Wymagania i obsługiwane produkty

Wymagania dla użytkowników produktów lokalnych

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie usługi ESET LiveGuard Advanced, środowisko użytkownika powinno spełniać następujące wymagania wstępne:

Działające konto ESET Business Account lub ESET MSP Administrator zsynchronizowane z konsolą zarządzania ESET

Obsługiwana konsola zarządzania ESET

Zainstalowane zgodne produkty zabezpieczające ESET w wersji 7.x lub nowszej

Ważna licencja usługi ESET LiveGuard Advanced

Aktywowane produkty zabezpieczające z licencją usługi ESET LiveGuard Advanced

Aktywowana usługa ESET LiveGuard Advanced w politykach zgodnych produktów zabezpieczających

Wymagania sieciowe dotyczące otwartych portów są takie same jak w przypadku systemu ESET LiveGrid®.

oDostęp do serwerów internetowych ESET LiveGuard Advanced

Wymagania dla użytkowników usługi ESET Cloud Office Security

Do korzystania z produktu ESET LiveGuard Advanced w ramach usługi ESET Cloud Office Security użytkownikowi potrzebne są:

Działające konto ESET Business Account lub ESET MSP Administrator połączone z usługą ESET Cloud Office Security

Ważna licencja usługi ESET LiveGuard Advanced

Usługa ESET Cloud Office Security nie udostępnia żadnych informacji o przesłanych plikach konsolom zarządzania ESET.

Prawa dostępu w konsolach zarządzania

W konsoli internetowej przesłane pliki i wyniki analizy są widoczne tylko dla użytkownika, który ma uprawnienia dostępu do urządzenia, z którego dany plik został przesłany. Plik wykonywalny zgłoszony przez ESET Inspect można przesłać ręcznie z konsoli internetowej. Musisz dysponować uprawnieniem Użycie w odniesieniu do komputera, który zgłosił to wykrycie, i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do funkcji Wyślij plik do ESET LiveGuard w grupie domowej.

Mobilne punkty końcowe — jeśli urządzenie nie może się połączyć z serwerem ESET PROTECT/ESMC, ale ma dostęp do serwerów w chmurze ESET, przesłane przez nie pliki będą widoczne dopiero po ponownym nawiązaniu połączenia z serwerem.

Wydajność

Możesz użyć serwera ESET Bridge, aby buforować wyniki z usługi ESET LiveGuard Advanced. Buforowanie może znacznie zmniejszyć natężenie ruchu internetowego w sieci.

Zalecamy używanie z dedykowanego serwera ESET Bridge w środowiskach korporacyjnych (ponad 1.000 zarządzanych komputerów). Buforowanie dużej liczby plików zmniejszyłoby wydajność rozwiązania serwera. W środowiskach wysokiej dostępności zaleca się instalację każdego komponentu na osobnym komputerze (serwer ESET Security Management Center/ESET PROTECT, ESET Bridge, serwer bazy danych). Ponadto na komputerze z rozwiązaniem ESET Security Management Center/ESET PROTECT odradza się uruchamianie innych aplikacji zużywających dużo zasobów.

Innym sposobem na zwiększenie ogólnej wydajności jest obniżenie liczby przesyłanych plików. Użytkownik może wyłączyć pliki, foldery i procesy, aby zapobiec wysyłaniu jego prywatnych plików do analizy lub w celu obniżenia obciążenia. Więcej informacji można znaleźć w artykule Używaj wyłączeń w celu zwiększenia wydajności.

Obsługiwane licencje

ESET LiveGuard Advanced można aktywować poprzez:

Licencje jedno-, dwu- i trzyletnie oraz licencje subskrypcyjne z EBA

Działające na zasadach subskrypcji licencje MSP z ESET MSP Administrator

Obsługiwane produkty

Przesyłanie plików do analizy w usłudze ESET LiveGuard Advanced jest możliwe tylko z konkretnych produktów. Lista przesłanych plików jest dostępna wyłącznie w obsługiwanej wersji konsoli zarządzania.

Produkty zabezpieczające

Produkt

Wersja

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Windows*
ESET Endpoint Security dla systemu Windows

icon_success wersja 7 lub nowsza

ESET Mail Security for Microsoft Exchange

icon_success wersja 7 lub nowsza

ESET File Security for Windows Server

icon_successwersja 7.x

ESET Server Security dla systemu Windows Server

(wcześniej ESET File Security for Windows Server)

icon_success wersja 8 lub nowsza

ESET Endpoint Antivirus dla systemu Linux

icon_success wersja 8.1 lub nowsza

ESET Server Security dla systemu Linux

icon_success wersja 8.1 lub nowsza

ESET Cloud Office Security

icon_success (od grudnia 2021 r.)

* Funkcjonalność usługi ESET LiveGuard Advanced jest taka sama zarówno w przypadku programu ESET Endpoint Antivirus, jak i ESET Endpoint Security. Na potrzeby tego podręcznika posługujemy się jedynie przykładami związanymi z programem ESET Endpoint Security, aby tekst był bardziej przystępny. Użytkownicy programu ESET Endpoint Antivirus powinni postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi programu ESET Endpoint Security zawartymi w tym podręczniku.

Konsole zarządzania

Produkt i wersja

Obsługa

ESET PROTECT 8 i nowsze wersje

icon_success

ESET Security Management Center 7.0 i 7.1

unavailable Wsparcie dla konsol zostało zakończone.

ESET Security Management Center 7.2

icon_success

ESET Remote Administrator 6.x lub starszy

unavailable

ESET PROTECT Cloud

icon_success


important

Nieobsługiwane systemy operacyjne

Usługa ESET LiveGuard Advanced nie jest obsługiwana na komputerach klienckich z systemem Windows XP i Microsoft Windows Server 2003. Te systemy nie obsługują protokołu TLS 1.2, który jest niezbędny do bezpiecznego przesyłania próbek plików.

Obsługiwane serwery proxy

Serwer proxy ESET Bridge został wydany z programem ESET PROTECT 10.0 jako substytut serwera proxy Apache HTTP i jest zawarty w instalatorze kompleksowym konsoli zarządzania. Można go również pobrać jako autonomiczny instalator z witryny pobierania firmy ESET. Serwer proxy Apache HTTP Proxy zachowa funkcjonalność, ale zalecamy użycie ESET Bridge.