ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Migrace do Cloud MDM (z ESET PROTECT On-Prem)

Následující kroky vám pomohou s migrací mobilních zařízení z ESET PROTECT On-Prem do prostředí ESET PROTECT:


warning

Omezení

Migrace vyžaduje ESET PROTECT On-Prem ve verzi 10.0-11.0. ESET PROTECT On-Prem 11.1 a novější nepodporuje správu mobilních zařízení. Více informací.

Migrovat můžete pouze Android zařízení se spuštěným ESET Endpoint Security pro Android verze 3.5+

Migrace spravovaných zařízení s iOS vyžaduje ruční zrušení registrace v ESET PROTECT On-Prem a novou registraci v ESET PROTECT


important

Předpoklady

Pracovní prostředí ESET PROTECT On-Prem s komponentou Správa mobilních zařízení

Jak pracovat s prostředím ESET PROTECT

Účet ESET PROTECT s oprávněním superuživatele

1.Otevřete webovou konzoli ESET PROTECT.

2.Klikněte na Více > Nastavení > Migrace mobilních zařízení z ESET PROTECT On-Prem.

3.Po dokončení migrace vyberte licenci, kterou chcete použít pro aktivaci spravovaných mobilních zařízení.

4.Zároveň po dokončení vyberte nadřazenou skupinu pro počáteční umístění zařízení.

5.Limit použití tokenu – pomocí migračního tokenu můžete omezit počet migrovaných zařízení.


important

Pokud spravujete velké množství mobilních zařízení, doporučujeme vám, abyste si nejprve vyzkoušeli proces migrace na malém počtu zařízení. Díky tomu zjistíte, zda migrace probíhá bez problémů. Navázat pak můžete migrací zbývajících mobilních zařízení.

6.Výběrem možnosti Generovat token vygenerujete migrační token s nastavenými parametry procesu migrace.


warning

Vygenerovaný token platí 14 dní. K dispozici je do doby, než opustíte stránku. Dokud si token nezkopírujete, stránku neopouštějte, ani ji neobnovujte.

7.Migrační token se zobrazí v poli níže jako řetězec znaků. Zkopírujte si jej do textového editoru.

8.Otevřete webovou konzoli ESET PROTECT On-Prem.

9.V hlavním menu klikněte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

10. V sekci Obecné vyplňte název a popis politiky. Na základě této politiky dojde k migraci aktuálně spravovaných mobilních zařízení z on-premises prostředí do prostředí cloudu.

11. V sekci Nastavení vyberte ESET Mobile Device Connector.

12. V sekci Obecné > Migrace do ESET PROTECT > vložte migrační token do textového pole Token pro migraci.

13. V sekci Přiřadit vyberte zařízení, na kterém je spuštěn Mobile Device Connector.

14. Jakmile dojde k aplikaci politiky, zahájí se proces migrace.


important

Server použije migrační politiku na každé spravované mobilní zařízení, které se od tohoto okamžiku připojí. Zajistěte, aby se všechna spravovaná mobilní zařízení připojila k serveru po dobu platnosti migračního tokenu (po dobu následujících 14 dní). Pokud se zařízení v tomto období nepřipojí, nedojde k migraci a bude nutné ji opakovat.

15. Migrační proces můžete sledovat ve webové konzoli ESET PROTECT. Po migraci se mobilní zařízení připojí k ESET PROTECT a bude viditelné v sekci Počítače ve webové konzoli ESET PROTECT.

16. Po úspěšné migraci zařízení do prostředí ESET PROTECT jej můžete bezpečně odebrat z webové konzole ESET PROTECT On-Prem.

17. Po úspěšné migraci všech mobilních zařízení do prostředí ESET PROTECT můžete bezpečně vypnout komponentu Správa mobilních zařízení.