Registrace v CMDM

Pro správu mobilních zařízení proveďte jeho registraci v cloudové konzoli pro vzdálenou správu. Pro registraci přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Počítač a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení.

Obecné

Vyberte typ registrace:

Android – standardní proces registrace Android zařízení.

Android Vlastník zařízení – v tomto případě máte Android zařízení plně ve správě.

Licence: Vyberte vhodnou licenci, kterou chcete použít pro aktivaci bezpečnostního produktu na mobilním zařízení.

Nadřazená skupina: Vyberte počáteční nadřazenou statickou skupinu, do níž chcete zařízení přidat po dokončení registrace.

Počáteční konfigurace: Vyberte politiku, kterou chcete aplikovat na mobilních zařízeních po dokončení registrace.

Počáteční administrátorské heslo: Vytvořte nové administrátorské heslo, které bude chránit přístup do rozšířeného nastavení aplikace nainstalované na registrovaném zařízení.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů: Zaškrtnutím pole přijměte licenční ujednání (EULA) a zásady ochrany osobních údajů.

 

Distribuce

V sekci distribuce se rozhodněte, jakým způsobem chcete doručit registrační odkaz. Způsob si vyberte v závislosti na množství a fyzické dostupnosti mobilních zařízení.

Registrace prostřednictvím e-mailu: pomocí této možnosti odešlete hromadně registrační odkaz na libovolné množství zařízení. Jedná se o nejefektivnější řešení pro registraci velkého množství zařízení, případně pokud nemáte k mobilnímu zařízením fyzický přístup. Tato možnost vyžaduje interakci ze strany uživatele.

Registrace prostřednictvím QR kódu: pomocí této možnosti zaregistrujete jedno konkrétní zařízení. Pro registraci dalších zařízení bude nutné proces opakovat. Jedná se o doporučené řešení pro registraci malého množství zařízení. Tento způsob je vhodný pro případ, kdy uživatele mobilních zařízení nechcete ničím zatěžovat a registraci provedete svépomocí (máte fyzický přístup k mobilnímu zařízení). Tuto možnost můžete využít také v případě, kdy máte nové mobilní zařízení, které po nakonfigurování předáte uživateli.

 

Seznam

V této části zadejte informace o zařízeních, které chcete registrovat. K dispozici máte následující funkce:

Přidat: Kliknutím přidáte další řádek do tabulky, ve kterém zadejte název zařízení a e-mailovou adresu (v případě registrace prostřednictvím e-mailu se na ní zašle e-mail s registračním odkazem). Pokud kliknete na tlačítko Párovat s existujícím uživatelem a vyberete uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa údajem definovaným v sekci Další > Uživatelé zařízení. Pro přidání dalšího klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte požadované informace.

Další:

oPřidat uživatele: po kliknutí vyberte uživatele ze seznamu definovaného v sekci Další > Uživatelé zařízení.

oImportovat CSV po kliknutí můžete nahrát dokument se seznamem zařízení. Jedná se o nejpohodlnější způsob pro přidání velkého množství zařízení. Pro více informací týkajících se nahrání .csv souboru se seznamem zařízení přejděte do kapitoly Import CSV.

oVložit ze schránky po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV).

note

Poznámka

Abyste byli schopni rozpoznat jednotlivá zařízení, doporučujeme definovat název zařízení i v případě, kdy budete seznam importovat hromadně z CSV souboru. Jedná se o název, pod nímž následně uvidíte zařízení v sekci Počítače. Pokud ponecháte podle Název zařízení prázdné, jako název zařízení se použije e-mailová adresa. To vám může způsobit potíže, pokud použijete stejnou e-mailovou adresu pro registraci více zařízení. Neboť více zařízení bude mít stejný název a nebudete je tak schopni od sebe odlišit.

REGISTRACE

V této části můžete zkontrolovat parametry všech registrovaných zařízení.

Registrace e-mailem: kliknutím si zobrazíte seznam zařízení a e-mailových adres. Kliknutím na tlačítko Náhled e-mailu si můžete zobrazit šablonu zprávy, která bude zaslána na každou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu. Klikněte na tlačítko Odeslat zašlete zprávu na definované e-mailové adresy.

Registrace prostřednictvím QR kódu: Kliknutím si zobrazíte seznam zařízení k registraci. V pravé části obrazovky se zobrazí unikátní QR kód pro jednotlivá zařízení.