ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Migrace v rámci cloudu – z ESET PROTECT na jiný ESET PROTECT

Podle níže uvedených kroků poveďte migraci z ESET PROTECT (níže jako ESET PROTECT 1) na jiný ESET PROTECT (níže jako ESET PROTECT 2) pomocí politiky pro migraci:


note

ESET PROTECT 1 obsahuje vlastní statické skupiny, připojující se ESET Management Agenty, spravovaná zařízení s nainstalovanými a aktivovanými bezpečnostními produkty ESET a šifrovaná zařízení.

Můžete migrovat:

Migrovat nelze:

spravovaná zařízení (ESET Management Agenty a ESET Inspect Connectory)

statické skupiny

politiky

šablony dynamických skupin

šablony přehledů

celou databázi

dynamické skupiny (můžete však migrovat šablony dynamických skupin)

detekce

audit log

oznámení

úlohy a podmínky spuštění

instalační balíčky

naplánované/vygenerované přehledy (můžete však migrovat šablony přehledů)

štítky

mobilních zařízení (můžete je ale přeregistrovat)

1.ESET PROTECT 1 – Klikněte na Počítače > klikněte na ikonu ozubeného kola vedle statické skupiny pro všechna zařízení > vyberte Exportovat > klikněte na Ano a vyexportujete zařízení z podskupin > uložte TXT soubor.

cloud_export_static_groups

2.ESET PROTECT 1 – Klikněte na Přehled stavu > klikněte na dlaždici Šifrování > klikněte na Exportovat pro export šifrovacích dat a hesel > uložte soubor efdeRecoveryExport.dat.

cloud_status_overview_encryption

3.Vytvořte nový ESET PROTECT (ESET PROTECT 2).

4.ESET PROTECT 2 – Klikněte na Rychlé odkazy > Stáhnout politiku pro migraci > uložte soubor CloudMigrationPolicy {timestamp}.dat s příponou .

cloud_dwn_mig_pol

5.ESET PROTECT 2 – Klikněte na Počítače > klikněte na ikonu ozubeného kolečka vedle statické skupiny pro všechna zařízení > vyberte Importovat > naimportujte statické skupiny pomocí TXT souboru exportovaného z ESET PROTECT 1 v kroku 1 výše.


important

Import nebyl úspěšný

zařízení se nepodaří importovat, pokud jejich statické skupiny (společnosti) synchronizované z ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator nejsou přítomny v ESET PROTECT 2. Při importu počítačů postupujte podle následujících kroků:

1.Upravte TXT soubor, aby respektoval strukturu společnosti v ESET PROTECT 2 – pro každé dotčené zařízení upravte segment mezi All a názvem konkrétního zařízení.

2.Naimportujte aktualizovaný TXT soubor.

cloud_import_static_groups

6.ESET PROTECT 1 – Klikněte na Politiky > Akce > Importovat > naimportujte politiku pro migraci pomocí DAT souboru exportovaného z ESET PROTECT 2 v kroku 4 výše > přiřaďte politiku pro migraci statické skupině pro všechna zařízení. Spravovaná zařízení se připojí k ESET PROTECT 2.


note

Pokud použijete ESET Inspect, konektory ESET Inspect na spravovaných zařízeních se připojí k novému ESET Inspect.

cloud_import_policies

7.ESET PROTECT 2 – Klikněte na Přehled stavu > klikněte na dlaždici Šifrování > klikněte na Importovat a naimportujte šifrovací data a hesla z DAT souboru vyexportovaného z ESET PROTECT 1 v kroku 2 výše.

cloud_status_overview_encryption

8.Podobně jako při migraci z ESET PROTECT On-Prem na ESET PROTECT, proveďte migraci z ESET PROTECT 1 na ESET PROTECT 2 pro:

politiky

šablony dynamických skupin

šablony přehledů


important

Migrace mobilních zařízení

Chcete-li migrovat spravovaná mobilní zařízení, odregistrujte je z ESET PROTECT 1 a zaregistrujte je do ESET PROTECT 2.