ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavit ochranu


important

Tento průvodce je dostupný pouze v případě, kdy k ESET Business Account máte připojen založený účet na portále ESET PROTECT.

Při prvním přihlášení do Web Console se zobrazí průvodce pro konfiguraci ochrany . Pomocí něj můžete snadno konfigurovat konkrétní nastavení zabezpečení globálně v celé síti – bez použití politik nebo využití dynamických skupin.

Kdykoli si jej můžete otevřít ručně:

Kliknutím na menu Rychlé odkazy a vyberte možnost Nastavit ochranu.

V sekci Počítače klikněte u nejnadřazenější statické skupiny Všechna zařízení na ikonu ozubeného kolečka gear_icon > v kontextovém menu vyberte možnost Nastavit ochranu.

V sekci Politiky vyberte politiku s názvem Ochrana nastavení – prostřednictvím ochrany nastavení a klikněte na tlačítko Nastavit ochranu.

V sekci Stav serveru klikněte na dlaždici Komponenty a bezpečnostní produkty ESET na tlačítko Nastavit ochranu.


note

Aby další uživatelé mohli využívat tohoto průvodce, musí mít přiřazena následující oprávnění:

Oprávnění pro čtení ke statické skupině Všechna zařízení

Oprávnění pro čtení politik

Aby další uživatelé mohli využívat tohoto průvodce, musí mít přiřazena následující oprávnění:

Část Bezpečnostní produkt ESET pro Windows:

Oprávnění pro použití nad statickou skupinou Všechna zařízení

Oprávnění pro zápis nad politikami

Pokud nebudete mít vyžadovaná přístupová oprávnění, uživatel nebude mít k dispozici část Bezpečnostní produkt ESET pro Windows.

Část ESET LiveGuard:

Oprávnění pro použití nad statickou skupinou Všechna zařízení

Oprávnění pro použití licencí

Oprávnění pro vytvoření klientské úlohy na Aktivaci produktu

Pokud nebudete mít vyžadovaná přístupová oprávnění, uživatel nebude mít k dispozici část ESET LiveGuard.

Pokud nevlastníte licenci na službu ESET LiveGuard Advanced, uživatel nebude mít k dispozici část ESET LiveGuard.


important

Když vyprší platnost licence pro ESET LiveGuard Advanced, nastavení automatického nasazení se uloží, ale nezobrazí se. Po obnovení licence se vaše nastavení znovu zapne a zobrazí.

Průvodce vás vyzve ke zvýšení úrovně zabezpečení zařízení připojených k ESET PROTECT.

cloud_setup_protection

Bezpečnostní produkt ESET pro Windows

1.Pomocí možnosti Ochránit bezpečnostní nastavení heslem nastavíte na spravovaných zařízeních heslo, které bude bránit uživatelům (kteří jej neznají) měnit nastavení produktu.


note

Toto nastavení podporují následující produkty:

Produkty z řady ESET Endpoint pro Windows od verze 7.0

ESET Server Security for Microsoft Windows Server, ESET File Security for Microsoft Windows Server

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security for IBM Domino

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

2.Do pole Heslo zadejte heslo skládající se minimálně z 8 znaků.


important

Heslo, které vytvoříte, se vždy automaticky aplikuje na všechna připojená zařízení. Heslo si zapamatujte. Pokud heslo zapomenete, můžete jej kdykoli přepsat nově definovaným v ESET PROTECT, nicméně předchozí heslo již nezískáte zpět.

3.Pomocí možnosti Automatické řešení problémů povolíte automatické restartování spravovaného zařízení, pokud je vyžadováno pro dokončení aktualizace bezpečnostního produktu ESET.

K restartování dojde automaticky, pokud administrátor nebo uživatel dané zařízení nerestartuje v definovaném intervalu.


note

Toto nastavení podporují produkty z řady ESET Endpoint pro Windows od verze 9.1. Není dostupné v produktech určených pro ochranu serverů.

4. Vyberte interval, ve kterém chcete počítač automaticky restartovat:

Nelze odložit

Za 1 až 5 hodin

Za 1 až 30 dní

ESET LiveGuard

1.Pomocí možnosti Vždy zapnout ESET LiveGuard na nových zařízeních zajistíte, že se ESET LiveGuard Advanced automaticky zapne na nově připojených zařízeních, na kterých je nainstalovaný kompatibilní bezpečnostní produkt ESET.


important

Doporučujeme zvolit možnost Optimální ochrana, abyste přiřadili nové politiky s optimální ochranou.

Výběr můžete změnit také v ESET LiveGuard Advanced v sekci Řešení ESET.

2.Pro aplikovaní bezpečnostního nastavení klikněte na tlačítko Použít nyní.

Nastavení můžete zkontrolovat v sekci Politiky, kdy si otevřete politiku s názvem Ochrana nastavení – prostřednictvím ochrany nastavení. Tyto politiky není možné měnit ani odstranit, můžete však měnit jejich přiřazení (standardně se aplikují na nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení).

Vypnutí nastavení

Jednotlivá nastavení můžete vypnout pomocí přepínače disabled.

Po vypnutí možnosti Ochránit bezpečnostní nastavení heslem se pro ochranu nastavení na připojených zařízeních použije heslo definované v ostatních politikách. V případě, že heslo není definováno, nebude při změně nastavení těchto zařízeních nadále vyžadováno.