Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Serwer proxy Apache HTTP

Zalecenie

Serwer proxy Apache HTTP działa, ale osiągnął poziom ograniczonej obsługi. Zamiast niego zalecamy użycie ESET Bridge.

Plik konfiguracyjny serwera proxy

W systemach Linux i Windows pliki konfiguracyjne Apache są przechowywane w różnych lokalizacjach. Zobacz zwyczajowe lokalizacje w poniższej tabeli.

System operacyjny

Pliki konfiguracyjne

System Windows

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

System Linux (oparty na Debianie)

/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

Urządzenie wirtualne (System Linux)

/etc/httpd/conf.d/proxy.conf

Tworzenie łańcucha na serwerze proxy

Można skonfigurować więcej przekazujących serwerów proxy, aby działały w łańcuchu. Dodaj do konfiguracji serwera proxy wpis ProxyRemote * AddressOfNextProxy. Należy użyć tego ustawienia na wszystkich serwerach proxy, które łączą się z następnym serwerem proxy.

Przykład, w którym 10.1.1.2 jest adresem następnego serwera proxy:

 ProxyRemote * http://10.1.1.2:3128

Aby zastosować nową konfigurację, ponownie uruchom usługę serwera proxy.

Serwery proxy podmiotów zewnętrznych (inne niż Apache)

Inne rozwiązania przekazujących serwerów proxy nie są obsługiwane przez ESET. W pewnych warunkach inne serwery proxy mogą działać, ale firma ESET nie dostarcza konfiguracji ani nie obsługuje tych scenariuszy.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać szczegółowe dzienniki z serwera proxy, zmień/dodaj parametr LogLevel debug w konfiguracji serwera proxy i uruchom usługę proxy ponownie. Możesz użyć dzienników, aby znaleźć problem lub przesłać je do pomocy technicznej firmy ESET w celu uzyskania dalszej pomocy.


important

W przypadku używania usługi ESET LiveGuard Advanced w środowisku na poziomie przedsiębiorstwa (obejmującym setki lub więcej komputerów) zaleca się wdrożenie serwera proxy HTTP na dedykowanym serwerze. Prowadzenie usługi serwera proxy HTTP na serwerze o dużym obciążeniu (np. pełniącym również rolę serwera ESET PROTECT lub bazy danych) może prowadzić do problemów z połączeniem z usługą ESET LiveGuard Advanced.

Możesz wyłączyć wybrane foldery i procesy w celu obniżenia liczby przesyłanych plików i poprawy ogólnej wydajności.