Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Korzystanie z serwera proxy za pomocą ESET LiveGuard Advanced

Serwer ESET Bridge może być używany w ramach usługi ESET LiveGuard Advanced do przekazywania połączenia do serwerów ESET i buforowania wysyłanych danych. Buforowanie pozwala ograniczyć natężenie ruchu sieciowego. Używanie serwera proxy jest niezbędne tylko w przypadku braku widoczności w sieci między komputerem klienckim a serwerami ESET. Jeśli używasz serwera proxy ESET Bridge do przekazywania komunikacji pomiędzy serwerem ESET PROTECT a agentami ESET Management, możesz użyć tego samego serwera proxy, aby buforować wyniki z usługi ESET LiveGuard Advanced. Serwer proxy ESET Bridge obsługuje również tworzenie łańcucha serwerów proxy.


note

Ustawienia serwera proxy na komputerach klienckich

Konieczne jest skonfigurowanie ustawień serwera proxy (Ustawienia > Narzędzia > Serwer proxy) w produkcie zabezpieczającym ESET na komputerze klienckim. Można to zrobić zdalnie za pomocą polityki.

Użytkownicy usługi ESET PROTECT

Jeśli w jednej sieci znajduje się co najmniej 10 komputerów (na przykład w biurze), należy użyć serwera ESET Bridge do umieszczania wyników wykrywania w pamięci podręcznej. Jeśli komputery klienckie nie współużytkują sieci wewnętrznej ani sieci VPN, nie należy używać serwera proxy. Więcej informacji o serwerze ESET Bridge można znaleźć w dokumentacji usługi ESET PROTECT.


important

Użytkownicy serwera proxy Apache HTTP

Począwszy od ESET PROTECT 4.0 i ESET PROTECT On-Prem 10.0 (wydanej w listopadzie 2022 r.) serwer proxy ESET Bridge zastępuje Apache HTTP. Serwer proxy Apache HTTP osiągnął poziom ograniczonej obsługi. Jeśli korzystasz z serwera proxy Apache HTTP, zalecamy migrację do ESET Bridge.

Użytkownicy urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Urządzenie oparte jest na CentOS 7, którego serwer proxy ESET Bridge nie obsługuje. Użytkownicy Urządzenia wirtualnego ESET PROTECT mogą wybrać jedno z następujących rozwiązań:

Użyć serwera proxy ESET Bridge zainstalowanego na oddzielnym komputerze (patrz lista wymagań serwera proxy ESET Bridge).

Użyć rozwiązania serwera proxy Apache HTTP wbudowanego w urządzenie.

Instalacja serwera proxy ESET Bridge

Serwer proxy ESET Bridge możesz zainstalować na kilka sposobów. Zalecamy korzystanie z najnowszego instalatora kompleksowego ESET PROTECT.

Buforowanie wyników dostarczonych przez ESET LiveGuard Advanced

Domyślnie serwer proxy ESET Bridge ma poprawną konfigurację wyników buforowania. Buforowanie wyników rozpocznie się po skonfigurowaniu serwera proxy ESET Bridge do używania rozwiązania proxy do buforowania i włączeniu ESET LiveGuard Advanced.