Serwer proxy Apache HTTP

Zalecenie

Serwer proxy Apache HTTP działa, ale osiągnął poziom ograniczonej obsługi. Zamiast niego zalecamy użycie ESET Bridge.

Plik konfiguracyjny serwera proxy

W systemach Linux i Windows pliki konfiguracyjne Apache są przechowywane w różnych lokalizacjach. Zobacz zwyczajowe lokalizacje w poniższej tabeli.

System operacyjny

Pliki konfiguracyjne

System Windows

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

System Linux (oparty na Debianie)

/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

Urządzenie wirtualne (System Linux)

/etc/httpd/conf.d/proxy.conf

Tworzenie łańcucha na serwerze proxy

Można skonfigurować więcej przekazujących serwerów proxy, aby działały w łańcuchu. Dodaj do konfiguracji serwera proxy wpis ProxyRemote * AddressOfNextProxy. Należy użyć tego ustawienia na wszystkich serwerach proxy, które łączą się z następnym serwerem proxy.

Przykład, w którym 10.1.1.2 jest adresem następnego serwera proxy:

 ProxyRemote * http://10.1.1.2:3128

Aby zastosować nową konfigurację, ponownie uruchom usługę serwera proxy.

Serwery proxy podmiotów zewnętrznych (inne niż Apache)

Inne rozwiązania przekazujących serwerów proxy nie są obsługiwane przez ESET. W pewnych warunkach inne serwery proxy mogą działać, ale firma ESET nie dostarcza konfiguracji ani nie obsługuje tych scenariuszy.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać szczegółowe dzienniki z serwera proxy, zmień/dodaj parametr LogLevel debug w konfiguracji serwera proxy i uruchom usługę proxy ponownie. Możesz użyć dzienników, aby znaleźć problem lub przesłać je do pomocy technicznej firmy ESET w celu uzyskania dalszej pomocy.


important

W przypadku używania usługi ESET LiveGuard Advanced w środowisku na poziomie przedsiębiorstwa (obejmującym setki lub więcej komputerów) zaleca się wdrożenie serwera proxy HTTP na dedykowanym serwerze. Prowadzenie usługi serwera proxy HTTP na serwerze o dużym obciążeniu (np. pełniącym również rolę serwera ESMC lub bazy danych) może prowadzić do problemów z połączeniem z usługą ESET LiveGuard Advanced.

Możesz wyłączyć wybrane foldery i procesy w celu obniżenia liczby przesyłanych plików i poprawy ogólnej wydajności.