřete odkaz pro registraci z e-mailu nebo QR kódu a ťukněte na Stáhnout MDM profil.

ios_enrollment_1

2.Ťukněte na Povolit.

ios_enrollment_2

3.Ťukněte na Zavřít.

ios_enrollment_3

4.Otevřete Nastavení aplikace a ťukněte na Stažený profil.

ios_enrollment_4

5.Ťuknutím na Instalovat nainstalujete ESET Cloud MDM profil.

ios_enrollment_5

6.Ťukněte na Instalovat.

ios_enrollment_6

7.Ťuknutím na Důvěřovat nainstalujte nový profil.

ios_enrollment_7

8.Ťukněte na Dokončit.

ios_enrollment_8

ESET PROTECT Cloud nyní spravuje mobilní zařízení. Registrační profil umožňuje konfigurovat zařízení a nastavit bezpečnostní politiky pro uživatele nebo skupiny. Podrobnosti o profilu najdete v Nastavení aplikace > Obecné > VPN a Správa zařízení.

Odstranění registrovaného profilu

Chcete-li odebrat registrovaný profil, otevřete Nastavení aplikace > Obecné > VPN a Správa zařízení > ťukněte na Odebrání.


important

Odebráním registračního profilu se odstraní všechna firemní nastavení (pošta, kalendář, kontakty atd.) a mobilní zařízení se systémem iOS se vyřadí ze správy. Zařízení se přestane připojovat k ESET PROTECT Cloud a jeho stav se změní na varovné upozornění validation-status-icon-warning a po 14 dnech na červené upozornění validation-status-icon-error.

ios_enrollment_9