Rozwiązywanie problemów

Usługa nie działa

Usługa ESET LiveGuard Advanced jest skonfigurowana, ale nie działa

Jak uzyskać dzienniki?

W konsoli internetowej centrum ESET PROTECT brakuje niektórych przesłanych plików.

Flaga dotycząca zachowania nie wydaje się być prawidłowa

Jak sprawić, by wykryty plik nie był poddawany kwarantannie?

Co się stanie, gdy licencja wygaśnie?

Co w przypadku, gdy pole statusu w oknie przesłanych plików jest puste?

Centrum ESMC nie pobiera danych usługi ESET LiveGuard Advanced

Co w przypadku pojawienia się statusu „Wysłano do systemu LiveGrid” w odniesieniu do plików przesłanych do usługi ESET LiveGuard Advanced?

Produkt odrzuca moją licencję usługi ESET LiveGuard Advanced

W obszarze Szczegóły komputera > Alerty wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów błędu

Pliki przesłane do usługi ESET LiveGuard Advanced nie są wyświetlane w konsoli internetowej

Pojawia się następujący błąd: Twoja licencja nie zawiera raportu dotyczącego zachowania pliku

Mam podejrzaną próbkę. Co należy zrobić?

Aktywacja ESET LiveGuard Advanced nie powiodła się


Usługa nie działa

Sprawdź, czy usługa ESET LiveGuard Advanced została aktywowana i skonfigurowana.

Następnie sprawdź następujące kwestie:

Czy używana jest licencja usługi ESET LiveGuard Advanced?

Czy została zastosowana polityka usługi ESET LiveGuard Advanced?

 

Usługa ESET LiveGuard Advanced jest skonfigurowana, ale nie działa

Należy sprawdzić, czy połączenie sieciowe między agentem ESET Management Agent a serwerem ESET PROTECT jest sprawne.

Sprawdź problemy z połączeniem między serwerem zdalnego zarządzania, a usługą ESET LiveGuard Advanced bezpośrednio w konsoli internetowej, klikając kolejno pozycje Panele kontrolne > Serwer ESET PROTECT > Elementy równorzędne sieci ESET PROTECT z problemami.

Można też sprawdzić ustawienia protokołu HTTP serwera proxy w ustawieniach serwera ESET PROTECT.

 

Zbieranie plików dziennika

Możesz przejrzeć sekcję dotyczącą plików dziennika w Pomocy online dotyczącej ESET PROTECT.

 

W konsoli internetowej centrum brakuje niektórych przesłanych plików.

To normalne w przypadku korzystania z mobilnego punktu końcowego.

 

Flaga dotycząca zachowania nie wydaje się być prawidłowa

Jeśli zgłoszona flaga dotycząca zachowania nie wydaje się być prawidłowa, możesz:

zgłosić problem do działu pomocy technicznej firmy ESET lub wysłać próbkę na adres samples@eset.com. przeczytać nasz artykuł na temat przesyłania próbek.

Odwiedzić Forum zabezpieczeń ESET i poprosić społeczność ESET o pomoc w związku z problemami.

 

Jak sprawić, by wykryty plik nie był poddawany kwarantannie?

Jeśli masz pewność, że wykryty plik jest bezpieczny, możesz dodać go do białej listy.

 

Co się stanie, gdy licencja wygaśnie?

Po wygaśnięciu licencji usługi ESET LiveGuard Advanced możesz nadal przesyłać podejrzane pliki do analizy pod kątem szkodliwego oprogramowania. Nie otrzymasz jednak wyników analizy pliku ani raportu dotyczącego zachowania pliku.

 

Co w przypadku, gdy pole statusu w oknie przesłanych plików jest puste?


note

Czy jesteś użytkownikiem ESET PROTECT Cloud?

Ta metoda rozwiązywania problemów jest przeznaczona dla użytkowników lokalnych konsol zdalnego zarządzania, ESET Security Management Center i ESET PROTECT.

1.Sprawdź panel kontrolny (w konsoli zdalnego zarządzania) zgodnie z poniższym opisem: Usługa ESET LiveGuard Advanced jest skonfigurowana, ale nie działa

2.Kliknij Raporty > Zarządzanie Security Management Center > Dziennik audytu > Pobierz > PDF. Możesz dołączyć ten dziennik, gdy zwracasz się o pomoc do działu pomocy technicznej firmy ESET, lub sprawdzić go samodzielnie.

 

Jeśli występują błędy lub problemy związane z usługą ESET LiveGuard Advanced, uzyskaj dzienniki śledzenia i skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy ESET (zobacz poniższe kroki). Możesz ponownie uruchomić proces pobierania wyników z serwera zdalnego zarządzania.

 

Jak uzyskać dziennik śledzenia:

1.Aby włączyć szczegółowość dzienników śledzenia w konsoli internetowej centrum, kliknij Więcej… > Ustawienia serwera > Ustawienia zaawansowane > Zapisywanie w dzienniku > Szczegółowość dziennika śledzenia > Śledzenie.

2.Uruchom ponownie usługę ESET PROTECT/ESMC lub komputer i odczekaj 15–20 minut.

3.Dzienniki znajdują się na komputerze z serwerem ESET PROTECT/ESMC:

i.System Windows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs

ii.System Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

protect_trace

arrow_down_business Używam ESMC

 

Jak uruchomić ponownie pobieranie ESET LiveGuard Advanced wyników

Uruchom ponownie proces pobierania danych na serwerze ESET PROTECT (lub ESMC)). Ponowne uruchomienie może pomóc w przypadku, gdy centrum Serwer nie pobiera nowych danych z chmury ESET lub gdy pobieranie jest zbyt wolne.

1.Wyłącz usługę serwera ESET PROTECT (lub ESMC)).

2.Zaloguj się do bazy danych ESET PROTECT (lub ESMC)), używając programu SQL Server Management Studio lub klienta MySQL dla systemów Linux.

3.Zmodyfikuj tabelę tbl_key_value_pairs w bazie danych ESET PROTECT (lub ESMC)):
 
Jeśli używasz programu SSMS, otwórz tabelę i usuń wiersz zawierający ciąg eset-dynamic-threat-detection-customers
 
Jeśli używasz klienta MySQL, otwórz bazę danych i wykonaj polecenie delete from tbl_key_value_pairs where pair_key = 'eset-dynamic-threat-detection-customers';
 
Jeśli używasz urządzenia wirtualnego ESET PROTECT (lub ESMC:

a)Zaloguj się do terminala maszyny wirtualnej, na której uruchomione jest urządzenie wirtualne.

b)Zaloguj się do bazy danych: mysql -u root -p era_db

c)Wprowadź hasło. Zwykle jest ono takie samo jak hasło administratora konsoli internetowej.

d)Uruchom następujące polecenie:
delete from tbl_key_value_pairs where pair_key = 'eset-dynamic-threat-detection-customers';
 

4.Włącz serwer ESET PROTECT (lub ESMC)) i nie uruchamiaj go ponownie ani nie wyłączaj przez 24 godziny.

 

Co w przypadku pojawienia się statusu „Wysłano do systemu LiveGrid” w odniesieniu do plików przesłanych do usługi ESET LiveGuard Advanced?

Możliwe przyczyny:

Przesłany plik lub spam został już wykryty.

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced nie została zaimportowana przy użyciu konta EBA, ale bezpośrednio do produktu zabezpieczającego lub konsoli zdalnego zarządzania.

 

Aby włączyć wysyłanie plików do usługi ESET LiveGuard Advanced:
 

1.Usuń licencję z obszaru Zarządzanie licencjami w rozwiązaniu.
 

troubleshooting_2

 

2.Zaimportuj licencję do konta EBA.

3.Zsynchronizuj urządzenie EBA z serwerem zdalnego zarządzania (ESMC lub ESET PROTECT).

4.Niektóre moduły muszą zostać załadowane ponownie na komputerach klienckich. Istnieją dwa sposoby ponownego załadowania modułów:

Można poczekać kilka godzin na ponowne załadowanie modułów.

W celu natychmiastowego ponownego załadowania modułów można „zrestartować” usługę ESET LiveGuard Advanced na klientach. Wyślij politykę dezaktywacji usługi ESET LiveGuard Advanced, a gdy polityka ta zostanie zastosowana, wyślij kolejną w celu przeprowadzenia aktywacji.

 

Produkt odrzuca moją licencję usługi ESET LiveGuard Advanced

Po wprowadzeniu klucza licencyjnego usługi ESET LiveGuard Advanced w konsoli internetowej pojawił się następujący komunikat o błędzie:

    Nie udało się dodać licencji przez klucz licencyjny: Licencja jest wydawana dla produktu, który nie może być zarządzany za pomocą ESET Security Management Center. Wprowadź inną licencję.

lub

  Nie udało się dodać licencji przez klucz licencyjny: Licencja jest wydawana dla produktu, który nie może być zarządzany za pomocą ESET PROTECT. Wprowadź inną licencję.

Po wprowadzeniu klucza licencyjnego usługi ESET LiveGuard Advanced bezpośrednio w produkcie zabezpieczającym pojawił się następujący komunikat o błędzie:
Aktywacje nie powiodła się. Licencja i produkt nie pasują do siebie.
 

Licencję można wprowadzić tylko przez konto EBA. Dowiedz się więcej na temat importowania licencji.

W obszarze Szczegóły komputera > Alerty wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów błędu

Problem

Szczegóły problemu

Przyczyna i rozwiązanie

Brak dostępu do ESET LiveGuard Advanced

ESET LiveGuard Advanced nie działa. Połączenie z serwerami uwierzytelniania nie powiodło się.

Brak dostępu do serwerów licencji ESET.

Zapora (inne ustawienie) blokuje komunikację.

Usługa jest tymczasowo niedostępna.

Sprawdź ustawienia zapory.

Brak dostępu do ESET LiveGuard Advanced

ESET LiveGuard Advanced licencja wygasła.

Działająca licencja usługi ESET LiveGuard Advanced wygasła. Odnów licencję lub wyłącz ustawienie ESET LiveGuard Advanced w polityce.

Produkt ESET LiveGuard Advanced nie jest aktywowany lub licencja jest nieprawidłowa.

Produkt ESET LiveGuard Advanced nie jest aktywowany lub licencja jest nieprawidłowa.

Na docelowym komputerze włączono usługę ESET LiveGuard Advanced, ale nie aktywowano go przy pomocy odpowiedniej licencji. Wyłącz ustawienie ESET LiveGuard Advanced w polityce lub aktywuj komputer przy pomocy licencji ESET LiveGuard Advanced.

Brak dostępu do ESET LiveGuard Advanced

Nie można skontaktować się z serwerami ESET LiveGuard Advanced. Może to być spowodowane awarią lub problemem z połączeniem internetowym.

Komputer nie może skontaktować się z serwerami usługi ESET LiveGuard Advanced. Jest to zazwyczaj spowodowane awarią usługi serwera proxy. Spróbuj ponownie uruchomić usługę serwera proxy. Jeśli problem będzie się powtarzać, serwer proxy może być przeciążony. Możesz:

Rozdzielić obciążenie agentów na więcej serwerów proxy

Uaktualnić parametry sprzętowe komputera serwera proxy

Użyć 64-bitowej kompilacji serwera proxy Apache HTTP (jeśli używana jest kompilacja 32-bitowa, a system jest oparty na architekturze x64)

Tymczasowo przestać używać serwera proxy w celu upewnienia się, że to on jest przyczyną problemu.

Jeśli używasz serwera proxy Apache HTTP, możesz przejść do programu ESET Bridge.

Konsola internetowa nie pokazuje żadnych wyników

Wyniki analizy nie są przesyłane na serwer ESET PROTECT.

Serwer proxy HTTP może być przeciążony. Spróbuj przenieść serwer proxy HTTP na inny serwer i/lub zwiększyć ilość zasobów. Przenosząc serwer HTTP pod nowy adres, należy zaktualizować również politykę punktów końcowych.

Brak dostępu do ESET LiveGuard Advanced

Błąd: licencja ESET LiveGuard Advanced jest offline.

ESET LiveGuard Advanced nie obsługuje aktywacji licencji w trybie offline. Sprawdź swoją licencję.

Brak dostępu do ESET LiveGuard Advanced

ESET LiveGuard Advanced nie działa. Nieznany błąd uwierzytelniania.

Serwery uwierzytelniania ESET nie są dostępne z poziomu komputera klienckiego. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z edf.eset.com.


note

Uwaga

Oprogramowanie Era 6.x nie obsługuje usługi ESET LiveGuard Advanced. Konsola internetowa wyświetla tylko kolumnę Problem, a nie Szczegóły problemu. Jeśli w oprogramowaniu ERA 6.x stale występuje błąd usługi ESET LiveGuard Advanced, prawdopodobnie włączono ustawienie ESET LiveGuard Advanced w polityce.

Pliki przesłane do usługi ESET LiveGuard Advanced nie są wyświetlane w konsoli internetowej

Jeśli system operacyjny użytkownika (zazwyczaj starsza wersja systemu Windows Server) nie ufa certyfikatowi ts.eset.com, pliki nie są przesyłane na serwery usługi ESET LiveGuard Advanced. W celu rozwiązania tego problemu należy zaimportować do systemu operacyjnego certyfikaty główne DigiCert Global Root G2 i Thawte TLS RSA CA G1.

Konsola internetowa wyświetla przesłane pliki tylko wtedy, gdy agent Management Agent klienta łączy się (replikuje) z serwerem ESMC. Pliki przesłane z mobilnych punktów końcowych są wyświetlane po ponownym połączeniu agenta z serwerem.


important

W przypadku używania usługi ESET LiveGuard Advanced w środowisku na poziomie przedsiębiorstwa (obejmującym setki lub więcej komputerów) zaleca się wdrożenie serwera proxy HTTP na dedykowanym serwerze. Prowadzenie usługi serwera proxy HTTP na serwerze o dużym obciążeniu (np. pełniącym również rolę serwera ESMC lub bazy danych) może prowadzić do problemów z połączeniem z usługą ESET LiveGuard Advanced.

Możesz wyłączyć wybrane foldery i procesy w celu obniżenia liczby przesyłanych plików i poprawy ogólnej wydajności.

Pojawia się następujący błąd: Twoja licencja nie zawiera raportu dotyczącego zachowania pliku

Jeśli używasz EBA do zarządzania licencjami, a całkowita liczba stanowisk dla licencji ESET LiveGuard Advanced wynosi poniżej 100, nie kwalifikujesz się do Raportu dotyczącego zachowania. Niektóre wersje konsoli zarządzania w ogóle nie udostępniają raportu dotyczącego zachowania. Aby otrzymać raport, musisz zwiększyć liczbę stanowisk przynajmniej do 100.

Mam podejrzaną próbkę. Co należy zrobić?

Zobacz Zalecenia dla użytkowników z podejrzanymi próbkami.

Aktywacja ESET LiveGuard Advanced nie powiodła się

Jeśli dodano licencję za pośrednictwem klucza licencyjnego, a następnie przekonwertowano na pakiet w chmurze, w konsoli będzie wyświetlana licencja ESET LiveGuard Advanced, ale aktywacja zakończy się niepowodzeniem. Musisz usunąć pakiet z zarządzania licencjami i dodać go za pośrednictwem EBA.