ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Registrace zařízení s OS Android

Podle níže uvedených kroků zaregistrujte zařízení s OS Android v ESET PROTECT:


important

Zaregistrovaná mobilní zařízení se musí k ESET PROTECT připojit jednou za 120 dní, aby se předešlo problémům s připojením. Tyto informace jsou uvedeny v registračním e-mailu nebo v QR kódu.

Náhradní zařízení předem neregistrujte. Doporučujeme zaregistrovat pouze ta náhradní zařízení, která se budou používat v průběhu následujících 120 dní.

1.Otevřete odkaz pro registraci z e-mailu nebo kódu QR a ťukněte na Připojit Android.

enrollment_android_connect


important

Pokud nemáte ESET Endpoint Security pro Android nainstalován na vašem mobilním zařízení, budete automaticky přesměrováni do obchodu Google Play, kde si můžete aplikaci stáhnout.


note

Pokud se zobrazí oznámení No app found to open URL, zkuste otevřít odkaz pro registraci ve výchozím webovém prohlížeči pro Android.

2.Ťuknutím na Pokračovat povolte požadovaná oprávnění pro Telefon, Polohu a Oznámení:

enrollment_android_permissions_phone

3.Ťuknutím na Pokračovat povolíte oprávnění pro přístup ke všem souborům.

enrollment_android_permissions_storage

4.Ťuknutím na Povolit nebo Zamítnout zapnete nebo vypnete ESET LiveGrid®.

enrollment_android_livegrid

5.Zadejte své jméno a ťukněte na Uložit.


note

Jméno není viditelné na ESET PROTECT a používá se pro funkci Anti-Theft a pro diagnostické protokoly.

enrollment_android_name

6.Ťuknutím na Pokračovat povolte vykreslení přes další aplikace.

enrollment_android_draw

7.Ťuknutím na Povolit povolíte ochranu před odinstalováním, aby na ESET Endpoint Security pro Android nemohlo dojít k odinstalování v případě ztráty nebo krádeže zařízení.

enrollment_android_unistall_protection

8.Ťuknutím na Aktivovat povolíte pro administrátora zařízení oprávnění k ESET Endpoint Security pro Android.

enrollment_android_device_admin

9.Ťuknutím na Pokračovat povolte oprávnění přístupu k datům o používání.

enrollment_android_usage_access

10. Ťukněte na Dokončit.

enrollment_android_finish

ESET Endpoint Security pro Android se otevře a ESET PROTECT nyní spravuje mobilní zařízení.

enrollment_android_endpoint