Správa uživatelů

Osobám, kterým důvěřujete, můžete delegovat přístup ke správě svých licencí.

note

Účty bezpečnostních administrátorů

V průběhu migrace licencí z ESET License Administrator do portálu ESET Business Account nedojde k přenesení účtů bezpečnostních administrátorů.

ESET MSP Administrator účet

Pokud má uživatel e-mailovou adresu použitou pro ESET MSP Administrator (EMA) účet, po vytvoření uživatele na portále ESET Business Account (EBA) na stejnou e-mailovou adresu obdrží na e-mail potvrzovací odkaz, nicméně nebude vyzván k nastavení hesla. V platnosti zůstane heslo použité pro přístup do ESET MSP Administrator. Pokud uživatel provede změnu hesla v jedné ze zmíněných službách (EBA nebo EBA), aktualizuje se v obou účtech.

1.Pro přidání dalších uživatelů do své firmy na portále ESET Business Account přejděte v hlavním menu na záložku Správa uživatelů a klikněte na tlačítko Nový uživatel.

eba_new_user_0

2.Zadejte vyžadované informace o osobě. Použijte platnou e-mailovou adresu – bude sloužit jako přihlašovací jméno a do 15 minut na ní uživatel obdrží e-mail s aktivačním odkazem.

3.Přiřaďte uživateli oprávnění pro přístup ke společnosti a lokalitám. Dále klikněte na tlačítko Vytvořit.

note

Jazyk uživatelského rozhraní

V jazyce vybraném v průběhu registrace se zobrazí rozhraní portálu ESET Business Account. Jazyk si po přihlášení k portálu můžete kdykoli změnit po kliknutí v pravém horním rohu na jméno uživatele.

Super uživatel

Super uživatel superuser_icon – vlastník konkrétního účtu na portále EBA. Pouze uživatel s tímto oprávněním může aktivovat ESET PROTECT Cloud.

Pro přiřazení role superuživatel dalšímu uživateli:

1.Klikněte na uživatele a z kontextového menu vyberte možnost Změnit.

2.Zaškrtněte možnost Přiřadit tomuto uživateli oprávnění super uživatele a klikněte na tlačítko Uložit.

3.Zadejte heslo stávajícího superuživatele a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Změnit přiřazení.

Přístupová oprávnění

Pokud má mít možnost uživatel spravovat další uživatele, musí mít oprávnění Zápis v části Přístup ke společnosti. Navzdory tomuto oprávnění nemůže nově vytvořený uživatel odstranit váš Business Account.

Přístup ke společnosti

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence, lokality, audit log a seznam aktivovaných zařízení.

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat upozornění, licence, lokality, audit log, seznam aktivovaných zařízení a uživatele

Žádný přístup – uživatel si nemůže zobrazit žádné informace o společnosti, pouze informace související s lokalitou, do níž má přístup.

Po vybrání možnosti žádný přístup je nutné uživateli přiřadit alespoň jednu lokalitu a definovat úroveň přístupu (čtení nebo zápis).

Přístup lokality

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence a audit log

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat upozornění a licence

Oprávnění je vázáno na konkrétní lokality.

ESET PROTECT Cloud přístup

Čtení – uživatel si může otevřít ESET PROTECT Cloud, uvidí všechna data

Zápis — uživatel má úplný přístup k ESET PROTECT Cloud

Vlastní – uživatel nebude mít k ESET PROTECT Cloud přístup, dokud mu nenakonfigurujete oprávnění v ESET PROTECT Cloud.

Žádný přístup – uživatel nemá přístup do ESET PROTECT Cloud

Přístup k ESET Cloud Office Security

Čtení – uživatel si může otevřít ESET Cloud Office Security (ECOS), uvidí všechna data

Zápis – uživatel má úplný přístup k ECOS

Žádný přístup – uživatel nemá přístup do ECOS

Vynucení změny hesla při příštím přihlášení

Pro vynucení změny hesla při příštím přihlášení uživatele:

1.Klikněte na uživatele a z kontextového menu vyberte možnost Změnit.

2.V sekci Bezpečnost zaškrtněte možnost Vyžadována změna hesla.

3.Dále klikněte na tlačítko Uložit.

Jak odstranit uživatele

Pro smazání jednoho uživatele:

1.Klikněte na uživatele a z kontextového menu vyberte možnost Odstranit.

2.V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Odstranit.

Pro smazání více uživatelů:

1.Pomocí zaškrtávacího pole vyberte uživatele, které chcete odstranit.

2.Klikněte na tlačítko Odstranit a v potvrzovacím dialogovém okně opět klikněte na Odstranit.

warning

Smazané účty není možné vrátit

Po odstranění uživatele z EBA účtu není možné akci vrátit.