Uživatelé

Osobám, kterým důvěřujete můžete delegovat přístup ke správě vašich licencí.

note

Poznámka

V průběhu migrace licencí z ESET License Administrator do portálu ESET Business Account nedojde k přenesení účtů bezpečnostních administrátorů.

1.Pro přidání dalších uživatelů do vaší firmy na portále ESET Business Account klikněte na nástěnce na Přidat uživatele, nebo v hlavním menu přejděte na záložku Správa uživatelů, a klikněte na Nový uživatel.

eba_new_user_0

Klikněte sem pro zvětšení obrázku

2.Zadejte vyžadované informace o osobě a ujistěte se, že je e-mailová adresa platná – bude sloužit jako přihlašovací jméno a do 15 minut na ní uživatel obdrží e-mail s aktivačním odkazem.  

note

Pokud chcete uživateli vynutit dvoufaktorovou autentifikaci, zadejte jeho telefonní číslo.

3.Přiřaďte uživateli oprávnění pro přístup ke společnosti nebo lokalitám. Dále klikněte na tlačítko Vytvořit.

note

Jazyk uživatelského rozhraní

Na přihlašovací obrazovce portálu není k dispozici možnost pro výběr jazyka, ve kterém chcete portál používat. Jazyk si můžete změnit po přihlášení, kdy kliknete v pravém horním rohu na jméno uživatele. V případě potřeby můžete ESET Business Account a ECA používat v odlišném jazyce.

Super uživatel superuser_icon – vlastník konkrétního účtu na portále EBA. Pouze uživatel s tímto oprávněním může aktivovat ESET Cloud Administrator.

Oprávnění

Pokud má mít možnost uživatel spravovat další uživatele, zaškrtněte možnost Umožnit administrátorovi vytvářet, upravovat a mazat uživatele z tohoto Business účtu. Navzdory tomuto oprávnění nemůže nově vytvořený uživatel odstranit váš Business Account.

 

Přístup ke společnosti:

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence, lokality, audit log a seznam aktivovaných zařízení.

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat upozornění, licence, lokality, audit log a seznam aktivovaných zařízení.

Žádný přístup – uživatel si nemůže zobrazit žádné informace o společnosti, pouze informace související s lokalitou, do níž má přístup.

Po vybrání možnosti žádný přístup je nutné uživateli přiřadit alespoň jednu lokalitu a definovat úroveň přístupu (čtení nebo zápis).

 

Přístupová oprávnění – lokalita:

Čtení – uživatel si může zobrazit upozornění, licence a audit log

Zápis – uživatele si může zobrazit a dále spravovat upozornění a licence

Oprávnění je vázáno na konkrétní lokality.

 

Přístup ke cloud administrator:

Čtení – uživatel si může otevřít ESET Cloud Administrator (ECA), uvidí počítače, přehledy, hrozby, ale nemůže počítače vzdáleně spravovat

Zápis – uživatel má přístup do ECA, může si zobrazit a spravovat počítače a související přehledy i hrozby

Žádný přístup – uživatel nemá přístup do ECA

Odstranit uživatele

Pro odstranění konkrétního uživatele na něj klikněte, vyberte možnost Odstranit a akci potvrďte.

Pro odstranění více uživatelů použijte zaškrtávací pole, klikněte na tlačítko Odstranit a akci potvrďte.

note

Poznámka

Po odstranění uživatele z vašeho EBA účtu není možné akci vrátit.