Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zapraszamy

Przedstawiamy podręcznik użytkownika usługi ESET LiveGuard Advanced. Można się z niego dowiedzieć, jak korzystać z usługi ESET LiveGuard Advanced i zarządzać nią. Zawiera on również informacje na temat możliwości połączeń usługi ESET LiveGuard Advanced z innymi produktami biznesowymi firmy ESET.

Zastosowaliśmy tutaj zestaw identycznych symboli do wyróżniania szczególnie ważnych tematów. Tematy w tym podręczniku zostały podzielone na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Odpowiednie informacje można znaleźć, używając pola Szukaj u góry.

Dokumentacja online jest głównym źródłem informacji. Najnowsza wersja pomocy online jest wyświetlana automatycznie, gdy działa połączenie z Internetem.

Baza wiedzy firmy ESET zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zalecane rozwiązania dotyczące różnych problemów. Jest ona regularnie aktualizowana przez specjalistów firmy ESET, dlatego stanowi najlepsze narzędzie do rozwiązywania rozmaitych dylematów.
 

Forum ESET pozwala użytkownikom produktów firmy ESET w prosty sposób uzyskiwać pomoc i pomagać innym. Można na nim publikować pytania dotyczące dowolnych problemów lub używanych produktów firmy ESET.
 

Pola informacji wykorzystywane w tym przewodniku:


note

Ta sekcja zawiera przydatne informacje, na przykład dotyczące poszczególnych funkcji, lub łącza do tematów pokrewnych.


important

Informacje w tej sekcji należy uważnie przeczytać i nie należy ich pomijać. Nie mają one kluczowego znaczenia, są jednak ważne.


warning

Kluczowe informacje, które należy przeczytać ze szczególną uwagą. Ostrzeżenia mają na celu zapobiegnięcie potencjalnie szkodliwym pomyłkom. Tekst w tej sekcji należy przeczytać ze zrozumieniem, ponieważ dotyczy on bardzo istotnych ustawień systemowych i ryzykownych czynności.


example

Przykłady przedstawiają czynności użytkownika, które dotyczą omawianego tematu. Przykłady są używane do wyjaśniania bardziej skomplikowanych zagadnień.

Używane style tekstu

Konwencja

Znaczenie

Bold type

Nazwy elementów interfejsu, na przykład pola i przyciski opcji.

Code

Przykłady kodu lub poleceń.

Hyperlink

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do wspomnianych tematów lub zewnętrznych stron internetowych. Hiperłącza są wyróżnione przy użyciu niebieskiego koloru i mogą być podkreślone.

%ProgramFiles%

Katalog systemu Windows, w którym przechowywane są programy zainstalowane w systemie Windows.