ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa uživatelů

Osobám, kterým důvěřujete, můžete delegovat přístup ke správě svých licencí.


note

Účet ESET MSP Administrator

Pokud má uživatel e-mailovou adresu použitou pro ESET MSP Administrator (EMA) účet, po vytvoření uživatele na portále ESET Business Account (EBA) na stejnou e-mailovou adresu obdrží na e-mail potvrzovací odkaz, nicméně nebude vyzván k nastavení hesla. V platnosti zůstane heslo použité pro přístup do ESET MSP Administrator. Pokud uživatel provede změnu hesla v jedné ze zmíněných službách (EBA nebo EBA), aktualizuje se v obou účtech.

1.V hlavním menu portálu ESET Business Account (EBA) přejděte na záložku Správa uživatelů klikněte na tlačítko Nový uživatel.

eba_new_user_0

2.Zadejte vyžadované informace o osobě. Použijte platnou e-mailovou adresu – bude sloužit jako přihlašovací jméno a do 15 minut na ní uživatel obdrží e-mail s aktivačním odkazem.

3.Přiřaďte uživateli oprávnění pro přístup ke společnosti a lokalitám. Dále klikněte na tlačítko Vytvořit.


note

Jazyk uživatelského rozhraní

V jazyce vybraném v průběhu registrace se zobrazí rozhraní portálu ESET Business Account. Jazyk si po přihlášení k portálu můžete kdykoli změnit po kliknutí v pravém horním rohu na jméno uživatele.

Super uživatel

Superuživatel superuser_icon – vlastník speciálního účtu na portále EBA. Pouze uživatel s tímto oprávněním může aktivovat ESET PROTECT Cloud.

Pro přiřazení role superuživatel dalšímu uživateli:

1.Klikněte na uživatele a z kontextového menu vyberte možnost Změnit.

2.Zaškrtněte možnost Přiřadit tomuto uživateli oprávnění super uživatele a klikněte na tlačítko Uložit.

3.Zadejte heslo aktuálního superuživatele a klikněte na tlačítko Znovu přiřadit.

Přístupová oprávnění

Pokud má mít možnost uživatel spravovat další uživatele, musí mít oprávnění Zápis v části Přístup ke společnosti. Navzdory tomuto oprávnění nemůže nově vytvořený uživatel odstranit váš Business Account.

Přístup ke společnosti

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence, lokality, audit log a seznam aktivovaných zařízení.

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat upozornění, licence, lokality, audit log, seznam aktivovaných zařízení a uživatele

Žádný přístup – uživatel si nemůže zobrazit žádné informace o společnosti, pouze informace související s lokalitou, do níž má přístup.

Po vybrání možnosti žádný přístup je nutné uživateli přiřadit alespoň jednu lokalitu a definovat úroveň přístupu (čtení nebo zápis).

Přístup lokality

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence a audit log

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat související upozornění a licence

Oprávnění je vázáno na konkrétní lokality.

Přístup k ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud

Čtení – uživatel si může otevřít ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud, uvidí všechna data

Zápis — uživatel má úplný přístup k ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud

Vlastní – uživatel nebude mít k ESET PROTECT Cloud přístup, dokud mu nenakonfigurujete oprávnění v ESET PROTECT Cloud.

Žádný přístup – uživatel nemá přístup do ESET PROTECT Cloud ani ESET Inspect Cloud

Přístup k ESET Cloud Office Security

Čtení – uživatel si může otevřít ESET Cloud Office Security (ECOS), uvidí všechna data

Zápis – uživatel má úplný přístup k ECOS

Žádný přístup – uživatel nemá přístup do ECOS

Integrace

Umožňuje uživateli používat dostupná veřejná API rozhraní prostřednictvím ESET Connect. Integrace nelze povolit pro superuživatele ESET Business Account.


note

Zabezpečení dat

Po povolení této funkce veškerá přenášená data opustí zabezpečenou infrastrukturu společnosti ESET a přejdou do externích systémů nebo sítí.

arrow_down_businessVíce detailů

Přidání nového uživatele:

1.Přihlaste se jako superuživatel ESET Business Account.

2.Klikněte na Správa uživatelů > Nový uživatel.

3.Vyplňte všechna požadovaná pole a oprávnění.

4.Kliknutím na přepínač vedle položky Integrace tuto možnost povolíte nebo zakážete.

5.Klikněte na Vytvořit.

Úprava už existujícího uživatele:

1.Přihlaste se jako superuživatel ESET Business Account.

2.Klikněte na Správa uživatelů.

3.Klikněte na uživatelské jméno a Upravit.

4.Kliknutím na přepínač vedle položky Integrace tuto možnost povolíte nebo zakážete.

5.Dále klikněte na tlačítko Uložit.

Vynucení změny hesla při příštím přihlášení

Pro vynucení změny hesla při příštím přihlášení uživatele:

1.Klikněte na uživatele a z kontextového menu vyberte možnost Změnit.

2.V sekci Bezpečnost zaškrtněte možnost Vyžadována změna hesla.

3.Dále klikněte na tlačítko Uložit.

Jak odstranit uživatele


warning

Smazané účty není možné vrátit

Po odstranění uživatele z EBA účtu není možné akci vrátit.

Pro smazání jednoho uživatele:

1.Klikněte na uživatele a vyberte možnost Odstranit.

2.V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Odstranit.

Pro smazání více uživatelů:

1.Pomocí zaškrtávacích polí vyberte všechny požadované uživatele.

2.Klikněte na tlačítko Odstranit a v potvrzovacím dialogovém okně opět klikněte na Odstranit.