Registrace v CMDM

Pro správu mobilních zařízení proveďte jeho registraci v cloudové konzoli pro vzdálenou správu: v hlavním menu na záložce Počítače klikněte na tlačítko Přidat zařízení a vyberte možnost Android nebo iOS/iPadOS.

cloud_cmdm_enroll_basic

Licenční ujednání koncového uživatele – zaškrtnutím pole přijměte licenční ujednání (EULA) a zásady ochrany osobních údajů.

a)Pro vygenerování QR kódu klikněte na Registrovat prostřednictvím QR kódu:

1.V zobrazeném dialogovém okně zadejte název zařízení nového mobilního zařízení, které chcete zaregistrovat, a klikněte na Vygenerovat QR kód.

2.Pro zaregistrování mobilního zařízení naskenujte QR kód.

3.Po úspěšném zargistrování požadovaného mobilního zařízení klikněte na Registrovat další. Tím zajistíte vygenerování nového QR kódu pro registraci dalšího zařízení. Po dokončení registrace průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Zavřít.

b)Kliknutím na ikonu icon_email si zobrazíte průvodce pro Registraci mobilních zařízení prostřednictvím e-mailu:

V této části zadejte informace o zařízeních, které chcete registrovat. K dispozici máte následující funkce:

Přidat – kliknutím přidáte další řádek do tabulky, ve kterém zadejte název zařízení a e-mailovou adresu (v případě registrace prostřednictvím e-mailu se na ní zašle e-mail s registračním odkazem). Pokud kliknete na tlačítko Párovat s existujícím uživatelem a vyberete uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa údajem definovaným v sekci Další > Uživatelé zařízení. Pro přidání dalšího klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte požadované informace.

Další:

oPřidat uživatele – po kliknutí vyberte uživatele ze seznamu definovaného v sekci Další > Uživatelé zařízení.

oImportovat CSV – pomocí této možnosti můžete pohodlně přidat velké množství zařízení. Stačí nahrát .csv obsahující seznam zařízení. Více informací naleznete v kapitole Importování CSV.

oVložit ze schránky – po kliknutí můžete seznam adres oddělený vlastním oddělovačem zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV).


note

Abyste byli schopni rozpoznat jednotlivá zařízení, doporučujeme definovat název zařízení i v případě, kdy budete seznam importovat hromadně z CSV souboru. Pod tímto názvem uvidíte přidané mobilní zařízení v sekci Počítače. Pokud ponecháte pole Název zařízení prázdné, jako název zařízení se použije e-mailová adresa – tak zařízení následně uvidíte v sekci Počítače i Skupiny. Při registraci více zařízení se vyhněte použití stejné e-mailové adresy. V opačném případě budou mít zařízení stejný název, a nebudete je schopni od sebe odlišit.

c)Kliknutím na Přizpůsobit registraci si zobrazíte pokročilé možnosti registrace.

Vyberte typ registrace:

Android nebo iOS/iPadOS – standardní proces registrace Android nebo iOS/iPadOS zařízení.

Android Vlastník zařízení – v tomto případě máte Android zařízení plně ve správě.

Android zařízení s omezenými možnosti vstupu – alternativní proces registrace určený pro Android zařízení bez fotoaparátu (nelze naskenovat QR kódu) nebo poštovním službám (nelze otevřít registrační odkaz).

Distribuce

V sekci Distribuce se rozhodněte, jakým způsobem chcete doručit registrační odkaz. Způsob si vyberte v závislosti na množství a fyzické dostupnosti mobilních zařízení.

Registrace prostřednictvím e-mailu – pomocí této možnosti odešlete hromadně registrační odkaz na libovolné množství zařízení. Jedná se o nejefektivnější řešení pro registraci velkého množství zařízení, případně pokud nemáte k mobilnímu zařízením fyzický přístup. Tato možnost vyžaduje interakci ze strany uživatele.


important

Registrační odkaz uvedený e-mailu je platný sedm dní.

Registrace prostřednictvím QR kódu – pomocí této možnosti zaregistrujete jedno konkrétní zařízení. Pro registraci dalších zařízení bude nutné proces opakovat. Jedná se o doporučené řešení pro registraci malého množství zařízení. Tento způsob je vhodný pro případ, kdy uživatele mobilních zařízení nechcete ničím zatěžovat a registraci provedete svépomocí (máte fyzický přístup k mobilnímu zařízení). Tuto možnost můžete využít také v případě, kdy máte nové mobilní zařízení, které po nakonfigurování předáte uživateli.

Vložit bezpečnostní kód – registrace jednoho mobilního zařízení s Androidem, které nemá kameru ani e-mailového klienta.

 

Nadřazená skupina – vyberte počáteční nadřazenou statickou skupinu, do níž chcete zařízení přidat po dokončení registrace.

Přizpůsobit další nastavení

Licence - vyberte vhodnou licenci, kterou chcete použít pro aktivaci bezpečnostního produktu na mobilním zařízení.

Štítky – pro snadnější identifikaci mobilního zařízení vyberte z již existujících nebo si vytvořte štítek nový.

Nastavení produktu

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

Seznam

V této části zadejte informace o zařízeních, které chcete registrovat. K dispozici máte následující funkce:

Přidat – kliknutím přidáte další řádek do tabulky, ve kterém zadejte název zařízení a e-mailovou adresu (v případě registrace prostřednictvím e-mailu se na ní zašle e-mail s registračním odkazem). Pokud kliknete na tlačítko Párovat s existujícím uživatelem a vyberete uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa údajem definovaným v sekci Další > Uživatelé zařízení. Pro přidání dalšího klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte požadované informace.

Další:

oPřidat uživatele – po kliknutí vyberte uživatele ze seznamu definovaného v sekci Další > Uživatelé zařízení.

oImportovat CSV – pomocí této možnosti můžete pohodlně přidat velké množství zařízení. Stačí nahrát .csv obsahující seznam zařízení. Více informací naleznete v kapitole Importování CSV.

oVložit ze schránky – po kliknutí můžete seznam adres oddělený vlastním oddělovačem zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV).


note

Abyste byli schopni rozpoznat jednotlivá zařízení, doporučujeme definovat název zařízení i v případě, kdy budete seznam importovat hromadně z CSV souboru. Pod tímto názvem uvidíte přidané mobilní zařízení v sekci Počítače. Pokud ponecháte pole Název zařízení prázdné, jako název zařízení se použije e-mailová adresa – tak zařízení následně uvidíte v sekci Počítače i Skupiny. Při registraci více zařízení se vyhněte použití stejné e-mailové adresy. V opačném případě budou mít zařízení stejný název, a nebudete je schopni od sebe odlišit.

Registrace

V této části můžete zkontrolovat parametry všech registrovaných zařízení.

Registrace e-mailem – kliknutím si zobrazíte seznam zařízení a e-mailových adres. Kliknutím na tlačítko Náhled e-mailu si můžete zobrazit šablonu zprávy, která bude zaslána na každou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu. Klikněte na tlačítko Odeslat zašlete zprávu na definované e-mailové adresy.

Registrace QR kódem – kliknutím si zobrazíte seznam zařízení k registraci. V pravé části obrazovky se zobrazí unikátní QR kód pro jednotlivá zařízení.

Vložit bezpečností kód – do tohoto pole zadejte vygenerovaný bezpečností kód na mobilní zařízení, které chcete zaregistrovat.

 


important

Pro zabránění případným problémům s konektivitou by se registrovaná mobilní zařízení měla k ESET PROTECT Cloud připojit alespoň jednou za 15 dní. Tyto informace jsou též uvedeny v registračním e-mailu.