ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak odstranit ESET PROTECT ze sítě

Existují dva korektní scénáře, jak můžete ukončit správu své sítě prostřednictvím ESET PROTECT:

a) Kompletně odinstalujete všechny bezpečnostní produkty ESET, ESET Management Agenty a zahodíte ESET PROTECT instanci.

b) Pokračovat v používání bezpečnostních produktů, pouze odinstalujete ESET Management Agenty a zahodíte ESET PROTECT instanci. (V tomto scénáři přeskočte na krok Odebrání ESET Management Agenta).

Odebrání bezpečnostních produktů ESET z vaší sítě

1.Obnovte výchozí nastavení produktu nebo umožněte jeho lokální změnu.

a.Smažte všechny Uživatelské politiky, které jsou aplikovány na klienty.

b.Projděte Předdefinované politiky a na záložce Přiřazeno k se podívejte, zda nejsou přiřazeny nějakým zařízením ve vaší síti.

2.Odstraňte vámi definované heslo pro přístup do nastavení produktu.

a.Vytvořte novou politiku pro konkrétní bezpečnostní produkt a v konfigurační šabloně přejděte do sekce Uživatelské rozhraní > Přístup k nastavení.

b.Ponechte možnost Chránit nastavení heslem neaktivní a aplikujte příznak icon_force_policyVynutit u možnosti Nastavit heslo.

c.Přiřaďte tuto politiku všem zařízením ve vaší síti. Tím odstraníte heslo, které brání neautorizovanému přístupu do rozšířeného nastavení produktu a v jeho odinstalování.

3.Dešifrujte všechny stanice zašifrované prostřednictvím produktu ESET Full Disk Encryption.


warning

Pokud po smazání ESET PROTECT instance zůstanou některé stanice zašifrované, neexistuje způsob pro jejich dešifrování (pokud jste si předem nestáhli data pro obnovení). V takovém případě vám nemůže technická podpora ESET pomoci.

4.V případě potřeby můžete bezpečnostní produkt odinstalovat. Můžete jej ponechat nainstalovaný. V takovém případě poběží nepřetržitě dále, jen nebude centrálně spravovaný.

Pro hromadné odinstalování bezpečnostních produktů můžete použít úlohu Odinstalace aplikace.

a.V hlavním menu přejděte na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová.

b.V průvodci vytvořením úlohy v sekci Obecné zadejte název a popis úlohy. Z rozbalovacího menu Úloha vyberte možnost Odinstalace aplikace.

c.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu Odinstalovat možnost Aplikaci ze seznamu. V sekci Název balíčku klikněte na Vyberte balíček, který chcete odinstalovat, ze seznamu vyberte balíček, který chcete odinstalovat a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

d.V sekci Verze balíčku klikněte na možnost Odinstalovat všechny verze balíčku. Tím zabráníte komplikacím při odinstalování, pokud máte v síti nasazeny rozdílné verze bezpečnostních produktů.

e.Pro zajištění korektního procesu odinstalace aktivujte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba a vytvoření úlohy potvrďte kliknutím na tlačítko Dokončit.

f.Klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění pro definování cílů úlohy. Klikněte na tlačítko Přidat skupiny a vyberte nejnadřazenější skupinu Všechna zařízení. Vyberte si pro vás vhodnou podmínku spuštění a spuštění úlohy naplánujte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Ověřte, zda úloha doběhla úspěšně na všech zařízeních a následně proces opakujte pro další bezpečnostní produkty ve vaší síti.

Odstranění ESET Management Agenta z vaší sítě

Pro nejefektivnější odstranění všech ESET Management Agentů z vaší sítě se ujistěte, že jsou všechna zařízení zapnutá a připojují se k ESET PROTECT.

1.Odstraňte ochranu heslem (platné pouze pro Windows)

a.Vytvořte novou politiku pro ESET Management Agenta.

b.V konfigurační šabloně přejděte v sekci Rozšířená nastavení > Nastavení aplikujte příznak icon_force_policyVynutit u možnosti Chránit nastavení heslem.

c.Přiřaďte politiku nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a uložte ji kliknutím na tlačítko Dokončit.

2.Ověřte, že se politika aplikovala. Po úspěšném aplikování politiky odeberte ESET Management Agenty ze zařízení ve vaší síti. Využít k tomu můžete úlohu Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta. Naplánujte její spuštění na všech zařízeních ve své síti.

3.Vyčkejte na spuštění úlohy na všech zařízeních ve své síti.

4.V hlavním menu ESET PROTECT přejděte na záložku Počítače a odstraňte všechna zařízení .

Pokud se žádné zařízení po uplynutí 10 minut neobjeví zpět v konzoli, úspěšně jste odinstalovali všechny ESET Management Agenty ve své síti.

Odstranění instance ESET PROTECT

1.Přihlaste ke svému účtu na portále ESET Business Account.

2.Na Nástěnce přejděte na dlaždici ESET PROTECT.

3.Klikněte na ikonu ozubeného kolečka > z kontextového menu vyberte možnost Odstranit ESET PROTECT.

4.Zadejte heslo a klikněte na tlačítko Odstranit. Následně dojde ke smazání vaší instance ESET PROTECT.