Uživatelé

Osobám, kterým důvěřujete můžete delegovat přístup ke správě svých licencí.

note

Poznámka

V průběhu migrace licencí z ESET License Administrator do portálu ESET Business Account nedojde k přenesení účtů bezpečnostních administrátorů.

note

<%ESET_MSP_ADMINISTRATOR%> účet

Pokud má uživatel e-mailovou adresu použitou pro <%ESET_MSP_ADMINISTRATOR%> (EMA) účet, po vytvoření uživatele na portále ESET Business Account (EBA) na stejnou e-mailovou adresu obdrží na e-mail potvrzovací odkaz, nicméně nebude vyzván k nastavení hesla. V platnosti zůstane heslo použité pro přístup do <%ESET_MSP_ADMINISTRATOR%>. Pokud uživatel provede změnu v jedné ze zmíněných službách (EBA nebo EBA), aktualizuje se na obou stranách.

1.Pro přidání dalších uživatelů do své firmy na portále ESET Business Account klikněte na nástěnce na Přidat uživatele, nebo v hlavním menu přejděte na záložku Správa uživatelů, a klikněte na Nový uživatel.

eba_new_user_0

2.Zadejte vyžadované informace o osobě a ujistěte se, že je e-mailová adresa platná – bude sloužit jako přihlašovací jméno a do 15 minut na ní uživatel obdrží e-mail s aktivačním odkazem.  

3.Přiřaďte uživateli oprávnění pro přístup ke společnosti a/nebo lokalitám. Dále klikněte na tlačítko Vytvořit.

note

Jazyk uživatelského rozhraní

V jazyce vybraném v průběhu registrace se zobrazí rozhraní portálu ESET Business Account. Jazyk si po přihlášení k portálu můžete kdykoli změnit po kliknutí v pravém horním rohu na jméno uživatele.

Super uživatel superuser_icon – vlastník konkrétního účtu na portále EBA. Pouze uživatel s tímto oprávněním může aktivovat ESET Cloud Administrator.

Oprávnění

Pokud má mít možnost uživatel spravovat další uživatele, zaškrtněte možnost Umožnit administrátorovi vytvářet, upravovat a mazat uživatele z tohoto Business účtu. Navzdory tomuto oprávnění nemůže nově vytvořený uživatel odstranit váš Business Account.

 

Přístup ke společnosti:

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence, lokality, audit log a seznam aktivovaných zařízení.

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat upozornění, licence, lokality, audit log a seznam aktivovaných zařízení.

Žádný přístup – uživatel si nemůže zobrazit žádné informace o společnosti, pouze informace související s lokalitou, do níž má přístup.

Po vybrání možnosti žádný přístup je nutné uživateli přiřadit alespoň jednu lokalitu a definovat úroveň přístupu (čtení nebo zápis).

 

Přístupová oprávnění – lokalita:

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence a audit log

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat upozornění a licence

Oprávnění je vázáno na konkrétní lokality.

 

Přístup ke cloud administrator:

Čtení – uživatel si může otevřít ESET Cloud Administrator (ECA), uvidí počítače, přehledy, hrozby, ale nemůže počítače vzdáleně spravovat

Zápis – uživatel má přístup do ECA, může si zobrazit a spravovat počítače a související přehledy i hrozby

Žádný přístup – uživatel nemá přístup do ECA

Odstranit uživatele

Pro odstranění konkrétního uživatele na něj klikněte, vyberte možnost Odstranit a akci potvrďte.

Pro odstranění více uživatelů použijte zaškrtávací pole, klikněte na tlačítko Odstranit a akci potvrďte.

note

Poznámka

Po odstranění uživatele z EBA účtu není možné akci vrátit.